Cs:Relation:route

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Tag:type=route)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg route
CycleLayer2.png
Popis
Pro popis různých tras. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Trasa
Členy

 • cesta - (prázdné)
 • cesta - forward
 • cesta - backward
 • uzel - stop:<číslo>
 • uzel - stop
 • uzel - forward:stop:<číslo>
 • uzel - forward:stop
 • uzel - backward:stop:<číslo>
 • uzel - backward:stop
 • uzel cesta plocha - platform:<číslo>
 • uzel cesta plocha - platform
 • uzel - guidepost
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

an unequal sign

Tato stránka je českým překladem originálu (angličtina), ovšem její obsah se zdá být neúplný nebo neaktuální (obvykle v porovnání s anglickou nebo německou verzí).
Prosím, aktualizujte tento překlad, je-li to možné.

Trasa - route je obvyklá nebo pravidelná linka pohybu nebo cestování často předem určená a publikovaná. Trasy sestávají z cest, které jsou voleny opakovaně lidmi a vozidly: loď na severoatlantické trase, auto na číslované silnici, autobus na své lince nebo cyklista na národní trase.

Trasa (nebo varianta) může patřit do relace route_master. Relace route_master obsahuje všechny směry, varianty trasy a informace o této trase. Umožňuje OSM rozlišit mezi dvěma trasami cesty tam a zpět.

Povšimněte si, že silnice má občas více než jedno číslo. Hodně hlavních evropských tras "E" sdílí cesty (někdy přesně ty samé) s národními číslovanými trasami.


Vykreslené cyklotrasy podle tohoto schématu
Vykreslené trasy tramvaje a autobusu podle tohoto schématu
Vykreslené turistické trasy podle tohoto schématu

Značky

Klíč Hodnota Vysvětlení
type route Sděluje, že relace reprezentuje trasu.
route road / bicycle / foot / hiking / bus / trolleybus / ferry / detour / train / tram / mtb (mountainbike) / horse / ski / snowmobile / inline_skates Silnice (např. cesty tvořící automobilovou trasu A7), cyklotrasy, turistické trasy a jiné trasy (viz také Použití relací route).
name=* název Trasa je známa pod tímto názvem (např. "Jubilejní cyklotrasa", "Pobřežní cesta").
ref=* reference Označení, pod kterým je trasa známa. Např. A7, NCN 11, Citi 4. Doporučuje se, neexistuje-li rodičovská relace route_master=*. Jinak je volitelné.
network=* ncn / rcn / lcn / nwn / rwn / ... Širší síť tras, do které tato trasa patří. Například národní síť cyklostezek nebo místní síť cyklostezek.
operator=* název provozovatele Trasa je provozována nějakou společností/osobou atd.; např. "Stagecoach Cambridge", "Eurostar".
state proposed / alternate / temporary / connection Někdy trasy nejsou stálé (např. jde o objížďku), nebo mohou být navrhované (např. národní trasy ve Velké Británii někdy nejsou oficiálními trasami, protože probíhají nějaká vyjednávání nebo výstavba). connection se používá pro trasu spojující dvě různé trasy nebo pro spojení trasy třeba s centrem vesnice.
symbol=* popis symbolu Popisuje symbol, kterým je trasa značena; např. "červený kříž na bílém pozadí" pro "Frankenweg" ve Frankách, Německo.
colour=* název barvy nebo  hexadecimální trojice (volitelné) Kód barvy zapsaný ve formátu  hexadecimální trojice. Obzvlášť vhodné pro trasy veřejné dopravy. Příklad: "#008080" pro tmavě modrozelenou barvu.
description=* krátký popis Co je na této trase unikátní.
distance=* délka (volitelné) Délka této trasy. Pro informaci pro uživatele a automatické vyhodnocování např. kompletnosti. Výchozí jednotkou jsou km a s tečkou jako desetinným oddělovačem (např. 12.5 km).
ascent=* výstup (volitelné) Celková výška převýšení trasy (výchozí jednotky jsou metry, jiné uveďte explicitně). Pokud má trasa počáteční a koncový bod v různých nadmořských výškách, pak udejte i descent.
descent=* sestup ((volitelné) Celkový sestup převýšení trasy (výchozí jednotky jsou metry, jiné uveďte explicitně). Použijte pouze, pokud se liší od ascent (různé nadmořské výšky počátku a konce trasy).
roundtrip=* yes/no (volitelné) Zda je trasa okružní, tedy začíná i končí ve stejném místě.

