Pl:Tag:boundary=maritime

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary = maritime
(granica = morska)
Sea boundaries.png
Opis
Określa granice morskie różnego rodzaju, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morskim. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Granice
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Status: zatwierdzonyPage for proposal

boundary=maritime - stosowany do oznaczenia granicy morskiej.

Opis obiektu

Schematic map of maritime zones

Niemal każdy kraj z dostępem do morza, ma granice morskie, narodowe granice, na morzu. United Nations Konwencja o prawie morskim stanowi, że wody terytorialne kraju mogą rozciągać się do 12 mil morskich (22.227 kilometrów) od znaku stworzonego podczas odpływu (chyba że powoduje to konflikt z wodami terytorialnymi innego kraju). Odległość ta nie ma zastosowania do wszystkich granicach tego typu: na przykład, kanał La Manche jest tylko 34 km w swoim najwęższym miejscu. W tej sytuacji, granica państwa leży w połowie drogi kanału. Jednak znaczna liczba granic kraju znajduje się 22 km od ich wybrzeża.

Podczas rysowania linii brzegowej w OpenStreetMap, zasadą jest "woda po prawej stronie, ziemia po lewej" (wybrzeże wysp zawsze będzie rysowane w lewo), tak więc granica morska zawsze będzie po prawej stronie linii brzegowej. Jednak te granice morskie nie mają ograniczeń w kierunku rysowania, są to po prostu niezorientowane wielokąty, teoretycznie wyznaczające obszary na morzu.

Granice morskie często nie są całkowicie zamknięte, zwłaszcza dla wyłączonej strefy ekonomicznej lub przedłużenia szelfu kontynentalnego (ze względu na brak międzynarodowego porozumienia pomiędzy dwoma lub więcej sąsiadującymi krajami). Jeśli jakiejś części EEZ brakuje, obszar jest domyślnie ograniczony przez wody terytorialne i najkrótszy odcinek łączący każdy końcowy węzeł EEZ na wodach terytorialnych; gdy wody terytorialne nie są rozdzielane między dwoma krajami, są one również ograniczone przez ich strefy przyległe lub jeśli mogą być zdefiniowane, na przykład przez ich linię brzegową; w częstych przypadkach, nie jest nawet jasno zdefiniowana jakakolwiek linia bazowa i te obszary morskie będą ograniczone do linii brzegowej.

Relacje granic

Narodowe granice

Linia terytorialnych wód (12 nm zone) powinna być włączone do relacji granic, tak samo jak granice lądowe.

Wewnętrzne granice

Jeśli kraj ma zdefiniowane granice morskie o niższym poziomie, w takim razie powinny one zostać włączone do relacji granic dla tych podmiotów.

In the United States of America, NOAA nautical charts specify in Note X:

"Within the 12-nautical mile territorial sea, established by Presidential Proclamation, some federal laws apply. The Three Nautical Mile Line, previously identified as the outer limit of the territorial sea, is retained as it continues to depict the jurisdictional limit of the other laws. The 9-nautical mile Natural Resource Boundary off the Gulf coast of Florida, Texas, and Puerto Rico, and the Three Nautical Mile Line elsewhere remain in most cases the inner limit of Federal fisheries jurisdiction and the outer limit of the jurisdiction of the states. The 24-nautical mile Contiguous Zone and the 200-nautical mile Exclusive Economic Zone were established by Presidential Proclamation. Unless fixed by treaty or the U.S. Supreme Court, these maritime limits are subject to modification."

Therefore, OpenStreetMap should extend state and county boundaries 3 nautical miles offshore (or 9 nautical miles offshore where applicable). These boundaries should not hug or intersect or roam around the coastline except where such boundaries separate one county (or county equivalent) from another.

Linia bazowa

Linii podstawowa, od której mierzone jest morze terytorialne to przede wszystkim linia najniższego stanu wody wzdłuż wybrzeża, oznaczona na mapach wielkoskalowych oficjalnie uznanych przez państwo nadbrzeżne. Niestety, tag natural=coastline powinien być umieszczony na wysokiej wodzie (MHWS). Linia bazowa często rysuje linie w poprzek fiordów i zatok, wszystkie wody nawigacyjne wewnątrz linii bazowej są określone jako inshore or protected wody. Również istnieje straight prosta linia bazowa lub linia bazowa archipelagu.

boundary=maritime
border_type=baseline
Na węzłach: (opcjonalnie)
ref=* odniesienie do węzła.
source=* powinien być razem z ref!

Terytorialne morze (strefa 12 nm)

A state's territorial sea extends up to 12 nautical miles (22 km) from its baseline. If this would overlap with another state's territorial sea, the border is taken as the median point between the states' baselines, unless the states in question agree otherwise. A state can also choose to claim a smaller territorial sea (usually 3 nm). Some states do claim territorial sea up to 200 nautical miles (this does not meet the requirements of UNCLOS). There are also some other special cases like the territorial sea of the Philippines based on coordinates. The UN provides a list with maritime claims.

boundary=administrative since so many had a problem with grouping it together with maritime borders
maritime=yes to state that this is a maritime border, so it can be rendered correctly/different from land borders
admin_level=2 since it is a national boundary
border_type=territorial to distinguish it from borders on land

This line should also be member of the border relation surrounding the country.

This line differs from the other maritime boundaries as a result of the vote on Maritime Borders. The agreement was to keep it as boundary=administrative as the land border, but tag it with maritime=yes.

  • Potential data sources

Contiguous zone (24 nm zone)

The contiguous zone is a band of water extending from the outer edge of the territorial sea to up to 24 nautical miles (44 km) from the baseline, within which a state can exert limited control.

boundary=maritime
border_type=contiguous
  • Potential data sources

Exclusive economic zone (EEZ) (200 nm zone)

An exclusive economic zone extends from the outer limit of the territorial sea to a maximum of 200 nautical miles (370.4 km) from the territorial sea baseline, thus it includes the contiguous zone. A coastal nation has control of all economic resources within its exclusive economic zone, including fishing, mining, oil exploration, and any pollution of those resources.

boundary=maritime
border_type=eez
  • Potential data sources

Inne uwagi

The border of admin_level=2 is not where two entities of admin_level 2 meets, but a continuous line around one entity of admin_level 2, therefore use admin_level 2 on the territorial border.

Potencjalne źródła

  • United Nations Laws of the Sea: The UN DOALOS have a database over all maritime border claims. There is no apparent license on the data and this is the borders definitions. But the database is a database of different PDF files with coordinates of baselines and territorial borders. The text has to be parsed by hand and other maritime borders needs to be calculated from the baseline (see maritime borders). Data is to be tagged with source=UNCLOS
  • United Nations database of treaties: may be useful, but may not be free; the website terms of use imply non-commercial use, no redistribution and no derivative work. But there are many commercial maps that refer to the database as a source.

Zobacz też