Pl:Key:ownership

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg ownership
(rodzaj_własności)
Footpath to High Ground - geograph.org.uk - 113527.jpg
Opis
Rodzaj własności danego obiektu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

ownership=* - służy do określenia rodzaju własności danego obiektu.

Użycie

ownership=*

opcjonalnie:

owner=* - właścicielem obiektu
operator=* - prowadzący/zarządzający danym obiektem

Dlaczego type nie jest zalecany, zobacz type=* gdzie sugerowane jest używanie, głównie, do określenia typu relacji.

Oryginalnie na podstawie użycia przez: http://www.mass.gov/mgis/osp.htm / MassGis Layer Openspace

Wartości

  • national (krajowy)
  • provincial (wojewódzki)
  • district (rejonowy, okręgowy, powiatowy, gromadzki, dzielnicowy, obwodowy)
  • municipal (miejski, komunalny)
  • private_nonprofit (prywatny non profit)
  • private (prywatny)
  • land_trust (powiernik ziemski)
  • conservation_organization (organizacja ochrony środowiska)
  • inholding (gospodarstwo)
  • individual (indywidualny)

Zobacz też