Členy

Cesta/uzel Role Opakování Diskuse
cesta (prázdná)/route Nula nebo více Cesty tvořící trasu.
cesta forward/backward Nula nebo více Pokud se má trasa následovat jen jedním směrem na části nebo celé trase, pak "role" toto může sdělovat pro některé nebo všechny cesty trasy. "forward" znamená, že trasa sleduje cesty v jejich směru a "backward" znamená, že trasa vede proti směru cest. Vykresleno na cyklistické mapě (příklad).
cesta north/south/east/west Nula nebo více V Severní Americe jsou dopravní značky číslovaných tras doplněny o směr cesty (role north, role south, role east, role west), který by měl být uveden v relaci trasy.
cesta link Nula nebo více Nájezdy a sjezdy (highway=*_link) z a na trasu. Viz highway=motorway_link.
uzel stop:<číslo> Nula nebo více Autobusová nebo vlaková zastávka na trase. Pořadí členů v relaci by mělo být stejné jako pořadí v jízdním řádu. Číslo není potřebné k zachování pořadí zastávek. Je to jen vodítko pro mappery k nalezení chybějících nebo špatně umístěných zastávek. Můžete místo toho použít role stop, jak chcete.
uzel stop Nula nebo více Autobusová nebo vlaková zastávka na trase. Pořadí členů v relaci by mělo být stejné jako pořadí v jízdním řádu.
uzel forward:stop:<číslo>
backward:stop:<číslo>
Nula nebo více Autobusová nebo vlaková zastávka na trase, která se používá jen v jednom směru. Směr se vztahuje ke směru cesty. Nemá nic společného se směrem k jakékoliv zastávce nebo koncové stanici. Pořadí členů v relaci by mělo být stejné jako pořadí v jízdním řádu. Číslo není potřebné k zachování pořadí zastávek. Je to jen vodítko pro mappery k nalezení chybějících nebo špatně umístěných zastávek. Můžete místo toho použít role forward:stop nebo role backward:stop, jak chcete.
uzel forward:stop
backward:stop
Nula nebo více Autobusová nebo vlaková zastávka na trase, která se používá jen v jednom směru. Směr se vztahuje ke směru cesty. Nemá nic společného se směrem k jakékoliv zastávce nebo koncové stanici. Pořadí členů v relaci by mělo být stejné jako pořadí v jízdním řádu.
uzel cesta plocha platform:<číslo> Nula nebo více Nástupiště patřící k trase. Pořadí členů v relaci by mělo být stejné jako pořadí v jízdním řádu. Číslo není potřebné k zachování pořadí nástupišť. Je to jen vodítko pro mappery k nalezení chybějících nebo špatně umístěných nástupišť. Můžete místo toho použít role platform, jak chcete.
uzel cesta plocha platform Nula nebo více Nástupiště patřící k trase. Pořadí členů v relaci by mělo být stejné jako pořadí v jízdním řádu.
uzel guidepost Nula nebo více Ukazatel směru, který patří k trase. Viz information=guidepost.
uzel cesta plocha * Nula nebo více Všechny často používané hodnoty podle Taginfo

Použití relací route

 

 

