NL:Key:type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg type
Omschrijving
Type van een relatie of type van een feature Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Groep: eigenschappen
Gebruikt op deze elementen
kan niet aan knopen worden gekoppeldkan niet aan wegen worden gekoppeldkan niet aan vlakken worden gekoppeldkan aan relaties worden gekoppeld
Gedocumenteerde waarden: 18
Status: de facto

De sleutel type wordt gewoonlijk gebruikt om het soort relatie in te stellen.

Zie een aantal vastgestelde relatie typen.

Ander gebruik van type

De meeste andere features gebruiken het formaat <sleutel>=<waarde> + <waarde>:type=* om een soort type te definiëren.

De nu volgende tags gebruiken de type sleutel voor niet-relaties: