No:Tag:landuse=farmland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = farmland
Near North Wold Farm - geograph.org.uk - 1046318.jpg
Beskrivelse
Area of farmland used for tillage and pasture. Show/edit corresponding data item.
Gjengivelse i OSM Carto
Rendering-landuse-farm-mapnik.png
Gruppe: landuse
Brukt på disse elementene
should not be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)should not be used on relations (except multipolygon relations)
Nyttige kombinasjoner
Se også
Status: godkjentPage for proposal

Et jorde brukt til jordbruk og beite (dyr, grønnsaker, blomster, frukt).

Hvordan kartlegge

Bruk istedet taggen landuse=farmyard for å spesifisere områder med gårdsbygninger som som gårdshus, andre hus, skur, stabbur, låver, bryggerhus, etc. pluss mellomrommet imellom dem og vekster og trær rundt dem.

I land som Norge kan man forvente store områder (nesten over alt utenom bebyggelse og skog) som brukes til jordbruk, og er derfor tagget landuse=farmland. Dette kan skape interessante spørsmål om hvordan man skal håndtere jordbruk generelt. En mer generell side på dette temaet er Landbruk og områder med naturlig land. Men på dette tidspunktet burde vi kanskje følge eksempelet Wakefield (permalink).

Merk også at mange kartleggere foretrekker de mer spesifikke taggene landuse=meadow for beiter og enger (som er markert med landuse=farmland i bildet under), landuse=orchard for frukthager, og bruker landuse=farmland bare for avlinger.

Landuse=farmland.jpg

Ytterlige Tagger

Rendering

Farmland mapnik 51.00 14.16.png farmland + farmyard

Mapnik

Se også

Mulig Feil Tagging

If you know places with this tag, verify if it could be tagged with another tag.Help translate this into Norwegian!
Automated edits are strongly discouraged unless you really know what you are doing!Help translate this into Norwegian!
If you know places with this tag, verify if it could be tagged with another tag.Help translate this into Norwegian!
Automated edits are strongly discouraged unless you really know what you are doing!Help translate this into Norwegian!