User talk:Władysław Komorek

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
This is the talk page for discussing improvements to the User:Władysław Komorek page and its related topics.
To jest strona dyskusyjna do omawiania ulepszeń dla stronie User:Władysław Komorek i związanymi z nim tematami.

Archives 2013-2019


Pytanie

Czołem,

Na jakiej podstawie dodałeś uwagę "Uwaga: Droga to nie jest kreska na ziemi. To jest obszar/działka obejmująca jezdnię i pobocze. Dlatego nie należy przyklejać do linii obrazującej drogę inne obszary takie jak landuse/leisure."? Czy jest gdzieś dokumentacja, że to ogólnie przyjęta praktyka, i że mamy konsensus na ten temat, czy to po prostu zapis popularnej praktyki?

Dzięki, Øukasz (talk) 09:17, 15 April 2021 (UTC)

Zobacz Geoportal - działki i wygląd dróg na przynależnych do niej działkach.
W księgach wieczystych są numery działek i do kogo należą.
Każda droga to wytyczona działka (obszar). Żadne inne obszary nie zachodzą na działkę drogi, tylko przylegają do jej linii zewnętrznych.
I to jest prawo, a nie jakieś ustalenia. --Władysław Komorek (talk) 13:20, 15 April 2021 (UTC)
Dzięki za odpowiedź. Nie chodzi mi jednak o uzasadnienie Twojego podejścia, tylko o jego uzgodnienie z innymi użytkownikami. Czy była gdzieś rozmowa o tym? Øukasz (talk) 08:22, 16 April 2021 (UTC)
To nie jest moje podejście tylko wynik wieloletnich dyskusji, również na forach międzynarodowych. --Władysław Komorek (talk) 08:24, 17 April 2021 (UTC)
Rozumiem. Osobiście wolałbym, aby Twoja uwaga pozostała na wiki, ponieważ wskazuje na - w mojej opini - dobrą praktykę. Jednak ponieważ obecnie nie widzę podlinkowanych żadnych źródeł ani ustaleń, jest narażona na usunięcie. Najbardziej zbliżona informacja jaką znalazłem na ten temat jest tu. Jej treść nieco się różni od Twojej uwagi, więc tym bardziej ważne jest uzasadnić różnicę.
Czy mógłbyś dodać odnośnik do tych dyskusji, o których mówisz, żeby nie było wątpliwości, że to jest ogólnie przyjęta praktyka? Duże dzięki z góry. Øukasz (talk) 14:21, 20 April 2021 (UTC)
Proszę to poruszyć na forum, gdyż ja, ze względów zdrowotnych, nie jestem we stanie skoncentrować się na tym temacie. Pamiętaj jednak, że linia którą widzisz nie obrazuje drogi tylko przebieg drogi i jej centrum. Fizycznie droga składa się z jezdni o pewnej szerokości, z pobocza lub rowu odwadniającego i chodnika jeśli istnieje. dopiero do jej fizycznych poboczy dodajemy inne obszary. OSM ma za zadanie odzwierciedlać stan fizyczne a nie twórczość własną czyli domyśle granice, nie licząc granic obrębów, które są także niezależne i nie mogą się stykać z innymi obiektami --Władysław Komorek (talk) 12:07, 23 April 2021 (UTC)