No:Tag:boundary=maritime

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary = maritime
Sea boundaries.png
Beskrivelse
Maritime grenser av forskjellige nivå i henhold til FNs havrettkonvensjon Show/edit corresponding data item.
Gruppe: Places
Brukt på disse elementene
should not be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasmay be used on relations
Krever
Status: godkjentPage for proposal

Mange land har maritime grenser, f.eks, nasjonale grenser på havet. Forente Nasjoners havrettkonvensjon stadfester at et lands teritorialfarvann kan strekke seg intil 12 nautiske mil (22.227 kilometer) fra lavvanslinja. Denne linjen gjelder ikke for alle grenser: for eksempel, den engelske kanal er bare 34 km på sitt smaleste. I denne situasjonen ligger den nasjonale linjen midt i Kanalen. Et betydelig antall land har riktignok grensen sin 22 km fra kysten.

Når man tegner opp kystlinjen, med regelen "vann til høyre, land til venster" dermed ligger den maritime grensen alltid til høyre for kysten.


Grenserelasjoner

Nasjonale Grenser

Territorialfarvannet (12 nm sone) skal inkluderes i grenserelasjonen, på samme måte som grenser over land.rders.

Interne Grenser

Hvis et land har definert marine grenser for undernasjonale enheter, skal disse inkluderes i respektive relasjoner for disse enhetene. I USA, for eksempel, skal alle delstats og komunegrenser trekkes til 3 nm fra grunnlinja.

Grunnlinje

Grunnlinja som alle territoriale sjøområder er målt ifra er i hovedsak lavvanslinja langs kysten som meket i storskalakart offisielt godkjent av kyststaten. Uheldigvis merkes natural=coastline etter midle høyvanslinje (MHWS). Grunlinjen trekkes ofte rett over fjorder, bukter og viker. Alt navigerbart farvann innenfor grunnlinjen regnes som innenskjærs eller beskyttet farvann.

boundary=maritime
border_type=baseline
På Noder: (valgfritt)
ref=* referanse på punktet
source=* skal altid merkes sammen med referansen!

Terrirorialfarvann (12 nm sone)

En nasjons territoriefarvann strekker seg 12 nautiske mil (22 km) fra grunnlinjen. Hvis denne overlapper en annen nasjons territoriefarvan legges denne grensen til en mellomlinje, med mindre nasjonene er enig om noe annet. En nasjon kan også velge å gjøre krav på et mindre område (vanligvis 3 nm).

boundary=administrative siden så mange hadde problemer med å gruppere denne grensen sammen med andre maritime grenser
maritime=yes for å merke disse som maritime grenser, slik at de kan rendres riktig/forskjellig for grenser på land
admin_level=2 siden dette er en nasjonalgrense
border_type=territorial for å skjille denne fra grenser på land

Denne linjen skal også være en del av grenserelasjonen rund landet.

Denne linjen skiller seg fra andre maritime grenser som et resultat av avstemningen om Maritime Grenser. Det ble bestemt å beholde boundary=administrative som grenser på land, men med maritime=yes.

  • Potensielle datakilder

Kontrollsone (24 nm sone)

Kontrollsonen er et havområde som strekker seg fra territorialfarvannet ut til 24 nautiske mil (44 km) fra baselinjen. Innen dette området kan en nasjonalstat utøve en begrenset kontroll.

boundary=maritime
border_type=contiguous
  • Potensielle datakilder

Eksklusiv Økonomisk Sone (EEZ) (200 nm sone)

En eksklusiv økonomisk sone er det ytterste området tilhørende et land, og strekker seg maksimalt 200 nautiske mil (370.4 km) fra grunnlinja, og inkluderer dermed kontrollsonen. Kystnasjoner har kontroll over alle økonomiske resurser innenfor den eksklusive økonomiske sonen, inkludert fiskeri, mineralutvinning, oljeutvinning, og ansvar for forurensning fra disse resursene.

boundary=maritime
border_type=eez
  • Potensielle datakilder

Andre Notiser

En grense med admin_level=2 er ikke hvor to enheter av admin_level 2 møtes, men en sammenhengende linje rundt en enhet av admin_level 2. Derfor brukes admin_level 2 på territoriegrensen.

Se Også