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
route bicycle relace Cyklotrasa. Vysvětlení způsobu jejich značení je v angličtině na stránce Cycle routes.
Ystadstartingpointcykelsparetostkusten06040011.png
route bus relace Autobusová linka hromadné dopravy. Viz stránku Autobusy.
EDS-FullLED-Mobitec.JPG
route canoe relace Trasa pro kanoistiku skrz divokou vodu.
Canoe route lkn.png
route detour relace Trvalé automobilové objízdné trasy.
Například Bedarfsumleitung(de) v Německu a uitwijkroute(nl) v Holandsku.
Zeichen 463 - Bedarfsumleitung (rechts), StVO 1970.svg
route ferry cesta relace Trasa trajektu.
Zakreslujte ji od terminálu k terminálu a přidávejte alespoň jeden uzel na dlaždici o zvětšení 12, nebo lépe každých pár kilometrů, aby ji editory zaznamenaly.
Route ferry.png
Ferry.Viking.line.mariella.800px.jpg
route foot relace Walking Route - is used for routes which are walkable without any limitations regarding fitness, equipment or weather conditions.
State Foot2.svg
route hiking relace Turistická trasa. Její zakreslování je popsáno na stránce OTM značkový klíč a také v angličtině na stránce Hiking.
Hærvejen vandretureskilt.jpg
route horse relace Trasa pro jezdce na koni.
Hawick Circular Riding Route - geograph.org.uk - 592357.jpg
route inline_skates relace Trasa pro kolečkové brusle. Více viz Inline.
Signalisation Skatingroute.svg
route light_rail relace Trasa rychlodráhy.
S-Bahn Berlin Baureihe 481.jpg
route mtb relace Trasa pro horská kola (MTB). Její zakreslování je popsáno na částečně přeložené stránce Horská kola a také na stránce OTM značkový klíč.
Mountain bikers this way^ - geograph.org.uk - 744534.jpg
route piste cesta relace Lyžařské sjezdové a běžecké trasy a jiné trasy zimních sportů.
Snowshoe trail.jpg
route railway relace Železniční trasa, (např. Channel Tunnel). Více o zakreslování je v angličtině na stránce Railways.
08 tory railtrack ubt.jpeg
route road relace Silniční trasa. Používá se pro zakreslení významných národních a mezinárodních silnic, např. E14.
2014-05-16 15 58 16 Sign for Interstate 95 northbound on Interstate 95 in Ewing, New Jersey.JPG
route running relace Trasa pro běhání.
Laufarena.at2.jpg
route ski relace Lyžařské trasa. Viz také route=piste.
Langlauf Loipe.jpg
route subway relace Route of a metro service
Ubahnlogo.svg
route train relace Trasa vlakového spoje. Např. London-Paris Eurostar. Více o zakreslování je v angličtině na stránce Railways.
Transports Publics du Chablais - Zuglaufschild - 01.jpg
route tracks relace Railroad track as rail infrastructure.
08 tory railtrack ubt.jpeg
route tram relace Tramvajová linka. Více o zakreslování je v angličtině na stránce Trams.
Cobra3058.JPG
route trolleybus relace The route of a trolleybus service.
Trådbuss Landskrona.JPG
route další hodnoty relace Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Trasy veřejné dopravy

Autobusové linky (také trolejbusové)

Hlavní článek: Autobusy
Klíč Hodnota Komentář
type route (povinné)
route bus
trolleybus
share_taxi
(povinné)
ref reference Označení, pod kterým je linka známa. Např. 4, 4A, X13, IR 3114, atd. Doporučeno, neexistuje-li rodičovská relace route_master=*. Jinak je volitelné.
network místní / regionální síť Název (zkratka) sítě; např. BVG, RMV. (volitelné); často nutné pro rozlišení referenčních čísel. Volitelné, pokud existuje rodičovská relace route_master=*
operator provozovatel Název společnosti, která linku provozuje; např. Deutsche Bahn AG, Connex, Interconnex atd.
name vlastní název Název trasy nebo linky; např. "Orient Express" "Thalys". (volitelné)
wheelchair yes / no / limited Sděluje, zda autobusy na lince jsou vybaveny plošinami pro invalidní vozíky. (volitelné)
colour např.: red / #FFEEDD "Oficiální" barva linky. Používá se v některých městech. (volitelné)
public_transport:version 1 nebo 2 Značka přidávaná předvolbou JOSM pro sdělení, které schéma veřejné dopravy bylo použito. 1 znamená starší schéma a 2 znamená novější schéma. (volitelné)

öpnvkarte.de a openptmap.org vykreslují trasy veřejné dopravy.

Některé reálné příklady:

 • relation Autobusová linka 82 v Quebecu, Kanada povšimněte si, prosím, že od API 0.6 - na rozdíl od toho, co ukazuje příklad - členy stop (autobusové zastávky) nemusí být číslované. Jen je jednoduše seřadíte v editoru.

