Cs:Tag:information=guidepost

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg information = guidepost
Signpost.jpg
Popis
Rozcestník Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Guidepost-14.svg
Skupina: Turistika
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: používáno

Wikidata

Definice

Rozcestníky se často nachází podél oficiálních turistických/cyklistických/lyžařských tras a ukazují směry k různým cílům vč. barvy dané trasy (stejnou barvou je pak označena na turistických značkách i mapách). Ve většině zemí (vyjma Česka a Slovenska) se většinově užívá jen jedna barva a to červená. Pojmenovány jsou často podle místa kde rozcestníky stojí a zpravidla je na nich uvedena i nadmořská výška.

Poloha rozcestníku slouží turistovi/cyklistovi/lyžaři jako potvrzení jeho aktuální pozice, obzvlášť pokud používá tištěnou mapu a nemá GPS přijímač.

Viz také návrh Proposed_features/information(en)

Značení

Vytvořte uzel přesně na místě rozcestníku (zpravidla mimo cestu) a doplňte jej níže uvedenými hodnotami. Prosím, neoznačujte křižovatku cest jako rozcestník - vždy vytvořte samostatný uzel (bod).

Upřesněte, zda se jedná o rozcestník pro pěší turistiku (hiking=yes), cyklostezky (bicycle=yes) nebo pro lyžařské cesty (ski=yes). (Ještě existují méně používané horse=yes a wheelchair=yes).

Městské rozcestníky, které nejsou součástí turistických tras, ale ukazují na místní cíle, označujte prosím jako city=yes.

Značka Povinné Popis
tourism=information povinné Významné místo pro turisty.
information=guidepost povinné
name=* volitelné Název rozcestníku, má-li nějaký.
name=Fojtovická pláň
ele=* volitelné Výška nad mořem uvedená na rozcestníku (ne z GPS).
ele=1250
ref=* volitelné Referenční označení rozcestníku, je-li uvedeno. Jedná se o číslo vpravo dole na rozcestníku. Např.BO499a. Písmeno na konci udává pořadí cedule na rozcestníku samotném a do mapy se nepíše. Dvě písmena na začátku udávají oblast.
ref=BO499
Starší rozcestníky mají číslo s lomítkem - např ref=7540/2. Poslední písmeno se opět nezapisuje.
operator=* volitelné Kdo je správcem rozcestníku - v ČR zpravidla KČT.
operator=cz:KČT. U místních rozcestníků (příklad) pak použijte operator=local
guidepost:map=yes/no volitelné Použijte hodnotu "yes", pokud se na rozcestníku zároveň nachází mapa tras, jako je to vidět například na této fotce.

Rozcestník přidejte do relace turistické cesty, ideálně na konec relace a označte jej rolí guidepost.

Focení rozcestníků

Českou komunitou je provozována aplikace Fody, která shromažďuje fotografie rozcestníků. Rozcestníky prosím vyfoťte a nahrajte je přes web openstreetmap.cz ve vrstvě chybné rozcestníky. Pokyny k tomu co přesně a jak fotit najdete v dokumentaci k Fody.

Příklad

Rozcestník pojmenovaný "Breitenau" Rozcestník pojmenovaný "Fojtovická pláň"

Viz také