Pl:Tag:historic=boundary_stone

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg historic = boundary_stone
Hoverla CS-PL board.JPG
Opis
Kamień graniczny. Show/edit corresponding data item.
Grupa: granice
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

historic=boundary_stone - służy do oznaczania lokalizacji znaków granicznych wskazujących niegdyś przebieg granic. Zazwyczaj te granice zmieniły przebieg, przestały istnieć albo w ich miejscu przebiega aktualnie inna granice.

Granice to pojęcie szerokie - dotyczy m.in. również granic dawnych majątków, działek.

information sign

Do oznaczania aktualnych znaków granicznych, należy używać tagu boundary=marker.

Mapowanie

Należy umieścić węzeł węzeł w miejscu gdzie znajduje się znak lub dodać tagi do oznaczonego obelisku, drzewa, czy innej formy znaku.

Tagowanie

Poniższa tabela przedstawia tagi często używane w połączeniu z historycznym znakiem granicznym.

tag opis rekomendacja
historic=boundary_stone Definiuje znak graniczny. ! Wymagany
boundary=marker Oznacza że znak wciąż wskazuje przebieg jakiejś (innej) granicy.

Jeżeli w tym miejscu nie przebiega teraz granica, albo ten znak mimo obecności w terenie nie odnosi się do niej, tag należy pominąć.

 Ważny jeżeli adekwatny.
marker=* Oznacza typ znaku, np. stone.  Ważny
name=* Nazwa znaku granicznego - zwłaszcza dla znaków o wartości historycznej i o szczególnym znaczeniu dla społeczności.

Pole jest również używane do podania dłuższej wartości klucza ref=*, np. z oznaczeniem co rozgranicza granica oznaczona tym znakiem.

 Ważny
old_ref=* Numer znaku granicznego w okresie jego ważności.  Ważny
inscription=* Dokładna inskrypcja znajdująca się na znaku. ? Opcjonalny
format=* Opisuje geometryczny kształt znaku, np. obelisk, squared_stone.

Używane są również dodatkowe tagi, np. format:top=*.

? Opcjonalny
material=* Materiał z jakiego wykonany jest znak, np. stone. ? Opcjonalny
moved=yes Oznacza, że znak został przesunięty z lokalizacji w której pierwotnie się znajdował. ? Opcjonalny

Zobacz też