Železniční linky (lehká železnice, metro, klasická železnice, monorail, atd.)

Hlavní článek: Railways

Železniční trasy se dají použít jak k popisu části infrastruktury, která má svůj vlastní název (například  East Coast Main Line(en)), tak vlakového spoje, který je prezentován veřejnosti pod nějakým svým identifikátorem nebo názvem (jako třeba  Orient expres). Diskuse o značení pro různé účely probíhá na mailing listu talk-transit (srpen 2009).

Klíč Hodnota Komentář
type route
route train
light_rail
subway
ref reference Referenční označení linky, např. IR 3114. Doporučeno, neexistuje-li rodičovská relace route_master=*. Jinak je volitelné.
network místní / regionální síť Název (zkratka) sítě; např. BVG, RMV (volitelné); často potřebné k rozlišení referenčních čísel. Volitelné, pokud existuje rodičovská relace route_master=*.
operator provozovatel Název společnosti, která linku provozuje; např. Deutsche Bahn AG, Connex, Interconnex atd.
name vlastní název Pouze, když má linka nějaký vlastní název, např. "Orient Express" "Hammersmith and City" (volitelné)
wheelchair yes / no / limited Jsou-li vlaky na lince vybavené plošinami nebo výtahy pro invalidní vozíky. Povšimněte si, že i když jsou vybaveny všechny vlaky, nemusí být vhodné všechny stanice či nástupiště (volitelné)
colour např.: red / #FFEEDD Pokud má linka nějakou "oficiální" barvu, jako třeba linky metra v některých zemích. (volitelné)
public_transport:version 1 nebo 2 Značka přidávaná předvolbou JOSM pro sdělení, které schéma veřejné dopravy bylo použito. 1 znamená starší schéma a 2 znamená novější schéma. (volitelné)

Relace route lze také použít pro označení vlakových linek, které jsou provozovány jedním nebo více vlakovými operátory. Nějaké příklady můžete najít na Open Rail Map/NL(en).

öpnvkarte.de a openptmap.org vykreslují linky veřejné dopravy.

Některé reálné příklady:

Tramvajové linky

Hlavní článek: Trams
Klíč Hodnota Komentář
type route
route tram
ref reference Referenční označení linky, např. IR 3114. Doporučeno, neexistuje-li rodičovská relace route_master=*. Jinak je volitelné.
network místní / regionální síť Název (zkratka) sítě; např. BVG, RMV (volitelné); často potřebné k rozlišení referenčních čísel. Volitelné, pokud existuje rodičovská relace route_master=*.
operator provozovatel Název společnosti, která linku provozuje; např. Deutsche Bahn AG, Connex, Interconnex atd.
name vlastní název Běžný název "Orient Express" "Thalys"(volitelné); "Linka 4" není název, ale reference, takže by mělo být použito ref=4
wheelchair yes / no / limited Jsou-li tramvaje na lince vybaveny plošinami pro invalidní vozíky.
colour např: red / #FFEEDD Pokud má linka svou "oficiální" barvu, jak tomu v některých městech je.
public_transport:version 1 nebo 2 Značka přidávaná předvolbou JOSM pro sdělení, které schéma veřejné dopravy bylo použito. 1 znamená starší schéma a 2 znamená novější schéma. (volitelné)

öpnvkarte.de a openptmap.org vykreslují linky veřejné dopravy.

Příklady:

Objížďky

Trasa Síť Popis
detour Místní objížďky (používané v Nizozemí(nl) a Německu(de)). Objížďky jsou trasy, které se vyhýbají zácpám na dálnicích a obvykle vedou z jednoho výjezdu k dalšímu.

