Pl:Key:operator:type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg operator:type
(zarządzający:rodzaj)
US Navy 050411-N-8629M-049 Non-governmental organization Project HOPE volunteers Andrew Garrett, MD, center, and Michael Polifka, MD, examine an Indonesian child.jpg
Opis
Rodzaj zarządzania. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

operator:type=* - służy jako dodatkowe oznaczenie rodzaju zarządzania obiektem.

Zalecane użycie

operator:type=private Operator prywatny, w przeciwieństwie do operatora publicznego.
operator:type=government Operator rządowy lub samorządowy, tzn. bezpośrednio zarządzany przez władze lokalne, regionalne lub krajowe, np. gminę lub powiat.
operator:type=public Operator publiczny, będący podmiotem powiązanym z rządem lub samorządem, ale nie będący ścisłą częścią administracji rządowej lub samorządowej.
operator:type=religious Organizacja religijna.
operator:type=ngo Organizacja pozarządowa.
operator:type=community Organizacja społeczna (CBO) lub nieformalna społeczność kolektywna.
operator:type=consortium Stowarzyszenie dwóch lub więcej osób, firm, organizacji lub rządów.
operator:type=cooperative Niezależna, wspólna, demokratycznie zarządzana organizacja, która zaspokaja potrzeby i problemy jej członków, zwykle działając nie dla zysku lub bezpośrednio przekazując zyski swoim członkom.

Warto dodać że różnica między operator:type=government i operator:type=public jest niejasna, skomplikowana w praktyce i nie ma co się spodziewać że mapujący ściśle stosują definicje z OSM Wiki. Róznica może sprowadzać się do abstrakcyjnych sytuacji prawnych, a w praktyce różnica jest niewielka.

Taghistory pokazujące użycie operator:type