Pl:Key:landuse

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse
Changing landuse - geograph.org.uk - 1137810.jpg
Opis
Służy do opisania podstawowego wykorzystania powierzchni ziemi. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 80
Status: w rzeczywistości

landuse=* - stosowany głównie do opisania podstawowego użytkowania ziemi przez człowieka.

Użycie

Ogólne informacje na temat mapowania/klasyfikacji obszarów lądowych patrz Użytkowanie ziemi i obszarów przyrodniczych.

Zobacz Landcover po ogólną informację o oznaczaniu fizycznego wyglądu ziemi i Proposed features/landcover propozycji do bardziej szczegółowego wykazania różnic pojęć.

Więcej szczegółowych oznakowań użytkowania ziemi jest dostępne w amenity=*, leisure=* and tourism=*, włączając w to amenity=college, amenity=hospital, leisure=park, amenity=parking, leisure=pitch, amenity=school, amenity=swimming_pool and amenity=university.

W niektórych przypadkach bardziej szczegółowe znaczniki mogą być wykorzystane do opisania pierwotnego użytkowania, w innym mogą słuzyć do dostarczenia dodatkowych informacji.
Na przykład w szkoła w dzielnicy mieszkalnej lub parkingu w obrębie powierzchni handlowej.

Wartości

Użytkowanie ziemi (Landuse)

Klucz Wartość Element Opis Rendering Zdjęcie

Common landuse key values - developed land

landuse commercial węzeł obszar Zabudowa biurowo-handlowo-usługowa. W przypadku handlu detalicznego użyj landuse=retail
Landuse-commercial.png
Cambourne Business Park - geograph.org.uk - 15908.jpg
landuse construction węzeł obszar Plac budowy.
Rendering-landuse-construction-mapnik.png
Landuse construction.jpg
landuse education węzeł obszar Obszar wykorzystywany głównie do celów/obiektów edukacyjnych.
Stąporków, Szkoła Podstawowa nr 2.jpg
landuse fairground węzeł obszar A site where a fair takes place
Honre's Pleasure Fair funfair in Inverness from above.jpg
landuse industrial węzeł obszar Zabudowa przemysłowa - np. fabryki, warsztaty produkcyjne, magazyny.
Landuse-industrial.png
Rehuraisio feed plant in Oulu 2008 001.jpg
landuse residential węzeł obszar Zabudowa mieszkaniowa.
Rendering-area-landuse-residential.png
Lawrenceville.jpg
landuse retail węzeł obszar Sklepy, handel detaliczny. Firmy detaliczne sprzedają towary fizyczne oraz świadczą lub sprzedają swoje usługi, takie jak żywność (gotowa lub spożywcza), odzież, lekarstwa, artykuły papiernicze, urządzenia, narzędzia lub inne podobne przedmioty fizyczne. Mają one duży ruch pieszy. W przypadku firm sprzedających usługi zobacz landuse=commercial.
Landuse-retail.png
Trocadero - London 1.jpg
landuse institutional węzeł obszar Teren pod obiekty rządowe i publiczne. Tereny te mogą obejmować budynki takie jak office=government, office=ngo, office=association, amenity=social_facility i towarzysząca im infrastruktura (parkingi, drogi serwisowe, place i tak dalej)
MSF bureau Genève Novembre 2015.jpg
Klucz Wartość Element Opis Rendering Zdjęcie

Common landuse key values - rural and agricultural land

landuse aquaculture węzeł obszar  Aquaculture is the farming of freshwater and saltwater organisms such as finfish, molluscs, crustaceans and aquatic plants.

Warning: currently, there is no convention on the exact meaning of this tag. Therefore, it makes sense to treat it like "boundary of aquaculture" (without implication of water body), which means, water body should be tagged by its own, using natural=water etc.

Delta Pride Catfish farm harvest.jpg
landuse allotments węzeł obszar Ogródki działkowe. Teren, gdzie uprawia się warzywa, kwiaty, rosną drzewa owocowe.
Landuse-allotments.png
Schrebergaerten.jpg
landuse farmland obszar Pola uprawne.
Rendering-landuse-farm-mapnik.png
Rye field.jpg
landuse farmyard obszar
Landuse=farmland.jpg
Gospodarstwo rolne - podwórze i zabudowania, jak budynki mieszkalne, gospodarcze, magazyny, stodoły.
Rendering-area-landuse farmyard-mapnik.png
Farmyard.jpg
landuse paddy obszar An area of land where the surface and shape of the land is made suitable for growing rice.
Rice Field.jpg
landuse animal_keeping obszar An area of land that is used to keep animals, particularly horses and livestock.
Open stable Velm Neuhaus.jpg
landuse flowerbed obszar An area designated for flowers
Landuse-flowerbed.png
Brussels floral carpet B.jpg
landuse forest węzeł obszar Las, plantacja leśna. Może, ale nie musi być wykorzystywany gospodarczo. Podobny tag to natural=wood. Istnieje duża rozbieżność opinii na temat stosowania obu tych tagów.
Landuse-forest.png
Fort Nelson Forestry.JPG
landuse greenhouse_horticulture obszar Uprawy szklarniowe.
Rendering-landuse-farm-mapnik.png
Greenhouses westland.jpg
landuse meadow węzeł obszar Łąka, pastwisko.
Landuse Meadow.png
Mottey.jpg
landuse orchard węzeł obszar Sad.
Orchard.png
PikiWiki Israel 29753 Almonds grove.jpg
landuse plant_nursery obszar Szkółka drzew lub krzewów.
Landuse plant nursery.png
Cutchogue - Oregon Road - Plant Nursery.jpg
landuse vineyard węzeł obszar Winnice.
Landuse-vineyard.png
Grape vines.jpg
Klucz Wartość Element Opis Rendering Zdjęcie