Jiné trasy

Silniční trasy

Trasa Síť Popis
road e-road Evropská síť silnic "E"
road US:I Relace mezistátních dálnic(en), USA(en)
road US:US Relace číslovaných silnic(en), USA(en)
road US:xx Státní silnice v USA, kde xx je poštovní zkratka státu. Mnoho států má také okresní silniční sítě a některé mají různé úrovně státních silnic.
road BAB Německé dálnice(de)
road ca_transcanada Kanadské(en) silnice Trans-Canada
road ca_on_primary Ontario(en) hlavní silnice
road pl:national Polská silniční síť - národní silnice
road by:national [1] Běloruská silniční síť - národní silnice
road ro:DN Rumunská silniční síť - národní silnice
road AR:national Argentinské národní silnice
road AR:provincial Argentinské provinční silnice
road ru:national Ruská silniční síť - národní silnice
road BR Brazilské federální dálnice
road BR:xx Brazilské státní dálnice, kde xx se nahradí kódem státu (RJ = Rio de Janeiro, MG = Minas Gerais, atd.)
road bg:national Bulgarian Road Network - národní silnice
road gr:national Řecké národní silnice(en)
road gr:provincial:nn Řecké provinční silnice(en), kde nn je ISO kód prefektury.
road HK Hong Kong Strategic Routes
road JP:national Japonské národní silnice
road JP:prefectural Japonské silnice v prefekturách
road ph:nhn Filipínská národní silniční síť
road na Namibijské silnice
road ua:national Ukrajinské národní silnice
road za:national Jihoafrické národní silnice(en)
road za:regional Jihoafrické místní silnice(en)

Cyklotrasy (také pro horská kola)

Hlavní článek: Cycle routes
Klíč Hodnota Poznámka
route bicycle / mtb Použijte buď "bicycle", nebo "mtb", ale nikoliv "bicycle/mtb".
network icn / ncn / rcn / lcn Sděluje síť jako mezinárodní, národní, regionální nebo lokální, jak je běžné při značení cyklotras.
ref reference (volitelné) reference jsou nejlepší, pokud se použije jen číslo, takže pro NCN 4: "4". Značka network již správně rozlišuje typ, takže použijte jen "ref" a nikoliv "ncn_ref" nebo podobně.
state proposed (volitelné) Trasy často nejsou oficiální, protože probíhá nějaké vyjednávání nebo výstavba. Mapy mohou takové trasy zobrazovat jinak, třeba tečkovaně.
Trasa Síť Popis
bicycle icn International cycling network: dálkové trasy, které běží přes kontinent
bicycle ncn National cycling network: dálkové trasy, které běží přes stát
bicycle rcn Regional cycling network: pro regionální trasy

V Belgii a Nizozemí se toto používá pro sítě cyklistických uzlů(?)

bicycle lcn Local cycling network: místní cyklotrasy. Může se jednat o cyklistické smyčky nebo trasy po městě

Reálné příklady:

Turistické trasy (také poutní trasy)

Hlavní článek: Walking Routes

Turistické trasy se hodně mapují relací route a mapa Waymarked Trails bude vykreslovat relaci route dle tohoto návrhu na značky osmc:symbol=*

Namísto značky route=hiking se také méně často používá route=foot.

Nepoužívejte route=pilgrimage pro poutní trasy (téměř se nepoužívá), ale přidejte k turistické trase pilgrimage=yes.

Turistické trasy jsou vykreslovány pro vybrané části Německa na mapě (de). Značky požadované pro vykreslení jsou:

Značka Popis
type=route
route=foot nebo

route=hiking (používáno častěji)

name=* Nějaké jméno identifikující tuto trasu.
symbol=* Slovní popis symbolu používaného pro označení trasy.
osmc:symbol=* Kódovaný popis symbolu používaného pro označení trasy.
Trasa Síť Popis
hiking iwn International walking network: dálkové trasy, které překračují hranice států, například Camino de Santiago
hiking nwn National walking network: dálkové trasy, které vedou po státě
hiking rwn Regional walking network: regionální trasy, které vedou po regionu

V Belgii a Nizozemí se používají pro sítě turistických uzlů (?)

hiking lwn Local walking network: místní turistické trasy. Mohou to být smyčky nebo trasy po městech.

