Cs:Key:network

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg network
CycleLayer2.png
Popis
Systém tras (nebo stanic výpůjček bicyklů) typicky spravovaný nebo navržený jednou organizací, nebo u cyklistických a turistických tras určuje rozsah trasy. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěpoužití na ploše nespecifikovánomůže být použito na relaci
Viz též
Status: de factoPage for proposal

Klíč network=* se používá v několika schématech značení pro různé účely:

Trasy silnic

V relacích route silnic tento klíč popisuje systém silnic. Systémy silnic mají často konzistentní systém číslování. Některé časté hodnoty jsou vypsány na relacích route silnic a Category:Tag descriptions for key "network". Přesný formát hodnoty network se liší zemi od země.

Základní formát

V mnoha zemích nejčastější hodnoty network jsou XY:national a XY:regional, kde XY je dvoupísmenný  kód země dle ISO (preferujeme velkými písmeny, aby nedocházelo k záměně s kódy jazyka používanými v jiných jazycích). Existuje-li více místních sítí, pak mohou používat formát XY:regional:region.

Příklady:

Indie používá variaci tohoto formátu, která zkracuje každý komponent hodnoty. Například network=IN:SH:UP je pro státní silnice v Uttar Pradesh.

Hierarchický formát

V některých zemích hodnoty network pro silniční trasy mají hierarchické schéma. Dvojtečkou se oddělují komponenty, které mohou zahrnovat, v pořadí dle důležitosti, zemi, region, kraj, název sítě a pomocný název sítě(en) (viz také modifier=*). Tam, kde je to možné, se používají standardní kódy (jako ty v  ISO 3166-1 a  ISO 3166-2) namísto názvů. Toto schéma je dobře navrženo pro země s více sítěmi na národní, regionální nebo místní úrovni, jako třeba když existuje více tras s názvem "Regionální trasa 1" nebo podobně.

K listopadu 2016 se ví o používání hierarchického formátu v Brazílii, Kanadě, Francii, Indii, Itálii, Slovinsku a USA.

Příklady:

Podpora

Nadace OpenStreetMap oddělení USA(en) hostuje vykreslovač Shield , založený na standardním stylesheetu, který zobrazuje přesné značení tras založené na klíči network na relacích route. Existuje shrnutí podporovaných sítí(en) a můžete pomoci přidáním dalších sítí (viz README(en)). Doufá se(en), že standardní stylesheet za nějakou dobu přijme značky tras založené na network.

Trasy veřejné dopravy

Na relacích route pro autobusové, železniční a tramvajové linky tento klíč indikuje systém autobusů, je-li to použitelné. V současné době není shoda, zda má být hodnota zkracována či ne.

V USA je běžnou praxí používat běžně používanou zkratku nebo jiný zkrácený název. Jelikož názvy jako "RTA" a "Metro" jsou stále častější, iniciály přepravní společnosti jsou často používány, aby se snížila nejednoznačnost. Například trasy v oblasti Cincinnati jsou značeny network=SORTA namísto network=Metro. Nějaká nejednoznačnost je přijímána: například některé prvky jsou označené network=VTA v provozních oblastech jak  Santa Clara Valley Transportation Authority(en) tak  Martha's Vineyard Transit Authority(en), protože ani jedna organizace není známa pod konrétnější zkratkou. Více příkladů (běžná jména v závorkách):

Cyklistické a turistické trasy

Na relacích route označených type=route a route=bicycle nebo route=hiking tento klíč indikuje rozsah trasy. Například národní cyklistická síť je network=ncn, zatímco národní síť turistických tras je network=nwn. Viz cyklistické trasy a turistické trasy pro seznam možných hodnot.

Díky použití obecných hodnot "lcn", "rcn", "ncn" a "icn" v relacích cyklistických tras se používá značka cycle_network=* také v místech, kde by bylo potřeba jemnější rozlišení, jako třeba v USA.

Vybavení

Ve spojení se značkou amenity=bicycle_rental nebo amenity=atm tento klíč identifikuje organizaci nebo značku, která provozuje podobné vybavení v různých jiných lokalitách. Například stanice výpůjčky bicyklů v Londýně může patřit do sítě "tfl_cycle_hire". Bankomat může patřit do sítě sdílené mnoha bankami. Nebo stanice sdílení automobilů může být součástí sítě různých provozovatelů, které dovolují svým klientům používat jakoukoliv stanici sítě.

Jiná použití

Tento klíč se také používá v následujících návrzích: