Pl:Tag:landuse=farmland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = farmland
(użytkowanie ziemi = grunty orne)
Near North Wold Farm - geograph.org.uk - 1046318.jpg
Opis
Grunty orne. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-landuse-farm-mapnik.png
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzony

landuse=farmland - stosowany do oznaczania położenia gruntów ornych (pole uprawne), na których uprawia się zboża, rośliny okopowe, warzywa, kwiaty.

Użycie

Uwaga: landuse=farm został niewłaściwie stosowany do oznakowania farmyards (był to wynik niejednoznacznego znaczenia słowa farma w języku angielskim i jeszcze bardziej w niemieckich przekładach). Obecnie, landuse=farmland jest stosowany jako równoważnik tagu landuse=farm i używany jest dwa razy częściej od tego ostatniego.

Aby oznaczyć pojedyncze obszary z budynkami gospodarskimi, takimi jak dom mieszkalny, zagrody z zabudowaniami gospodarczymi, szopy, stajnie, obory, stodoły, gumno, szopy na sprzęt gospodarski, zbiorniki na paszę, studnie, itd, plus otwarta przestrzeni między nimi i krzewy / drzewa wokół nich , powinien być stosowany tag landuse=farmyard.

Landuse=farmland.jpg

Oczywiście w wielu częściach świata możemy spodziewać się bardzo dużych połaci ziemi (prawie wszędzie poza miastami), które są używane do uprawy, a więc oznaczone landuse=farmland. To może rodzić pewne interesujące pytanie dotyczące sposobu użycia landuse w ogóle.

Bardziej ogólną stroną na ten temat jest: Land use and areas of natural land.

Ale na razie powinniśmy chyba podążać za przykładem Wielunia (permalink ), i po prostu robić podobnie!

Wcześniej ten tag używany był często do oznaczania każdego terenu użytkowanego rolniczo (z wyjątkiem zagród). Ponieważ są osobne tagi dla łąk i pastwisk landuse=meadow, dla sadów landuse=orchard, należy używać landuse=farmland tylko dla pól uprawnych.

Często przydatne jest mapowanie granic terenu rolnego. Stosowanie różnych tagów oznaczających ogrodzenia, żywopłoty, itp. barrier=* jest w tym przypadku właściwe.

Kontrowersje

farm tag został niezrozumiany przez niektórych użytkowników (zwłaszcza przez wielu Niemców) i używany również do oznakowania gospodarstwa rolnego. W konsekwencji tag farmland został przyjęty do oznaczenia terenów uprawnych. W tej chwili zarówno farm i farmland są używane, starsze wersję będą jeszcze prawdopodobnie używane dla kilku farm, obecnie jest ustawiona właściwa wartość w JOSM.

Dodatkowe oznaczenia

Zobacz crop=*

Rendering

Farmland mapnik 51.00 14.16.png farmland + farmyard

OSM Carto

Możliwy błąd w tagowaniu

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!

Zobacz też