Pl:Tag:landuse=farmland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = farmland
(użytkowanie ziemi= powierzchnia_użytków_rolnych)
Near North Wold Farm - geograph.org.uk - 1046318.jpg
Opis
Grunty orne Edit or translate this description.
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: zaakceptowany

landuse=farmland - stosowany do oznaczania położenia użytków rolnych (grunty orne), na których uprawia się zboża, rośliny okopowe, warzywa, kwiaty.

Rendering

Landuse-farm.png

Użycie

Uwaga: landuse=farm został niewłaściwie stosowany do oznakowania farmyards (był to wynik niejednoznacznego znaczenia słowa farma w języku angielskim i jeszcze bardziej w niemieckich przekładach). Obecnie, landuse=farmland jest stosowany jako równoważnik tagu landuse=farm i używany jest dwa razy częściej od tego ostatniego.

Aby oznaczyć pojedyncze obszary z budynkami gospodarskimi, takimi jak dom mieszkalny, zagrody z zabudowaniami gospodarczymi, szopy, stajnie, obory, stodoły, gumno, szopy na sprzęt gospodarski, zbiorniki na paszę, studnie, itd, plus otwarta przestrzeni między nimi i krzewy / drzewa wokół nich , powinien być stosowany tag landuse=farmyard.

Landuse=farmland.jpg

Oczywiście w wielu częściach świata możemy spodziewać się bardzo dużych połaci ziemi (prawie wszędzie poza miastami), które są używane do uprawy, a więc oznaczone landuse=farmland. To może rodzić pewne interesujące pytanie dotyczące sposobu użycia landuse w ogóle.

Bardziej ogólną stroną na ten temat jest: Land use and areas of natural land.

Ale na razie powinniśmy chyba podążać za przykładem Wielunia (permalink ), i po prostu robić podobnie!

Wcześniej ten tag używany był często do oznaczania każdego terenu użytkowanego rolniczo (z wyjątkiem zagród). Ponieważ są osobne tagi dla łąk i pastwisk landuse=meadow, dla sadów landuse=orchard, należy używać landuse=farmland tylko dla pól uprawnych.

Często przydatne jest mapowanie granic terenu rolnego. Stosowanie różnych tagów oznaczających ogrodzenia, żywopłoty, itp. barrier=* jest w tym przypadku właściwe.

Kontrowersje

farm tag został niezrozumiany przez niektórych użytkowników (zwłaszcza przez wielu Niemców) i używany również do oznakowania gospodarstwa rolnego. W konsekwencji tag farmland został przyjęty do oznaczenia terenów uprawnych. W tej chwili zarówno farm i farmland są używane, starsze wersję będą jeszcze prawdopodobnie używane dla kilku farm, obecnie jest ustawiona właściwa wartość w JOSM.

Dodatkowe oznaczenia

Zobacz crop=*

Rendering

Farmland mapnik 51.00 14.16.png farmland + farmyard

Mapnik

Loading map...

Możliwy błąd w tagowaniu

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdzić, czy one mogą być oznaczone innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdzić, czy one mogą być oznaczone innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!

Zobacz też