Pl:Tag:information=guidepost

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg information = guidepost
(informacja = drogowskaz)
Signpost.jpg
Opis
Wykorzystywany do oznaczenia turystycznych znaków informacyjnych. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Guidepost-14.svg
Grupa: Turystyka
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

information=guidepost - wykorzystywany jest do oznaczania turystycznych drogowskazów oraz innych znaków informacyjnych o znaczeniu turystycznym.

Wprowadzenie

Na turystyczne drogowskazy najłatwiej natrafić wzdłuż oficjalnych szlaków pieszych, rowerowych, jeździeckich, narciarskich gdzie wskazują położenie lub azymut interesujących z turystycznego punktu widzenia miejsc. Ponadto często zawierają nazwy lokalne, regionalne lub dają wskazówkę na temat wysokości.
Informacja na temat położenia turystycznych znaków informacyjnych może być wartościowa w terenie o urozmaiconym krajobrazie dla wędrowców, cyklistów, jeźdźców, narciarzy zwłaszcza jeśli nie posiadają urządzenia wyposażonego w odbiornik GPS, a korzystają jedynie z tradycyjnych map. Informację zawartą na znaku można przenieść do bazy danych OSM wykorzystując destination=* wskazuje właściwego kierunku na drodze lub w celu bardziej kompleksowego wskazania zaplanowanego kierunku podróży poprzez Relation:destination_sign

Mapowanie

Nanosimy węzeł węzeł i dodajemy tagi tourism=information + information=guidepost z odpowiednią szczegółową wartością.

Nie należy oznaczyć punktów na rozdrożu jako drogowskazów??
Aby opisać rodzaje (-y), wybranej trasy stosujemy hiking=yes, bicycle=yes, mtb=yes, horse=yes lub ski=yes.
Należy zwrócić uwagę, ze informacji na temat wymienionych przed chwilą typach tras nie musi być zawarta na znaku informacyjnym.
Jeśli ważne jest przeniesienie informacji o rodzaju trasy ze znaku turystycznego użyj guidepost:hiking=yes lub rzadziej stosowanego guidepost=hiking

Tagowanie

Atrybut wymagania opis
tourism=information wymagane Aby opisać węzeł jako znak turystyczny
information=guidepost wymagane
name=* opcjonalne Nazwa drogowskazu turystycznego, jeśli istnieje.
name=Pieskowa Skała
ele=* opcjonalne Wysokość drogowskazu n.p.m. w metrach
ele=1250
ref=* opcjonalne Numer referencyjny, np. jeśli drogowskaz ma numer
ref=22
operator=* opcjonalne W Polsce będzie to najczęściej PTTK.
operator=pl:PTTK

Przykłady

Zdjęcie Tagowanie
Signpost.jpg
tourism=information
information=guidepost
name=Breitenau
ele=1250
hiking=yes
Rozcestník Soušská silnice - Jizerská magistrála.jpg
tourism=information
information=guidepost
name=Fojtovická plán
ele=720
ref=UL029
hiking=yes

(sprawdź... node 2648315141)

Špindlerův Mlýn, rozcestník na náměstí.jpg
tourism=information
information=guidepost
name=Špindleruv Mlýn (námestí)
ref=TK052/5
hiking=yes
bicycle=yes

(sprawdź... node 575997747)

Lodzki Szlak Konny na Luku Zaleczanskim.jpg
tourism=information
information=guidepost
horse=yes

Ciekawostka z Czech

Ciekawy sposób na dodawanie drogowskazów do mapy stosują koledzy z Czech. Za pomocą instalowanej w telefonie aplikacji aplikace guidepost, przez stronę openstreetmap.cz w zakładce drogowskazy turystyczne do rozpoznania, lub rozcestniky.openstreetmap.cz.
Zdjęcie powinno być starannie wykonane, aby można było odczytać wszystkie dane zapisane na drogowskazie, a tym samym potwierdzić jego status na mapie.

Zobacz też