Common landuse key values - waterbody

landuse basin węzeł obszar Teren zbiornika wodnego, wykorzystywany np. przemysłowo, przeciwpowodziowo itp. Nie musi zawierać wody.
Base layer water.png
Boneyard Detention Basin 2006.jpg
landuse reservoir węzeł obszar Sztuczny zbiornik wodny, wykorzystywany w celach dostawy wody, nawadniania lub kontroli przeciwpowodziowej. W odróżnieniu od landuse=basin zawsze wypełniony wodą. Może być zbiornikiem zamkniętym.
Landuse-reservoir.png
Amagase Dam.jpg
landuse salt_pond obszar Sól pozyskiwana w sposób przemysłowy poprzez odparowywanie wody w salina.
Rendering-landuse-salt-pond.png
Salt ponds SF Bay (dro!d).jpg
Klucz Wartość Element Opis Rendering Zdjęcie

Other landuse key values

landuse brownfield węzeł obszar Teren po-wyburzeniowy, może zawierać ślady poprzedniej zabudowy.
Rendering-landuse-construction-mapnik.png
Former Brickworks ... - geograph.org.uk - 56268.jpg
landuse cemetery węzeł obszar Cmentarz. Dodaj też religion=* -wykaz dostępnych opcji w amenity=place_of_worship. Mniejsze cmentarze, zwłaszcza przykościelne, oznacz jako amenity=grave_yard.
Landuse-cemetery.png
Jewish cemetery Worms.jpg
landuse conservation obszar Obszary chronione. Tag przestarzały. Należy zamiast jego użyć boundary=protected_area, protected_area=*
landuse depot obszar Zajezdnie - autobusowe, tramwajowe, kolejowe itp.
RET remise Beverwaard (2).JPG
landuse garages obszar Teren zajmowany przez garaże samochodowe.
Rendering-area-landuse garages-mapnik.png
Garages.jpg
landuse grass węzeł obszar Trawa, trawnik, zwykle utrzymywana. Istnieją kontrowersje związane z tym tagiem - patrz landuse=grass
Natural-Grassland.png
084 Green grass lawn background, green mowed grass free photo.jpg
landuse greenfield węzeł obszar Teren przeznaczony pod zabudowę, aktualnie niezabudowany.
Rendering-area-landuse greenfield-mapnik.png
Greenfields - geograph.org.uk - 1202824.jpg


landuse landfill węzeł obszar Wysypisko śmieci.
Rendering-landuse-landfill-mapnik.png
Landfill.jpg
landuse military węzeł obszar Dowolne tereny używane przez wojsko, np. poligony, jednostki wojskowe, szkoły i uczelnie wojskowe.
Rendering-landuse-military-mapnik.png
REUNION 2007 04.jpg
landuse port obszar coastal industrial area where commercial traffic is handled. Consider using landuse=industrial + industrial=port for this type of industrial area.
Churchill Seaport 1996-08-12.jpg
landuse quarry węzeł obszar Kamieniołom, kopalnia odkrywkowa.
Rendering-landuse-quarry-mapnik.png
Steinbruch.jpg
landuse railway obszar Teren używany przez kolej, zasadniczo z zakazem wejścia.
Landuse-industrial.png
OahuRailway&LandCo-switchtrack-signal.JPG
landuse recreation_ground węzeł obszar Otwarty teren zielony o charakterze rekreacyjno-sportowym. Często zawiera boiska, place zabaw itp. oraz jest publicznie dostępny. Nie należy mylić z leisure=park
Landuse-recreation ground.png
Outdoor gym in Parque de Bateria, Torremolinos.JPG
landuse religious węzeł obszar Teren na potrzeby kultu religijnego, najczęściej jest to obszar bezpośrednio otaczający amenity=place_of_worship (np. kościół).
Landuse-religious ground.png
Cerkiew w Komańczy by Verid1st 09.JPG
landuse village_green węzeł obszar Zieleńce - utrzymane tereny zielone wewnątrz miast lub wsi, przeważnie trawiaste.
Landuse-village green.png
GrettonVillageGreen.jpg
landuse winter_sports węzeł obszar An area dedicated to winter sports (e.g. skiing)
First run (3373949916).jpg
landuse user defined węzeł obszar All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

Zobacz też