Cs:Tag:information=guidepost

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg information = guidepost
Rozcestník Soušská silnice - Jizerská magistrála.jpg
Popis
Rozcestník Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Guidepost-14.svg
Skupina: Turistika
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: de factoPage for proposal

Rozcestníky se často nachází podél oficiálních turistických/cyklistických/lyžařských tras a ukazují směry k různým cílům vč. barvy dané trasy (stejnou barvou je pak označena na turistických značkách i mapách). Ve většině zemí (vyjma Česka a Slovenska) se většinově užívá jen jedna barva a to červená. Pojmenovány jsou často podle místa kde rozcestníky stojí a zpravidla je na nich uvedena i nadmořská výška.

Poloha rozcestníku slouží turistovi/cyklistovi/lyžaři jako potvrzení jeho aktuální pozice, obzvlášť pokud používá tištěnou mapu a nemá GPS přijímač.

Viz také návrh Proposed_features/information(en)

Značení

Vytvořte uzel přesně na místě rozcestníku (zpravidla mimo cestu) a doplňte jej níže uvedenými hodnotami. Prosím, neoznačujte křižovatku cest jako rozcestník - vždy vytvořte samostatný uzel (bod).

Upřesněte, zda se jedná o rozcestník pro pěší turistiku (hiking=yes), cyklistické trasy (bicycle=yes) nebo pro lyžařské cesty (ski=yes, případně podrobněji ski:nordic=yes pro běžkařské rozcestníky a ski:alpine=yes pro rozcestníky pro sjezdové lyžování). Pro rozcestníky na jezdeckých (koňských) trasách použijte horse=yes, na trasách pro vozíčkáře wheelchair=yes.

Městské rozcestníky, které nejsou součástí turistických tras, ale ukazují na místní cíle, označujte prosím jako city=yes.

Značka Povinné Popis
tourism=information povinné Významné místo pro turisty.
information=guidepost povinné Rozcestník
name=* volitelné Název rozcestníku, má-li nějaký, tak jak je na tabuli.
name=Fojtovická pláň

Zápis "všechna velká" přepište na počáteční velká s dodržením pravopisu psaní velkých písmen. Obrázkové symboly dopravních prostředků přepište slovně do závorky za název: (žst), (bus), (tram). Pokud na tabuli název není, je možné jej někdy získat na sousedním rozcestníku (první řádek je nejbližší další rozcestník), hodnotu nemažte pokud na vlastní tabuli chybí!

description=* volitelné Poznámka uvedená na rozcestníku. Zpravidla rozšiřuje název místa o vazbu na okolí či historii.
description=Nejvýše položené místo okresu Chomutov. Ve 13. století zde bývala osada.
ele=* volitelné Výška nad mořem, je-li na rozcestníku uvedena (ne z GPS). Zapisujte bez jednotky (m).
ele=1250
ref=* volitelné Referenční kód rozcestníku, je-li uveden. U turistických tras KČT se jedná o číslo vpravo dole na tabulích rozcestníku. Např. BO499a. Malé písmeno na konci rozlišuje mezi sebou jednotlivé tabule na společném rozcestníku a do ref tagu se nepíše. Dvě velká písmena (např. BO) na začátku udávají oblast.
ref=BO499
Starší tabule mají číslo s lomítkem - např ref=7540/2m. Poslední písmeno se opět nezapisuje.
ref=7540/2
Více kódů oddělte středníkem. Pokud rozcestník referenční kód nemá, tagujte ref=none.
operator=* volitelné Kdo je správcem rozcestníku - v ČR zpravidla KČT.
operator=cz:KČT. U místních rozcestníků (příklad) pak použijte operator=local
guidepost:map=yes/no volitelné Použijte hodnotu "yes", pokud se na rozcestníku zároveň nachází mapa tras, jako je to vidět například na této fotce.

Rozcestník přidejte do relace turistické cesty, ideálně na konec relace a označte jej rolí guidepost.

Focení rozcestníků

Českou komunitou je provozována aplikace Fody, která shromažďuje fotografie rozcestníků. Rozcestníky prosím vyfoťte a nahrajte je přes web openstreetmap.cz se zapnutými vrstvami "Fotky Fody" a "Kontroly OsmHiCheck". Pokyny k tomu co přesně a jak fotit najdete v dokumentaci k Fody.

