Pl:Key:construction_end_expected

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg construction_end_expected
Opis
UŻYJ opening_date ZAMIAST TEGO TAGU. Oczekiwana data zakończenia budowy obiektu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Status: dezaprobowany

Proszę użyć opening_date=* zamiast tego tagu.


construction_end_expected=yyyy-mm-dd – używany do oznaczenia oczekiwanej daty zakończenia budowy obiektu.