Trasy pro kolečkové brusle

Hlavní článek: Inline skating(en)

Trasy pro kolečkové brusle byly mapovány hlavně ve Švýcarsku a v Nizozemí jako inline síť relací route. Mapa Waymarked Trails: Inline bruslení tyto trasy vykreslí. Při vykreslování se používají tyto značky:

Klíč Hodnota Komentář
network international / national / regional / local Určuje síť jako mezinárodní, národní, regionální, nebo místní
ref reference (volitelné) reference fungují v mapě nejlépe, pokud je to jen číslo, takže pro national 4: "4". Značka network již korektně rozlišuje typ, takže použijte jen "ref".
state proposed (volitelné) Trasy někdy nejsou oficiální, protože probíhají vyjednávání nebo výstavba - mapa takové trasy vykreslí tečkovaně.

Více informací o značení tras pro kolečkové brusle: Stránka o kolečkových bruslích (momentálně pouze v němčině)(de)

Značku rin_ref=* lze použít pro uzly číslovaných sítí (stejně jako rcn_ref=* se používá pro jízdu na kole).

Reálné příklady:

Jiné používané typy tras

Zde je tabulka s možnými značkami route, které se právě používají:

Typ trasy Popis
fitness_trail Pro fitness trasu, kde jsou stanice pro cvičení
foot Viz hiking(en), což se používá více
horse Viz riding(en)
inline_skates Trasy pro jízdu na kolečkových bruslích nebo číslované či jinak značené trasy pro  jízdu na kolečkových bruslích(en).
running Používá se pro vyznačené běžecké trasy, obvykle 2 – 20 km, které se používají pro trénink.
snowmobile Pro trasy sněžných skútrů. Buď mezi dvěma místy nebo sada tras někým provozovaných
taxi Viz také: route=share_taxi
trolleybus Viz autobus
cycling Pro cyklistické závody (jako třeba stáže Tour de France). Pro (rekreační) cyklotrasy použijte bicycle
historic Historické trasy, jako třeba poštovní trasy jezděné na koni, pro pravěké silnice, atd. Často části jsou již ztraceny. Prosím, uveďte i odpovídající hodnotu značky historic=*.
Sem, prosím, přidávejte

Jak mapovat

Návod krok za krokem

Jak vytvořit novou trasu (je to trochu odlišné, pokud chcete přidat cesty do již existující trasy).

Potlatch

 1. Ujistěte se, že všechny cesty, které patří do trasy, existují a jsou vhodně označené (např. highway=footway)
 2. Zvolte první cestu a klikněte na druhý symbol napravo, který vypadá jako dva články řetězu.
 3. Zvolte z rozbalovacího menu relaci, je-li již vhodná relace v této oblasti. Pokud existující relace, kterou chcete zvolit, je daleko, použijte funkci vyhledávání. Jinak zvolte Vytvořit novou relaci a klikněte Přidat.
  1. Přidejte značku type s hodnotu route.
  2. Přidejte další značky dle potřeby. (Použijte tlačítko + )
  3. Klikněte na OK.
 4. Relace byla k cestě přidána. Šedivý rámeček napravo s podrobnostmi o relaci a nalevo od X je vstupní pole pro roli cesty v relaci. Viz sekci Členy výše pro podrobnosti o rolích v relaci typu route.
 5. Opakujte kroky 2–4 při výběru vhodné relace (té kterou jste právě vytvořili) v kroku 3.

JOSM

 1. Ujistěte se, že všechny cesty, které patří do trasy, existují a jsou vhodně označené (např. highway=footway)
 2. Ujistěte se, že máte otevřený panel relací (Alt+Shift+R)
 3. Zvolte Nová v panelu relací pro vytvoření nové relace
 4. Vyplňte vhodné značky do dialogu, který se objeví, přidejte přinejmenším type=route a pokud možno i name s názvem trasy
 5. Klikněte na OK
 6. Nyní zvolte některé nebo všechny cesty, které chcete přidat do relace za pomocí normální nástroje výběru (S), pak klikněte na Upravit v panelu relace, kde je vaše relace zvýrazněna. Vyskočí okno úprav relace.
 7. Klikněte na Přidat výběr v dialogu relace a tím se přidají do relace zvolené cesty.

Více tras sdílí stejnou cestu

Obzvlášť u cyklotras často několik tras vede po dlouhou dobu po stejných cestách. Existuje tolik různých sítí cyklistických tras, které jsou provozovány různými organizacemi, že není neobvyklé, že se tyto sítě překrývají. Například trasy EuroVelo používají v mnoha zemích existující infrastrukturu. Momentálně existují dva přístupy, pokud části více tras sdílí jednu cestu.

