Pl:Key:construction

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Tag:highway=construction)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg construction
The T12 link road to Wilmore Road under construction - geograph.org.uk - 4452080.jpg
Opis
Używany razem z tagami takimi jak highway/building=construction do dokładniejszego określenia rodzaju budowanego obiektu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: cykl życia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 7
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

construction=* – służy do oznaczania większych robót budowlanych obiektów, dróg i linii komunikacyjnych, przeważnie trwających kilka lat.

Użycie

Ten klucz jest używany razem z tagami wyższego poziomu building=construction, highway=construction, landuse=construction lub railway=construction aby opisać rodzaj obiektu, który jest obecnie w budowie. W przypadku innych tagów wyższego poziomu, np. leisure=*, używamy prefiks cyklu życia zamiast: construction:leisure=playground.

Najważniejsze plany budowy dróg i kolei zwykle trwają kilka lat. Używamy tego tagu, aby wskazać aktywne miejsca budowy (w przypadku planowanych projektów, w których jest niewiele lub nie ma dla nich dowodów w terenie. Unikaj więc ich oznaczania lub użyjmy zamiast tego tag proposed=*).

Już istniejące tereny mogą zostać na krótki czas zamknięte dla tymczasowej budowy (np. stare, uszkodzone drogi zostaną odbudowane). Nie używaj construction=* do oznaczania takich zamknięć krótkoterminowych (np. drogi zamkniętej w weekend w celu wymiany rury kanalizacyjnej); zamiast tego rozważ użycie ograniczeń warunkowych.
Ponieważ dane OSM są często używane w trybie offline (a zatem mogą mieć kilka miesięcy), tagujemy tylko tereny budowy (w szczególności drogi i linie kolejowe), jeśli planuje się je zamknąć na co najmniej sześć do dziewięciu miesięcy.

Oznaczenie rozpoczęcia remontu lub przebudowy drogi

Załóżmy, że mamy drogę highway=tertiary, która została zamknięta na dłużej z powodu remontu lub przebudowy. Należy wtedy:

Oznaczenie zakończenia budowy drogi

Jeśli droga oznaczona tagiem highway=construction została już otwarta i jest przejezdna, nie należy zapomnieć:

Wartości

Wartość construction można dodać do każdego z tagów highway=*, railway=*, waterway=*, building=* i landuse=*.

Inną, dawniej używaną opcją jest stosowanie tagu construction=yes co pozwalało na używanie construction bardziej uniwersalnie, dla każdego rodzaju głównych kluczy bez potrzeby zmiany głównego klucza. Jednak obecnie znacznik construction=yes, jest uznawany za przestarzały i nie jest wspierany.

Można dodać kolejny tag, aby zilustrować spodziewany początek budowy i planowaną datę otwarcia. Na przykład:

Przykłady oznaczania dróg w budowie

highway=construction zostanie wyrenderowany na domyślnej warstwie OSM Carto na 12. poziomie powiększenia lub wyższym, jeśli użyjemy w powiązaniu z dowolną, poniższą wartością:

Wartość Element Opis Przykład
construction=motorway linia Autostrada w budowie  
construction=motorway_link linia Łącznik pomiędzy autostradami, wjazdy i zjazdy z autostrady w budowie  
construction=trunk linia Droga ekspresowa w budowie  
construction=trunk_link linia Łącznik pomiędzy drogami ekspresowymi w budowie  
construction=primary linia Droga pierwszorzędna w budowie  
construction=primary_link linia Łącznik pomiędzy drogami pierwszorzędnymi w budowie  
construction=secondary linia Droga drugorzędna w budowie  
construction=tertiary linia Droga trzeciorzędna w budowie  
construction=unclassified linia Droga czwartorzędna w budowie  
construction=residential linia Drogi w miastach oraz ogólnie drogi w terenie zabudowanym w budowie.
Stosowany również do oznaczanie budowy obiektów. Patrz landuse=construction
 
construction=living_street linia Strefa zamieszkania w budowie  
construction=pedestrian linia Drogi dostępne tylko dla pieszych w budowie  
construction=service linia Droga serwisowa w budowie  
construction=track linia Droga do pól i lasów w budowie  
construction=bridleway linia Ścieżka do jazdy konnej w budowie  
construction=cycleway linia Droga dla rowerów w budowie  
construction=footway linia Ścieżka dla pieszych w miastach, chodniki w budowie  
construction=steps linia Schody w budowie  
construction=minor linia Istniejąca droga, które jest modyfikowana lub naprawiana bez jej zamykania.  

We wszystkich przypadkach tag zostanie wyrenderowany jako linia przerywana odpowiednio do tagu <highway=.....>. Zobacz tag "highway" dla pełnego opisu stylu renderowania.

W przypadku naprawianych dróg lub dróg w budowie, których otwarcie jest przewidziane w najbliższej przyszłości, tagi opening_date=* i check_date=* powinny być użyte.

opening_date – oczekiwana data zakończenia budowy;
check_date – data ostatniego sprawdzenia.

Format wpisania daty: <tag k="opening_date" v=YYYY-MM-DD/>, <tag k="check_date" v=YYYY-MM-DD/>

Uwaga: Dokładna kategoryzacja dróg jest opisana w Znakowanie dróg w Polsce

Przykłady oznaczania torów w budowie

railway=construction zostanie wyrenderowany przez Osmarender na 14 poziomie powiększenia lub wyższym jeśli zostanie użyty w połączeniu z dowolnym, poniższym tagiem;

Wartość Element Opis Przykład
construction=rail linia Tor standardowej szerokości w budowie  
construction=narrow_gauge linia Wąski tor w budowie  
construction=light_rail linia Tor lekki w budowie  
construction=tram linia Tor tramwajowy w budowie  
construction=preserved linia Zachowane tory w budowie, np. dla pociągów parowych  
construction=subway linia Metro w budowie  
construction=monorail linia Tor jednoszynowy w budowie  

We wszystkich przypadkach, tag zostanie wyrenderowany jako przerywana linia odpowiadająca tagowi <railway=.....>. Zobacz tag railway=* dla pełnego opisu stylu renderowania.

Uwagi

Może być trudne utworzenie szczegółowych śladów GPS dla dróg, które jeszcze nie zostały otwarte dla dostępu publicznego, ale zazwyczaj jest możliwe po dodaniu kilku punktów wzdłuż drogi, oczywiście droga nie musi być bardzo dokładna.
Możemy stracić kilka schematów – ale znów – tyle ile większość komercyjnych organizacji tworzących mapy.

Zobacz też

Przykłady błędnego tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!