Pl:Key:construction_end_expected

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg construction_end_expected
Opis
UŻYJ opening_date ZAMIAST TEGO TAGU. Oczekiwana data zakończenia budowy obiektu. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Status: dezaprobowany

Proszę użyć opening_date=* zamiast tego tagu.


construction_end_expected=yyyy-mm-dd – używany do oznaczenia oczekiwanej daty zakończenia budowy obiektu.