 • Přidejte cesty do všech relací tras, do kterých patří.
 • Rozdělte trasy na částečné relace a vytvořte super-relace (relace, které neobsahují cesty, ale jen jiné relace). Pak přidejte segment, který je trasami sdílen do každé z nich.

Oba přístupy mají své výhody a nevýhody.

Přidání cest do více relací tras
 • Když více tras sdílí jednu cestu, může být složité zmapovat novou část trasy, protože musíte přidat cesty do všech relací.
 • Lidé si nemusí všimnout, že cesta je používána i jinými trasami a můžou zapomenout provést své změny ve všech relacích. Data jsou pak nekonzistentní.
 • Je to pravděpodobně snazší způsob, jelikož pro začátečníky je trochu složité rozdělit relaci na části a zjistit, kterou část mají upravovat.
 • Relace se mohou stát velmi velkými, což pak stěžuje práci s nimi (analyzátory potřebují více času k jejich zpracování, jejich vykreslení do mapy spotřebuje více procesorového času v JavaScriptu).
 • Pokud vůbec nepoužíváte super-relace, musíte také přidat alternativní trasy a exkurze(?) do vaší relace. Pak je ovšem relace těžko pochopitelná pro analyzátory a nástroje. Byly navrhovány role=excursion a role=alternative, ale ty stále neříkají, která cesta patří ke které exkurzi(?) (pokud je jich více).
 • Je smyslem relace seskupovat objekty. Když dvě silnice první třídy sdílí v nějakém úseku stejnou ulici, nevytváříme dvě cesty, které sdílí stejné uzly. Takže bychom neměli vytvářet dvě relace, které sdílí stejné cesty.
Vytváření super-relací pro trasy
 • Aktuální vykreslovače (jako třeba CycleMap) nepodporují super-relace, takže neukazují značky ref=* a network=* ze super-relace. Momentálně, všechny tyto značky musí být přidány do všech částečných relací, což je hodně práce (obzvlášť když části musí mít různé reference všech tras, do kterých patří).
 • Říká se, že je dobrým způsobem udržovat relaci jednocestné. Takže alternativní trasy a exkurze(?) se musí dát do různých relací. Takže často budete potřebovat super-relaci. i když nerozdělujete trasu na části.
 • Nástroje a analyzátory (jako třeba OSM Relation Analyzer, obzvlášť exportní funkce GPX) ještě nepodporují super-relace. Což analýzu trasy jako celku dělá obtížnou (což je důležité, například, při výpočtu jako moc trasy již bylo zmapováno). (Poznámka: OSM Route Manager podporuje pod-relace)
 • Není žádná zdokumentovaná konvence, jak zacházet se super-relacemi. Na první pohled to vypadá jednoduše - jen převzít všechny značky na všechny členy - ale není to tak. Existují značky, kde to nedává smysl, nebo které mění kontext a smysl, když se převedou na členskou relaci; např. délka nebo poznámka. To samé platí pro role odlišné od základní relace, např. forward/backward.
 • Super-relace se mohou stát velmi matoucími, když relace patří do více super-relací nebo cesta patří do více relací. V tomto případě již není deterministické, z které relace určitá relace nebo cesta má získat své značky.
 • Když někdo mapuje novou trasu, může rozdělit jiné trasy, které s ní sdílí cesty. Lidé upravující tyto trasy mohou být zmateni, když se po celou dobu mění počet pod-relací.
 • Aktuálním editorům chybí funkce pokročilého editovaní relaci, jako třeba “Rozdělit relaci” (a také vykreslování super-relací). Věci se mohou stát velmi matoucími, když jedna trasa sestává ze stovek malých částečných relací.
 • Jednou ze zásad OSM je "Nemapujte pro vykreslování". Pokud považujeme za přirozenější způsob mapování vytváření super-relací, pak by nás neměla zastavit chybějící podpora ve vykreslovačích a v nástrojích.
 • Zvažte, že super-relace nejsou nutně zahrnuty při zpracovávání požadavku na sadu dat ze serveru. Takže v závislosti na tom, zda super-relace byly nebo nebyly zahrnuty, se data dají interpretovat různě. Jelikož nemůžete zjistit, zda cesta nebo relace jsou členy jiné relace, nikdy si nejste jisti, zda vidíte všechna relevantní data.
 • Dle zdravého rozumu je vytvářet super-relace, pokud celá trasa je částí jiné trasy (jako německá D6, která je v EuroVelo EV6). Pokud ovšem EV6 sdílí pouhou část jiné cesty v jiné zemi, musíme každopádně vytvořit segmenty (jinak skončíme s relací, která obsahuje jak pod-relace tak cesty). Měli bychom použít buď jeden způsob nebo druhý.
 • Lidé musí znát pouze tu trasu, kterou mapují. Když někdo mapuje německou trasu D6, nemusí nic vědět o síti EuroVelo (jelikož dopravní značka EV ani nemusí v jeho oblasti být), protože, jako se super-relací, jeho část trasy se přidá automaticky do všech rodičovských relací. Toto lépe odpovídá konceptu OSM: Když každý mapuje místa a věci, které zná, vytváří se kompletní mapa celého světa.

