Pl:Tag:boundary=marker

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary = marker
Stare-Buczyce-20LOMAOK.jpg
Opis
Znak graniczny, granicznik - np. słupek, kamień oznaczający przebieg granicy w terenie. Show/edit corresponding data item.
Grupa: granice
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

Definicja

boundary=marker - służy do oznaczania znaków granicznych wyznaczających przebieg granicy w terenie.

Tego tagu można używać do oznaczania znaków nie tylko dla granic administracyjnych (np. granica państwa, granica prowincji), ale również dla granic m.in. oddziałów leśnych, rezerwatów.

information sign

Do oznaczania historycznych znaków granicznych, odnoszących się do granic które zmieniły przebieg/przestały istnieć należy używać tagu historic=boundary_stone

Mapowanie

Należy umieścić węzeł węzeł w miejscu gdzie znajduje się znak.

Tagowanie

Znak graniczny można otagować m.in. następującymi dodatkowymi tagami:

tag opis rekomendacja
boundary=marker Definiuje znak graniczny. ! Wymagany
marker=* Oznacza typ znaku, np. borderpole, borderstone.  Ważny
ref=* Numer znaku granicznego.  Ważny
inscription=* Dokładna inskrypcja znajdująca się na znaku. ? Opcjonalny
format=* Opisuje geometryczny kształt znaku, np. obelisk, squared_stone.

Używane są również dodatkowe tagi, np. format:top=*.

? Opcjonalny
historic=yes Oznacza że znak ma wartość historyczną.

Jeżeli powstał jako znak graniczny niektórzy preferują używanie wartości boundary_stone.

? Opcjonalny
material=* Materiał z jakiego wykonany jest znak, np. plastic, stone. ? Opcjonalny
moved=yes Oznacza, że znak został przesunięty z lokalizacji w której pierwotnie się znajdował. Ma zastosowanie głównie do znaków o wartości historycznej. ? Opcjonalny
name=* Nazwa znaku granicznego - zwłaszcza dla znaków o wartości historycznej i o szczególnym znaczeniu dla społeczności.

Pole czasem jest używane do podania dłuższej wartości klucza ref=*, np. z oznaczeniem co rozgranicza granica oznaczona tym znakiem.

? Opcjonalny, często pomijany

Przykłady

Słupek na granicy państwowej Kamień na granicy państwowej Słupek wyznaczający oddziały leśne
obraz Stare-Buczyce-20LOMAOK.jpg 2019 słupek graniczny Polska-Słowacja.jpg Słupek graniczny lasu.jpg
tagi

Zobacz też