Typické příklady

Foto Tagování Poznámka
Pěší rozcestník KČT

tourism=information
information=guidepost
hiking=yes
ref=AB261;1002/14;6002/12
name=Pařeziny u závor
operator=cz:KČT

Pěší turistický rozcestník KČT. Referenční kód je v pravém dolním rohu tabulí. U horní tabule je již dle novějšího systému, zbytek tabulí má starší ref, odvozený od čísla trasy. Poslední písmeno (v tomto případě "m","a","b") se v tagu ref= vynechává.

Cyklistický rozcestník KČT

tourism=information
information=guidepost
bicycle=yes
ref=JE086
name=Vojtovice
ele=465
description=Část obce Vlčice, od r.1945 něm. název Woitzdorf, v. r.1930 asi 230 obyvatel
operator=cz:KČT

Menší "ne-silniční" typ cyklistického rozcestníku KČT. Často (ale ne výhradně) se vyskytuje v místech mimo silniční síť, případně na společném sloupku s pěšími nebo lyžařskými tabulemi.

Silniční cyklistický rozcestník KČT"

tourism=information
information=guidepost
bicycle=yes
ref=none
operator=cz:KČT

Větší "silniční" typ cyklistického rozcestníku KČT. Tabule je žlutá, černě orámovaná. Obvykle (ale ne výhradně) bývá na silničních křižovatkách. Vyskytuje se hojně, často bývá jeden na každém rameni jediné křižovatky, což komplikuje mapování a fotodokumentaci. V aplikaci Fody mu nedáváme štítek "cyklo", ale "silniční" - více v příkladech pro Fody. Rozcestník nemá ref, na tabulích jsou pouze čísla tras, která neurčují konkrétní rozcestník. Tagujeme ref=none. Operátor není explicitně uveden, ale dle "common knowledge" jde o cz:KČT.

Silniční cyklistická směrová tabule KČT

tourism=information
information=guidepost
bicycle=yes
ref=none
operator=cz:KČT

Jiný typ cyklistické tabule, který také považujeme za rozcestník, pokud znázorňuje větvení cyklistických tras. V tom případě značíme stejně jako předchozí.
Tabule, které pouze upřesňují průběh tras bez jejich větvení, za rozcestník nepovažujeme, tagujeme jako information=route_marker nebo vůbec nemapujeme.

City rozcestník

tourism=information
information=guidepost
city=yes
ref=none
operator=local

Městský rozcestník. Není specificky určen pro pěší turistiku, proto netagujeme hiking=yes. Pro lepší rozlišení od jiných typů tagujeme ref=none, operator=local, city=yes. Mapujeme dle uvážení, nemusí to být vždy nutné, zvlášť pokud se v daném místě vyskytuje ve velkém počtu.

Další příklady

Foto Tagování Poznámka
Pěší rozcestník KČT

tourism=information
information=guidepost
hiking=yes
ref=6047/17
name=Vraní skála
ele=536
operator=cz:KČT

Tabulka na konci odbočky z hlavní turistické trasy. Jednotlivě umístěné tabulky KČT (s šipkou nebo bez) je zvykem mapovat jako běžný turistický rozcestník. Rozcestník tedy nutně nemusí mít více tabulí a nemusí označovat jen větvení cesty.

Lyžařský rozcestník

tourism=information
information=guidepost
ski=yes
ski:nordic=yes
ref=StM013

Oranžový lyžařský rozcestník.

Kombinovaný rozcestník KČT

tourism=information
information=guidepost
bicycle=yes
ski=yes
hiking=yes
ref=SU061
operator=cz:KČT

Kombinovaný cyklistický + lyžařský + pěší rozcestník KČT.

Vozíčkářský rozcestník KČT

tourism=information
information=guidepost
wheelchair=yes
ref=AB526
name=Pod hranicí (nadchod)
operator=cz:KČT

Rozcestník KČT pro vozíčkáře.

Jezdecký rozcestník KČT

tourism=information
information=guidepost
horse=yes
ref=590;603;607;616
name=Leontýnský zámek (rozc.)
operator=cz:KČT

Jezdecký ("koňský") rozcestník KČT.

Viz také