Pl:Key:network

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg network
CycleLayer2.png
Opis
System tras (lub wypożyczalni rowerów) zazwyczaj utrzymywany lub wyznaczony przez jedną agencję lub organizację, lub trasy rowerowe i piesze, wskazujący zakres trasy. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 300
Zobacz też
Status: w rzeczywistościPage for proposal

network=* – służy w kilku schematach znaczników do różnych celów:

Trasy drogowe

Według relacji tras drogowych, ten tag wskazuje na system dróg. Sieci drogowe często mają spójne schematy numerowania. Niektóre wspólne wartości są wymienione w trasach drogowych i Category:Tag descriptions for key "network". Dokładny format wartości network zależy od danego kraju.

Podstawowy format

W wielu krajach najbardziej popularnymi wartościami dla networkXY:national i XY:regional, gdzie XY jest dwuliterowym ISO 3166-1 kodem kraju (najlepiej wielkimi literami, aby uniknąć pomyłek z kodami językowymi używanymi w różnych znacznikach). Jeśli istnieje wiele sieci regionalnych, powinny one być zgodne z formatem XY:regional:region.

Przykłady:

Indie stosują odmienny format, który skraca każdy składnik wartości. Na przykład network=IN:SH:UP jest dla dróg państwowych w Uttar Pradesh.

Hierarchiczny format

W niektórych krajach wartości network dla tras drogowych są zgodne ze schematem hierarchicznym. Dwukropki oddzielają komponenty, które mogą zawierać, według ważności, kraj, region, dzielnicę, nazwę sieci i nazwę sieci pomocniczej (zobacz także modifier=*). Jeśli to możliwe, użyj standardowych kodów (takich jak w ISO 3166-1 i ISO 3166-2) zamiast nazw potocznych. Schemat ten jest dobrze dostosowany do krajów posiadających wiele sieci na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, tak że istnieje wiele "tras regionalnych 1" lub tym podobnych.

Od listopada 2016 r. hierarchiczny format stosowany jest w Brazylii, Kanadzie, Francji, Włoszech, Słowenii i Stanach Zjednoczonych.

Przykłady:

Wsparcie

Fundacja OpenStreetMap United States chapter hostuje Shield Renderer, na podstawie standardowego arkusza stylów, który wyświetla dokładne znaczniki trasy na podstawie tagu network w relacjach tras. Istnieje podsumowanie obsługiwanych sieci i możemy pomóc w dodaniu obsługi dodatkowych sieci (zobacz README). Jest to nadzieja, że Standardowy arkusz stylów kiedyś przyjmnie network-based schemat sieci.

Trasy transportu publicznego

W relacji z trasami dla autobusowych, linii kolejowych i tramwajowych tras usługowych, ten tag wskazuje system autobusowy, jeśli dotyczy. Obecnie nie ma zgody co do tego, czy wartości należy skracać, czy nie.

W Stanach Zjednoczonych powszechną praktyką jest używanie skrótu lub innej krótkiej nazwy. Ponieważ nazwy takie jak "RTA" i "Metro" są niezwykle powszechne, często stosuje się inicjalizację agencji transportowej w celu zmniejszenia niejasności. Na przykład trasy terenowe w Cincinnati są oznaczone tagami network=SORTA zamiast network=Metro.

Pewne niejasności są akceptowane: na przykład istnieją obiekty oznaczone network=VTA w obszarach operacyjnych zarówno w Santa Clara Valley Transportation Authority jak i w Martha's Vineyard Transit Authority,, ponieważ żadna organizacja nie jest znana pod bardziej konkretnym akronimem.

Więcej przykładów (popularne nazwy w nawiasach):

Niektóre sieci transportu publicznego stosują tagi network:wikidata=* lub network=* z prefiksem kodu kraju lub regionu w celu lepszego ujednoznacznienia:

Szlaki rowerowe i turystyczne

W relacjach z trasami otagowanych jako type=route i route=bicycle lub route=hiking, ten tag wskazuje zakres trasy.
Na przykład krajowa sieć rowerowa jest tagowana network=ncn, a krajowa sieć szlaków turystycznych to network=nwn. Zobacz Cycle routes i Walking routes z listami możliwych wartości.

Z powodu użycia ogólnych wartości sieci "lcn", "rcn", "ncn" i "icn" w relacjach cycle route, tag cycle_network=* jest również używany w miejscach, które wymagają bardziej szczegółowego rozróżnienia między sieciami, na przykład w Stanach Zjednoczonych.

Udogodnienia

W połączeniu z amenity=bicycle_rental lub amenity=atm ten tag identyfikuje organizację lub markę, która obsługuje podobne jednostki w różnych innych lokalizacjach. Na przykład stacja wypożyczalni rowerów w Londynie może należeć do sieci "tfl_cycle_hire". Bankomat może należeć do sieci współdzielonej przez wiele banków. Lub stacja wypożyczająca samochody może być częścią sieci, w której różni operatorzy umożliwiają klientom korzystanie z dowolnej stacji w sieci.

Inne użycie