Pl:Key:destination

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg destination
(kierunek_docelowy)
Znak E-2e.svg
Opis
Oznaczenie kierunku drogi pokazujące nazwę miasta na autostradzie lub drodze itp. do którego zmierza. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

destination=* - Służy to oznaczenia kierunku drogi, pokazując nazwę miasta na autostradzie lub drodze itp. do którego zmierza.

Dla dróg

Oznaczenia

Zmienne oznaczenia Ważne dla Opis
destination Drogi Opisuje kierunek kompletnej OSM drogi. Zalecane tylko wtedy, gdy używane w połączeniu z tagiem oneway=yes.
destination:forward Kierunku Opisuje kierunek wszystkich pasów na OSM drodze, biegnących w tym samym kierunku co droga.
destination:backward Kierunku Opisuje kierunek wszystkich pasów na OSM drodze, biegnących w przeciwnym kierunku co droga.
destination:lanes Pasa drogowego Opisuje kierunek każdego pasa drogowego na OSM drodze. Zalecane tylko wtedy, gdy używane w połączeniu z tagiem oneway=yes.
destination:lanes:forward Pasa drogowego Opisuje kierunek każdego pasa na OSM drodze, biegnących w tym samym kierunku co droga.
destination:lanes:backward Pasa drogowego Opisuje kierunek każdego pasa na OSM drodze, biegnących w przeciwnym kierunku co droga.

Wartości zdefiniowane przez użytkownika

Możliwe wartości to nazwy miast / miejsc do których prowadzi droga i które są wyraźnie nakazane. Najczęstszym źródłem tego rodzaju informacji jest nazwa na drogowskazie (patrz Przykłady).

Cel każdej linii

Główny artykuł: Pasy drogowe

Często kierunki drogi różnią się poszczególnych pasów drogowych. Aby określić ja dla każdego pasa, :lanes rozszerzenie jest używane. Szczegółowe informacje na temat rozszerzenia :lanes można zobaczyć w Pasach drogowych.

W skrócie:

  • Zmiana oznaczenia na destination:lanes=*
  • Patrzymy na drogę w kierunku OSM wektora drogi.
  • Dodajemy wartość związaną z pasem drogowym do wartości, zaczynając od lewego pasa, a kończąc na prawym. Oddzielamy poszczególne wartości dla pasa ruchu znakiem | (kreska pionowa)

Jeśli chcemy opisać tylko pasy drogowe w jednym kierunku drogi, stosujemy destination:lanes:forward=* lub destination:lanes:backward=*.
Tag destination:lanes:forward=* opisuje tylko kierunek drogi na pasach ruchu w tym samym kierunku co OSM wektor drogi.
Tag destination:lanes:backward=* opisuje tylko kierunek drogi na pasach ruchu w przeciwnym kierunku co OSM wektor drogi.
. Patrz także na drogę w przeciwnym kierunku co OSM wektor drogi.

Przykłady

Znak drogowy No. Link Kraj Tag Gdzie oznaczyć? Występuje Uwagi *
Schild Nr. 430 430 DE destination=Berlin Dokładnie na highway=motorway_link Znak drogowy na wjeździe na autostradę Dodatkowo możliwe jest dodanie ref=A 2 do highway=motorway.
Schild Nr. 448 448 DE destination=Düsseldorf-Benrath Na highway=motorway_link Znak drogowy na skrzyżowaniu autostrady Dodatkowo możliwe jest dodanie ref=26 do highway=motorway_junction.
Schild Nr. 332 332 DE destination=Mainz;Wiesbaden Na highway=motorway_link Znak drogowy na zjeździe z autostrady
Schild Nr. 415 415 DE destination=Dorsten;Bottrop Na highway=motorway_link Znak drogowy po zjeździe z autostrady lub A-roads
Schild Nr. 434 434 DE destination=*Hannover;Düsseldorf;Messegelände;Recklinghausen;Dormagen Na highway=motorway_link Znak drogowy po zjeździe z autostrady lub A-roads
Schild Nr. 432 432 DE destination=Bahnhof Na highway=trunk_link, highway=primary_link lub gdy występuje highway=secondary_link Znak drogowy na zjeździe z autostrady lub A-roads Germany

Tylko jeżeli odrębne zjazd jest obecny. W mieście stosujemy Pl:Relation:destination_sign.

S1 Knoten Eibesbrunn Wegweiser.jpg AT destination:lanes=*Brno;Poysdorf;Mistelbach|Brno;Poysdorf;Mistelbach;Graz;Wien|Graz;Wien Na highway=motorway dokładnie za znakiem drogowym. Znak drogowy na autostradzie.

Źródła: sicherestrassen.de

* Niektóre notatki są ważne dla konktretnych krajów, a nie dla wszystkich.

Gdzie stosować

Tag destination jest zazwyczaj używany dla następujących rodzajów highway=*:

Znaczniki destination:forward i destination:backward są stosowane tylko dla poszczególnych rodzajów highway=*:

Uwaga: Nie stosujemy do mapowania dla highway=primary, highway=secondary, lub mniej ważnych dróg. W takich przypadkach relacje znaków kierunkowych są zalecanym sposobem dla dyrektyw kierunkowych.

Ważna uwaga

Automatyczna korekcja wartości JOSM

Jeśli zmieniamy kierunek OSM drogi, należy zwracać także uwagę również na wymianę tych miejsc docelowych-tagów!
Edytor JOSM (przynajmniej od wersji 3208) pokazuje komunikat ostrzegawczy i sugeruje zamianę tagu destination:forward=* na destination:backward=*.

Niebezpieczeństwo błędnego tagowania

Nie mylić z tagiem highway=motorway_junction:

  • Jest on używany tylko dla węzłów zjazdu z autostrady.
  • W tagu name=* jest podana oficjalna nazwa zjazdu, ale w niektórych krajach jest na każdym zjeździe ze skrzyżowania taka sama. Tak więc, ta nazwa może być identyczna dla każdego zjazdu z tego skrzyżowania, a zatem nie może wskazać właściwego przeznaczenia.

Nie mylić z Relation:destination_sign:

  • Ta relacja jest przeznaczona dla każdego znaku pokazującym kierunek w dowolnym kierunku (bardzo elastyczne). W zasadzie byłoby możliwe stosowanie relacji dla każdego znaku docelowego, ale łączy to wszystkie wady relacji w niej (w przeciwieństwie do prostego tagu takiego jak "destination").

Nie mylić z designation=*:

  • To jest oficjalna, prawna klasyfikacja drogi lub ścieżki, ale nie ma nic wspólnego z informacjami o tym, dokąd droga biegnie. Proszę nie mylić z podobną pisownią. (designation i destination)

Zobacz też

Dla cieków

Tag ten używany jest też z relacjami typu type=waterway (rzeki, strumienie) i oznacza ujście, czyli do jakiej rzeki lub zbiornika wodnego rzeka wpływa.
Przykłady:

relation 7501880 relation 387605 relation 1756854