Pl:Tag:landuse=farmland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = farmland
Near North Wold Farm - geograph.org.uk - 1046318.jpg
Opis
Grunty orne. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-landuse-farm-mapnik.png
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistościPage for proposal

landuse=farmland - stosowany do oznaczania położenia gruntów ornych (pole uprawne), na których uprawia się zboża, rośliny okopowe, warzywa, kwiaty.

Użycie

Uwaga: landuse=farm został niewłaściwie stosowany do oznakowania farmyards (był to wynik niejednoznacznego znaczenia słowa farma w języku angielskim i jeszcze bardziej w niemieckich przekładach). Obecnie, landuse=farmland jest stosowany jako równoważnik tagu landuse=farm i używany jest dwa razy częściej od tego ostatniego.

Aby oznaczyć pojedyncze obszary z budynkami gospodarskimi, takimi jak dom mieszkalny, zagrody z zabudowaniami gospodarczymi, szopy, stajnie, obory, stodoły, gumno, szopy na sprzęt gospodarski, zbiorniki na paszę, studnie, itd, plus otwarta przestrzeni między nimi i krzewy / drzewa wokół nich , powinien być stosowany tag landuse=farmyard.

Landuse=farmland.jpg

Oczywiście w wielu częściach świata możemy spodziewać się bardzo dużych połaci ziemi (prawie wszędzie poza miastami), które są używane do uprawy, a więc oznaczone landuse=farmland. To może rodzić pewne interesujące pytanie dotyczące sposobu użycia landuse w ogóle.

Bardziej ogólną stroną na ten temat jest: Land use and areas of natural land.

Ale na razie powinniśmy chyba podążać za przykładem Wielunia (permalink ), i po prostu robić podobnie!

Wcześniej ten tag używany był często do oznaczania każdego terenu użytkowanego rolniczo (z wyjątkiem zagród). Ponieważ są osobne tagi dla łąk i pastwisk landuse=meadow, dla sadów landuse=orchard, należy używać landuse=farmland tylko dla pól uprawnych.

Często przydatne jest mapowanie granic terenu rolnego. Stosowanie różnych tagów oznaczających ogrodzenia, żywopłoty, itp. barrier=* jest w tym przypadku właściwe.

Kontrowersje

farm tag został niezrozumiany przez niektórych użytkowników (zwłaszcza przez wielu Niemców) i używany również do oznakowania gospodarstwa rolnego. W konsekwencji tag farmland został przyjęty do oznaczenia terenów uprawnych. W tej chwili zarówno farm i farmland są używane, starsze wersję będą jeszcze prawdopodobnie używane dla kilku farm, obecnie jest ustawiona właściwa wartość w JOSM.

Dodatkowe oznaczenia

Zobacz crop=*

Rendering

Farmland mapnik 51.00 14.16.png farmland + farmyard

OSM Carto

Możliwy błąd w tagowaniu

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!

Zobacz też