Pl:Tag:landuse=allotments

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = allotments
(teren = ogród_działkowy)
Allotments.jpg
Opis
Oznaczenie ogrodu działkowego. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Landuse-allotments.png
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: zatwierdzony

landuse=allotments - służy do oznaczenia ogrodów działkowych.

Opis

Ogrody działkowe charakteryzują się koncentracją w jednym miejscu od kilku do kilkuset działek, które są przypisane do indywidualnych osób lub rodzin.

W ogrodach działkowych, działki uprawiane są indywidualnie, w przeciwieństwie do innych rodzajów ogrodów, gdzie cały obszar jest utrzymanych wspólnie przez grupę osób lub instytucję. Indywidualna wielkość działki wynosi od 250 do 400 metrów kwadratowych, często obejmują szopę na narzędzia i schronienie. Poszczególne ogrodnicy są organizowane w związku, który dzierżawi ziemię od właściciela, który może być publiczną, prywatną lub kościelną jednostką, pod warunkiem, że jest on używany tylko w celach rekreacyjno-ogrodniczych (tj. uprawa warzyw, owoców i kwiatów), ale nie może być użytkowana w celach mieszkalnych.

Uwaga: To oznakowanie jest dla całego teremu ogrodu działkowego, a nie dla poszczególnych działek.

Oznakowanie

Schemat oznakowania dla landuse=allotments
Tag Opis
name=* Nazwa działki ogrodniczej
plots=* Całkowita liczba poszczególnych działek.
user=* Nazwa grupy użytkowników (stowarzyszenia). Często odpowiedzialnej za dzierżawienie poszczególnych działek oraz działającej jako punkt kontaktowy między członkami i operatorem.
operator=* Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie terenu działek ogrodniczych.

Rendering

Standard tile layer OpenCycleMap

Loading map...

Loading map...

Zobacz też