No:Tag:landuse=farmland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = farmland
Farm landuse (with livestock).jpg
Beskrivelse
Area of farmland used for tillage and pasture. Edit or translate this description.
Gruppe: Landuse
Brukt på disse elementene
should not be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areasshould not be used on relations
Nyttige kombinasjoner
Se også
Wikidata
Status: godkjentPage for proposal

Et jorde brukt til jordbruk og beite (dyr, grønnsaker, blomster, frukt).

Hvordan kartlegge

Bruk istedet taggen landuse=farmyard for å spesifisere områder med gårdsbygninger som som gårdshus, andre hus, skur, stabbur, låver, bryggerhus, etc. pluss mellomrommet imellom dem og vekster og trær rundt dem.

I land som Norge kan man forvente store områder (nesten over alt utenom bebyggelse og skog) som brukes til jordbruk, og er derfor tagget landuse=farmland. Dette kan skape interessante spørsmål om hvordan man skal håndtere jordbruk generelt. En mer generell side på dette temaet er Landbruk og områder med naturlig land. Men på dette tidspunktet burde vi kanskje følge eksempelet Wakefield (permalink).

Merk også at mange kartleggere foretrekker de mer spesifikke taggene landuse=meadow for beiter og enger (som er markert med landuse=farmland i bildet under), landuse=orchard for frukthager, og bruker landuse=farmland bare for avlinger.

Landuse=farmland.jpg

Ytterlige Tagger

Rendering

Farmland mapnik 51.00 14.16.png farmland + farmyard

Mapnik

Se også

Mulig Feil Tagging

Hvis du kjenner til steder med denne taggen, bekreft om den kan tagges med en annen tag.
Automatiserte endringer frarådes på det sterkeste med mindre du virkelig vet hva du gjør!
Hvis du kjenner til steder med denne taggen, bekreft om den kan tagges med en annen tag.
Automatiserte endringer frarådes på det sterkeste med mindre du virkelig vet hva du gjør!

Warning: Default sort key "Landuse=farmland" overrides earlier default sort key "Tag:landuse=farmland".