Pl:Key:end_date

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg end_date
(data zakończenia)
Target Closing Sign Gastonia, NC (6995771381).jpg
Opis
Data usunięcia lub wyburzenia obiektu, którego już nie ma. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Zobacz też
Status: w użyciu

end_date=* – służy do oznaczenia daty zakończenia usługi, daty usunięcia obiektu lub daty planowanego wycofania z użytku.

Opis

Ten znacznik jest używany w oddzielnych historycznych projektach mapowania, ale nie powinien być używany w tym celu w OSM.

Zobacz Porównanie koncepcji cyklu życia dla alternatyw.

Jeśli nie zostanie użyty ostrożnie, ten tag może zepsuć kompatybilność wsteczną - w rezultacie obiekty (takie jak drogi), które już nie istnieją, będą wyświetlane jako istniejące lub wprowadzające w błąd routery. W szczególności nie powinno się go używać w przypadku dróg lub innych ważnych obiektów, ponieważ większość silników renderujących i routingowych ignoruje je i podaje nieprawidłowe informacje. Deweloperzy wielokrotnie wyrażali swoją niechęć do popierania end_date.

Tag ten może być używany z dodatkowym prefiks cyklu życia w takich kombinacjach jak removed:building=... + end_date=....

Nie zawsze też wiadomo, do czego odnosi się end_date=*, dlatego zalecane jest dodanie notatki i wyjaśnienia, w jaki sposób używamy tego tagu. W 2014r. było 12 000 zastosowań tego tagu w DB, więc spróbujmy zrozumieć, co właściwie oznacza wersja 2 z relation 3848705.

Czasami błędnie używa się do zanotowania planowanej daty ukończenia budowy - na przykład dla highway=construction, chociaż powinno się również użyć tagu start_date=*, nawet jeśli ta data jest jeszcze w przyszłości.

Zobacz też