Pl:Key:opening_date

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg opening_date
(oczekiwana data otwarcia)
Gdansk Hilton Hotel under construction february 2010 d.jpg
Opis
Oczekiwana data zakończenia budowy. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

opening_date=* – służy do oznaczenia oczekiwanej daty zakończenia trwającej budowy.

Używany z takimi tagami jak: landuse=construction, highway=construction czy building=construction.

Format

Format daty zgodny z ISO 8601: YYYY-MM-DD (rok-miesiąc-dzień).

Na przykład: opening_date=2022-11-30 – 30 listopada 2022

Pamiętajmy, że ta data powinna być przyszłą datą.

Zastosowanie

Tag ten służy do wyszukiwania zakończonych budów.

Jeśli data zawarta w opening_date jest już starsza niż data dnia dzisiejszego, a byliśmy na miejscu i budowa jeszcze się nie zakończyła, to można dodać tag check_date=* z datą dnia, w którym budowa jeszcze trwała. To pomoże innym mapującym zorientować się, że budowa się przedłuża.

Przykład: dzisiaj jest 21 lipca 2020, budowa miała trwać do 30 czerwca 2020, ale byliśmy na miejscu 19 lipca i budowa jeszcze trwała, więc tagujemy:
opening_date=2020-06-30
check_date=2020-07-19

Należy unikać połączeń takich jak building=yes + opening_date=przyszła_data.
Do oznaczania budynków w budowie należy użyć building=construction.

Po ukończeniu budowy tag opening_date należy usunąć.

Z takich tablic można często odczytać datę zakończenia budowy

Linki zewnętrzne

Zobacz też

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!