Talk:Pl:Key:construction

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zobacz Talk:Key:construction(en)


Remonty dróg i ich automatyczne usuwanie z OSM

Dyskusja na forum users: Poland» Remonty dróg i ich automatyczne usuwanie z OSM

Drogi: remont a budowa

Dyskusja na forum users: Poland» Drogi: remont a budowa

Maszynowy odczyt czasu budowy

Dyskusja na forum users: Poland» Maszynowy odczyt czasu budowy

Automatyczna zmiana construction:end_date na opening_date

Dyskusja na forum users: Poland» Automatyczna zmiana construction:end_date na opening_date

Droga w budowie

Dyskusja na forum users: Poland» Drogi w budowie --Władysław Komorek (talk) 10:20, 8 November 2021 (UTC)