NL:Key:network

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg network
CycleLayer2.png
Omschrijving
Een samenstel van routes (of fietsverhuurstations) gewoonlijk beheerd door of toegewezen aan een bepaalde organisatie of exploitant; of, voor fiets-, wandel- en andere recreatieve routes, een aanduiding van het geografisch bereik van de route. Show/edit corresponding data item.
Groep: Properties
Gebruikt op deze elementen
kan aan knopen worden gekoppeldkan aan wegen worden gekoppelduse on areas unspecifiedkan aan relaties worden gekoppeld
Gedocumenteerde waarden: 297
Zie ook
Status: de factoPage for proposal

De sleutel network wordt in verschillende labelschema's gebruikt voor diverse doelen.

Verkeerswegen

Bij routes van verkeerswegen geeft deze sleutel het verkeerswegensysteem aan. Verkeerswegen hebben vaak samenhangende nummerschema's. Enkele veelgebruikte waarden staan op Relation:route#Road routes en Category:Tag descriptions for key "network". Het precieze formaat van network-waarden verschilt per land.

Basisformaat

In veel landen zijn de meestgebruikte waarden: XY:national en XY:regional, waarin XY een tweeletterige ISO 3166-1 country code is, (liefst in hoofdletters, ter onderscheid met de taalcodes in allerlei tags). Als er meerdere regionale netwerken zijn, kan dat worden: XY:regional:region.

Voorbeelden:

India gebruikt een variant met afkortingen van de delen. Bijvoorbeeld: network=IN:SH:UP is voor autowegen in Uttar Pradesh.

Hiërarchisch formaat

In sommige landen volgen de network-waarden voor verkeerswegen een hiërarchisch systeem. Dubbele punten scheiden codedelen waaronder, in volgorde van belang, land, regio, district, netwerknaam en auxiliary network name (Zie ook modifier=*). Gebruik waar mogelijk standaardcoderingen (zoals in ISO 3166-1 en ISO 3166-2) in plaats van volledige namen. Dit schema is geschikt voor landen met meerdere netwerken op nationaal, regionaal of lokaal niveau, waar bijvoorbeeld "Regionale route 1" meerdere malen voor kan komen.

In november 2016 was het zo dat Brazilië, Canada, Frankrijk, Italië, Slovenië en de Verenigde Staten van Amerika een hierarchisch systeem gebruiken.

Voorbeelden:

Ondersteuning

De OpenStreetMap Foundation's United States chapter heeft een Shield Renderer, gebaseerd op de standaard stylesheet, die routesymbolen weergeeft gebaseerd op de network sleutel op routerelaties. Er is een lijst van ondersteunde netwerken. Je kan netwerken hieraan toevoegen, zie README. We hopen dat de Standaard stylesheet ooit ook network-gebaseerde routesymbolen zal weergeven.

Openbaar vervoer

In routerelaties voor bus en spoor en in serviceroutes geeft deze sleutel het OV-systeem, waar van toepassing. Er is geen consensus over het al dan niet afkorten van de waarden.

In de VS is het gebruikelijk om een afkorting of korte naam te gebruiken. Omdat namen zoals RTA en Metro steeds vaker te algemeen zijn, wordt vaak de afkorting van het vervoerbedrijf gebruikt omdat dat duidelijker is. Bijvoorbeeld in en rond Cincinnati worden metroroutes gelabeld met network=SORTA en niet met network=Metro.

Meer voorbeelden (gewone namen tussen haakjes):

Sommige OV-netwerken gebruiken ter onderscheid network:wikidata=* of network=*-tags met een land- of regiocode ervoor:

Fietsroutes, wandelroutes en andere recreatieve routes

Op routerelaties gelabeld met type=route plus route=bicycle, route=hiking, route=foot, route=horse, route=canoe, route=inline_skates of route=mtb geeft de network-sleutel het geografisch bereik van de route aan. Bijvoorbeeld: een nationale fietsroute is network=ncn en een nationale wandelroute is network=nwn. Zie Cycle routes and Walking routes voor mogelijke waarden.

De tag cycle_network=* wordt ook wel gebruikt als er een fijnmaziger netwerk is, zoals in de Verenigde Staten.

De toegevoegde tag network:type=node_network wordt gebruikt in Nederland, België en Duitsland om aan te duiden dat de route deel uitmaakt van een knooppuntennetwerk. Dat is een netwerk van genummerde knooppunten die twee aan twee met elkaar verbonden zijn door knooppuntroutes.

Met network=* wordt aan de relatie een van de volgende classificaties gegeven:

Internationaal fietsnetwerk
network=icn - international cycle network
Als internationale fietsnetwerken worden in Europa alleen de EuroVelo-Routen of vergelijkbare (Duitse) Radweg R1 gekenmerkt.
Nationaal Fietsnetwerk
network=ncn - national cycle network
In Nederland vallen alleen de LF-routes onder de nationale fietsnetwerken.
Regionale fietsnetwerken
network=rcn - regional cycle network
Onder regionale fietsnetwerken vallen de meerdaagse fietsroutes (weekeindtochten) de fietsknooppuntroutes en de snelfietsroutes.
Lokale fietsnetwerken
network=lcn - lokal cycle network
Lokale fietsnetwerken liggen vaak binnen een regio of gemeente, vallen onder één beheerder en zijn binnen een dag te fietsen.Voorzieningen

Samen met amenity=bicycle_rental of amenity=atm geeft de network-sleutel een samenwerkingsverband of kenmerk dat op verschillende plaatsen en met verschillende deelnemers een bepaalde voorziening biedt. Bijvoorbeeld: verschillende fietsverhuren in Londen kunnen behoren tot het netwerk "tfl_cycle_hire".

Voorbeelden:

Andere toepassingen

Deze sleutel komt voor in: