No:Key:boundary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary
NicholasCountySignWV.jpg
Beskrivelse
Grensemerket er brukt for å merke grenser, mest vanlig på politiske grenser, men kan også brukes for andre typer administrative grenser Show/edit corresponding data item.
Gruppe: Boundaries
Brukt på disse elementene
may be used on nodesmay be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)may be used on relations
Dokumenterte verdier: 37
Nyttige kombinasjoner
Status: de facto

Grenser merker grensene av områder, oftest politiske, men også andre typer administrative områder.

area Orginalt akseptert bruk var kun på områder.

relation+way Selv om det nå er enighet om å bruke grenser som et merke på linjære veier, med relasjoner brukt til å forbinde disse veiene hvor det trengs.

Se også grenserelasjoner (engelsk).

Administrative verdier

Se hovedartikkel Tag:boundary=administrative

Følgende verdier er mulige, men kan være utdatert med bruk av det nye admin_level merket

Nasjonale

boundary=administrative
+ admin_level=2 

merker landegrensen, slik som grensen mellom Østerike og Tyskland. Navnene på landene kan spesifiseres med merkene "left:country", "right:country", hvis brukt på linjær vei istedet på sluttet område (utdatert, bruk relasjoner)

Det er noe uenighet om hva som menes med land. For klarhets skyld, kun politiske enheter listet på ISO 3166 standard er å annerkjenne som land.

Subnasjonale

boundary=administrative 
+ admin_level=3 til 10

markerer subnasjonale grenser. Navnene på enhetene innenfor subnasjonale grenser spesifiseres på samme måte som på nasjonale grenser.

Andre

boundary=national_park
merker grensen på nasjonalparker
boundary=political
er godkjent, men ikke dokumentert, kan noen sjekke tagwatch for bruk? (skal være Valgkretser)
boundary=national
er godkjent, men ikke dokumentert, kan noen sjekke tagwatch for bruk?
boundary=civil
er godkjent, men ikke dokumentert, kan noen sjekke tagwatch for bruk?
boundary=maritime
for sjøgrenser

Foreslåtte verdier

Se boundary=aboriginal_lands