Pl:Key:operator

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg operator
(zarządca)
Opis
Zarządca obiektem. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 25
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

operator=* - służy do przedstawienia nazwy firmy korporacji, osoby lub innego podmiotu, który jest odpowiedzialny za zarządzanie określonym obiektem lub usługą.

Uwaga: Zarządca (operator=*) nie musi być właścicielem (owner=*)
W wyniku różnych strategii i życia infrastruktury, właściciel może zlecić eksploatację swojego obiektu innemu podmiotowi o nazwie operator.
Dlatego należy mieć to na uwadze, aby użyć odpowiedniego znacznika.

Użycie

Często jest przydatny opis, że pewien obiekt na mapie jest "zarządzany" przez firmy lub osoby w jakikolwiek sposób.
Na przykład: W związku z tym, że jest dużo bankomatów należących do rożnych firm, to dla użytkowników mapy może być interesujące, jaka firma obsługuje dany bankomat.
Innymi podmiotami są puby, restauracje, sieci hotelowe, parkingi, utrzymywane przez firmy prywatne, gdzie opłata jest wymagana.
Oto przykłady, gdzie znacznik operator=* może być stosowany:

Jeśli większość określonych obiektów na danym obszarze jest zarządzanych przez pewne organizacje i tylko niewiele przez inne, mniejsze, to może być wystarczające, aby oznaczyć tylko wyjątki.
Na przykład: prawie wszystkie drogi na danym terenie, są zarządzane przez władze lokalne, to byłoby wystarczające, aby oznaczyć tylko te, które nie są przez nich obsługiwane.

Przy wyborze odpowiedniego pola tekstowego korzystnie jest użyć dokładnie tego samego tekstu, w tym napisania całego tekstu dużymi literami.
Tytuł związanego z nim artykułu Wikipedii, może być użyteczny jako odniesienie do niego.

Przykłady

  • tourism=hotel
  • name=Le Méridien Piccadilly (nazwa hotelu)
  • operator=Le Méridien (nazwa sieci, która prowadzi ten hotel i która może mieć także inne hotele)

Propozycje

Relacja, Relations/Proposed/Operators została zaproponowana jako alternatywa sposobu znakowania dla operatora, gdzie wszystkie obiekty są zebrane w jednym związku z jedną nazwą i ewentualnie także inne informacje, w tym stron internetowych i linków Wikipedii.
Pozwala to uniknąć omyłki w różnicy, pomiędzy różnymi obiektami o bardzo podobnych lub identycznych nazwach, które nie są z sobą związane.

Zobacz też