Pl:Tag:boundary=historic

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Lua error in mw.lua at line 320: frame:expandTemplate: args must be a table.

boundary=historic - służy do oznaczenia historycznej granicy administracyjnej.

Opis funkcji

Podziały dotyczą obszarów/terytorium/jurysdykcji uznanych przez rządy i inne organizacje w celach administracyjnych.

Historyczne granice administracyjne wahają się od dużych grup państw narodowych aż do małych gmin i przedmieść, ze wskazaniem wielkości/stopnia ważności podanej przez tag admin_level=*, który przyjmuje wartość od 1 do 10, jak opisano poniżej.

Mapowanie

Rysujemy linię zamkniętą linia i dodajemy tag boundary=historic.
Może ona również (lub zamiast) być wykorzystana w relacjach grupujących kilka linii.

Zobacz więcej możliwości w porównaniu koncepcji cyklu życia .

admin_level

admin_level=1 to 10 opisuje hierarchię, różnych, historycznych granic administracyjnych.

Zobacz też