V tuto chvíli se zdá, že praxe je vytvářet částečné relace, pokud sdílený segment je relativně velký v porovnání s celkovou délkou trasy. Pro národní cyklotrasu může být dobrý limit 20 km. U kratších částí je možno přidat jednotlivé cesty do všech relací, kam patří. (Samozřejmě toto je jen obecné pravidlo. Nic z toho není oficiálním způsobem mapování.) Také může být důležité, z kolika různých cest se segment skládá v OSM. Nemusí být příliš vhodné vytvářet segmenty, pokud trasa sestává z dálnic (jelikož obsahují pouze několik dlouhých cest), zatímco cyklotrasy často vedou po městech a obytných oblastech, kde by se muselo přidávat mnoho cest, pokud by se používalo několik relací.

Jiným faktorem pro rozhodnutí jakou metodu použít je zjistit, zda trasy používají stejné cesty pouze náhodou. A tak, když se jedna trasa změní, druhá bude pravděpodobně používat starou cestu, takže použití pod-relací by nebylo vhodné.

Velikost

Je běžnou praxí nevytvářet relaci route s více než 250–300 členy. Pokud potřebujete vytvořit větší relace, což se může snadno stát, udělejte několik relací o rozumné velikosti a sjednoťte je do super-relace, jak je popsáno výše. Důvody:

 • Aby relace byly spravovatelné.
 • Vyhnutí se konfliktům. Čím větší relace, tím pravděpodobnější je, že dva uživatelé na ní budou pracovat najednou.
 • Šetření zdrojů serveru.

Existuje také seznam monstrózních relací(en).

Autobusové linky a kruhové objezdy

Autobusové linky vedoucí po kruhových objezdech se mapují jedním ze dvou způsobů:

 1. Celý kruhový objezd se dá do relace trasy.
 2. Kruhový objezd se rozdělí a ta část, které je používána linkou, se dá do relace trasy.

Neexistuje shoda v komunitě OSM, který způsob je doporučovaný. Volba způsobu 1 nebo 2 nemá žádný efekt na zařízení Garmin, protože rozdělené kruhové objezdy budou opětovně spojeny aplikací mkgmap. Je také možné znovu spojit rozdělené kruhové objezdy v Mapniku, i když se to nedělá pro vykreslování hlavní mapy. Vývojáři softwaru by si měli všimnout, že když je požadována přesná trasa a použil se způsob 1, podrobnosti musí být odvozeny z polohy vjezdu a výjezdu z kruhového objezdu; také z polohy zastávky, pokud autobus zastavuje na zastávce na kruhovém objezdu. (V některých případech autobus může objet kruhový objezd více než jednou.)

Navigace na relation:route

Zde, prosím, uveďte aplikace, které jsou schopny navigovat po existujících relation:route.

 • cycle.travel používá relaci route (typů type=bicycle a type=road) pro ovlivnění váhy výběru trasy.

Poznámky

Pomocné nástroje