Cs:Key:operator:type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg operator:type
US Navy 050411-N-8629M-049 Non-governmental organization Project HOPE volunteers Andrew Garrett, MD, center, and Michael Polifka, MD, examine an Indonesian child.jpg
Popis
Popisuje typ provozovatele Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Touto značkou se uvádí informace o typu provozovatele (operator=*) nějakého prvku.

Doporučené použití

operator:type=public Veřejný provozovatel, protiklad k soukromému provozovateli
operator:type=private Soukromý provozovatel, protiklad k veřejnému provozovateli
operator:type=government Vládní organizace, státní správa (Jaký je rozdíl mezi veřejný public a vládní government? Veřejný: provozovaný veřejnou organizací spojenou se státní správou. Např. veřejná škola se svým vlastním ředitelem a řídící strukturou. Vládní: přímo řízené místní, regionální nebo státní správou. Např. finanční úřad)
operator:type=religious Náboženská organizace
operator:type=ngo Nevládní organizace (NGO)
operator:type=community Komunitní organizace nebo neformální komunitou vedené družstvo
operator:type=consortium Sdružení dvou a více jednotlivců, společností, organizací nebo organizací státní správy