Pl:Key:opening_date

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg opening_date
(oczekiwana data otwarcia)
Gdansk Hilton Hotel under construction february 2010 d.jpg
Opis
Oczekiwana data zakończenia budowy. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

opening_date=* – służy do oznaczenia oczekiwanej daty zakończenia trwającej budowy.

Używany z takimi tagami jak: landuse=construction, highway=construction czy building=construction.

Format

Format daty zgodny z ISO 8601: YYYY-MM-DD (rok-miesiąc-dzień).

Na przykład: opening_date=2028-11-30 – 30 listopada 2028

Pamiętajmy, że ta data powinna być przyszłą datą.

Zastosowanie

Tag ten służy do wyszukiwania zakończonych budów.

Jeśli data zawarta w opening_date jest już starsza niż data dnia dzisiejszego, a byliśmy na miejscu i budowa jeszcze się nie zakończyła, to można dodać tag check_date=* z datą dnia, w którym budowa jeszcze trwała. To pomoże innym mapującym zorientować się, że budowa się przedłuża.

Przykład: dzisiaj jest 21 lipca 2020, budowa miała trwać do 30 czerwca 2020, ale byliśmy na miejscu 19 lipca i budowa jeszcze trwała, więc tagujemy:
opening_date=2020-06-30
check_date=2020-07-19

Należy unikać połączeń takich jak building=yes + opening_date=przyszła_data.
Do oznaczania budynków w budowie należy użyć building=construction.

Po ukończeniu budowy tag opening_date należy usunąć.

Z takich tablic można często odczytać datę zakończenia budowy

Linki zewnętrzne

Zobacz też

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!