Pl:Tag:information=guidepost

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg information = guidepost
(informacja = drogowskaz)
Signpost.jpg
Opis
Wykorzystywany do oznaczenia turystycznych znaków informacyjnych. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Guidepost-14.svg
Grupa: Turystyka
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistościPage for proposal

information=guidepost - wykorzystywany jest do oznaczania turystycznych drogowskazów oraz innych znaków informacyjnych o znaczeniu turystycznym.

Wprowadzenie

Na turystyczne drogowskazy najłatwiej natrafić wzdłuż oficjalnych szlaków pieszych, rowerowych, jeździeckich, narciarskich gdzie wskazują położenie lub azymut interesujących z turystycznego punktu widzenia miejsc. Ponadto często zawierają nazwy lokalne, regionalne lub dają wskazówkę na temat wysokości.
Informacja na temat położenia turystycznych znaków informacyjnych może być wartościowa w terenie o urozmaiconym krajobrazie dla wędrowców, cyklistów, jeźdźców, narciarzy zwłaszcza jeśli nie posiadają urządzenia wyposażonego w odbiornik GPS, a korzystają jedynie z tradycyjnych map. Informację zawartą na znaku można przenieść do bazy danych OSM wykorzystując destination=* wskazuje właściwego kierunku na drodze lub w celu bardziej kompleksowego wskazania zaplanowanego kierunku podróży poprzez Relation:destination_sign

Mapowanie

Nanosimy węzeł węzeł i dodajemy tagi tourism=information + information=guidepost z odpowiednią szczegółową wartością.

Nie należy oznaczyć punktów na rozdrożu jako drogowskazów??
Aby opisać rodzaje (-y), wybranej trasy stosujemy hiking=yes, bicycle=yes, mtb=yes, horse=yes lub ski=yes.
Należy zwrócić uwagę, ze informacji na temat wymienionych przed chwilą typach tras nie musi być zawarta na znaku informacyjnym.
Jeśli ważne jest przeniesienie informacji o rodzaju trasy ze znaku turystycznego użyj guidepost:hiking=yes lub rzadziej stosowanego guidepost=hiking

Tagowanie

Atrybut wymagania opis
tourism=information wymagane Aby opisać węzeł jako znak turystyczny
information=guidepost wymagane
name=* opcjonalne Nazwa drogowskazu turystycznego, jeśli istnieje.
name=Pieskowa Skała
ele=* opcjonalne Wysokość drogowskazu n.p.m. w metrach
ele=1250
ref=* opcjonalne Numer referencyjny, np. jeśli drogowskaz ma numer
ref=22
operator=* opcjonalne W Polsce będzie to najczęściej PTTK.
operator=pl:PTTK

Przykłady

Zdjęcie Tagowanie
Signpost.jpg
tourism=information
information=guidepost
name=Breitenau
ele=1250
hiking=yes
Rozcestník Soušská silnice - Jizerská magistrála.jpg
tourism=information
information=guidepost
name=Fojtovická plán
ele=720
ref=UL029
hiking=yes

(sprawdź... node 2648315141)

Špindlerův Mlýn, rozcestník na náměstí.jpg
tourism=information
information=guidepost
name=Špindleruv Mlýn (námestí)
ref=TK052/5
hiking=yes
bicycle=yes

(sprawdź... node 575997747)

Lodzki Szlak Konny na Luku Zaleczanskim.jpg
tourism=information
information=guidepost
horse=yes

Ciekawostka z Czech

Ciekawy sposób na dodawanie drogowskazów do mapy stosują koledzy z Czech. Za pomocą instalowanej w telefonie aplikacji aplikace guidepost, przez stronę openstreetmap.cz w zakładce drogowskazy turystyczne do rozpoznania, lub rozcestniky.openstreetmap.cz.
Zdjęcie powinno być starannie wykonane, aby można było odczytać wszystkie dane zapisane na drogowskazie, a tym samym potwierdzić jego status na mapie.

Zobacz też