Pl:Tag:boundary=administrative

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary = administrative
Znak Drogowy Polska-Schengen.svg
Opis
Granica administracyjna. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Granice
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

boundary=administrative – tag do oznaczania granic administracyjnych, terytorium i innych obszarów uznanych przez rządy i inne organizacje, do celów administracyjnych.

Opis

Granice administracyjne obejmują swoim zakresem od dużych grup narodów aż do małych powiatów i przedmieść, ze wskazaniem na wielkość / stopień ważności, opisanych przez tag admin_level który przyjmuje wartości od 1 do 11, jak opisano poniżej.

Tag boundary=administrative jest oznakowany jako zbiór linii łamanych linia. Może również (lub zamiast) być wykorzystywany do relacji grupującej kilka linii. To działa raczej jak linia brzegowa. Ponieważ linie mogą mieć dużą liczbę węzłów, nie jest wymagane tworzenie pętli wokół całej administracji jedną linią łamaną aby stworzyć obszar zamknięty (choć jest to dobry pomysł dla bardzo małych obszarów administracyjnych), ale może być zbiorem wielu linii łamanych tworzących obszar zamknięty.

Podział administracyjny dla Polski

Szczegółowy schemat tagowania podziału administracyjnego dla Polski, ustalony drogą konsensusu, został przedstawiony w artykule Podział administracyjny.

Organizacje międzynarodowe

Uwaga: międzynarodowe organizacje nie są strukturą terytorialną i nie powinny być oznakowane admin_level=1

Kraje

boundary=administrative
+ admin_level=2 

zaznacza granice kraju, np. granicę pomiędzy Polską a Czechami. Nazwy krajów, są określone przez tagi left:country=*, right:country=*, jeżeli są rysowane kierunkowo w sposób liniowy, a nie jako zamknięte obszary.

Istnieją pewne kontrowersje na temat tego, co dokładne znaczy kraj. Dla jasności, tylko polityczne podmioty wymienione w normie ISO 3166-1 są uważane przez OSM jako kraje.

Regionalne

boundary=administrative 
+ admin_level=3 to 10

zaznacza granice regionalne. Nazwy, niższego szczebla, ujętych podmiotów są określane z granicami państw, jako "miejscowość", "gmina" "powiat", "region", "prowincja", "stan"

admin_level

admin_level=1 to 10 został wprowadzony, aby różne granice mogły być renderowane konsekwentnie wśród krajów (bazująca na podstawie border_type wymagałoby wiedzy o ich hierarchii w każdym kraju).

Dla Polski

admin_level=max 10 wartości dla rożnych krajów

Zobacz tabelę na osobnej stronie: Template:admin level 10

Jeśli dany kraj korzysta z więcej niż 10 poziomów administracyjnych, zobacz następną tabelę.

admin_level=max 11 wartości dla rożnych krajów

Zobacz tabelę na osobnej stronie: Template:admin level 11

Statystyka

Zobacz też