Cs:Tag:route=bicycle

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg route = bicycle
Cycle route sign.jpg
Popis
Cyklotrasy Show/edit corresponding data item.
Skupina: Trasa
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: používáno

Cyklotrasy jsou pojmenované, číslované nebo jinak značené trasy. Mohou vést po silnicích, cestách nebo vyhrazených cyklostezkách.

Jak mapovat?

Cyklotrasy se mapují relací relace typu type=route.
V relaci by měly být následující charakteristiky:

Volitelné prvky

  • distance=* - délka trasy v km
  • ascent=* - celkové stoupání trasy v metrech. Pokud začátek a konec trasy jsou v různých nadmořských výškách, použijte i descent=*.
  • descent=* - celkové klesání trasy v metrech. Použijte pouze, pokud se liší od ascent=*.
  • roundtrip=yes - sděluje, že začátek a konec jsou na stejném místě (kruhová trasa).

Členy

Cesta/uzel Role Popis
cesta (prázdná) Cesty, které tvoří cyklotrasu.
cesta forward/backward Pokud se má trasa v nějakém úseku nebo celá jet jen určitým směrem, pak "role" může toto sdělovat pro některé nebo všechny cesty tvořící trasu. "forward" znamená, že trasa sleduje cesty v jejich směru a "backward" znamená, že trasa vede proti směru cesty. Vykreslováno na Cycle map (příklad).

Viz také

  • rcn_ref=* - Referenční bod regionální cyklotrasy.

Mapy