Pl:Relation:destination_sign

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg destination_sign
LA2-blagulskylt.jpg
Opis
Znak kierunku przed lub na skrzyżowaniach. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: Właściwości
Człony
  • węzeł – sign
  • węzeł – intersection
  • węzełlinia – from
  • węzełlinia – to
Status: w użyciuPage for proposal

Relacja destination sign pozwala na wprowadzenie do OSM informacji o znakach kierunku na skrzyżowaniu.

Opis obiektu

 Znaki kierunku i miejscowości
W przypadku korzystania z oprogramowania routingu jako pomocy nawigacyjnej, to jest bardzo przydatne pokazanie znaków z informacją o kierunku . Na przykład zamiast po prostu mówić "Skręć w lewo za 200m" routing software mógłby także powiedzieć: "Jedź za znakiem do Poznania".

Uwaga: Pierwotnie zasadniczym celem jest rendering nawigatorów (jak ten – na następnym skrzyżowaniu kieruj się według znaku "E4 Malmö") lub przy opisie zakręt-za-zakrętem "gdy jedziemy według przygotowanej trasy – pierwotnym zamiarem jest nie używanie do wspomagania tworzenia tras.

Oznaczenia

Klucz Wartość Przykład Komentarz
type destination_sign destination_sign Typ relacji
destination nazwa Poznań Przeznaczenia, jak jest napisane na znaku. Odległość nie jest zaznaczona.
distance liczba km lub mil 16 km Odległość podana na znaku. (opcjonalne)
time hh:mm 3:15 Czas podany na znaku/ drogowskazie (opcjonalne i dla określenia czasu podróży).
colour:back kolor blue Kolor tła znaku. (opcjonalne)
colour:text kolor white Kolor tekstu na znaku. (opcjonalne)
colour:arrow kolor white Kolor obwódki / strzałki na znaku. (opcjonalne)

Dla znaków z kierunkiem do wielu miejsc, powinna być tworzona wielokrotna relacja.

Kolory powinny być domyślnie dobrane dla niektórych (zwłaszcza według krajowych norm) wtyczek, jeśli pominięte. To jest obsługiwane przez oprogramowania pokazujące trasy/mapy. Ponieważ odcienie żółtego prawdopodobnie nie są interesujące, nie widzę potrzeby, aby określić RGB-kolor. Kolory mogą (powinny?) być wybrane z listy, np. zestawu black, white, red, blue, green, brown i yellow.

Człony relacji

Way lub Node Role Powtarzalność? Komentarz
węzełlinia Role to tylko 1 (Pierwszy) węzeł / droga / na trasie po skrzyżowaniu.
węzełlinia Role from 1 lub więcej (opcjonalnie) (Ostatni) węzeł / droga przed skrzyżowaniem.

Niepotrzebne, gdy znaki kierunku są takie same z wszystkich "nie-do" kierunków.

węzeł Role intersection 1 (opcjonalnie) Węzeł skrzyżowania. Albo ten lub skąd, muszą być podane.
węzeł Role sign jeden lub więcej (opcjonalnie) Punkt miejsca gdzie został postawiony znak. To może być punkt skrzyżowania lub przed nim.

Przykład

Powiedzmy, że dojeżdżamy do skrzyżowania na szkicu w kierunku danej miejscowości i oprogramowanie trasy mówi, że należy skręcić w lewo. Byłoby dodatkową pomocą wiedzieć, że chcę jechać według znaku do Österstad. Pomoc ta staje się coraz bardziej przydatna, gdy jedziemy większą drogę z wieloma zjazdami i przecinającymi się drogami.

Destination sign relation.png

Relacje dla znaku na szkicu: (Zakładając, że znaki nie są widoczne od drogi z Åsmestad.)

Uwagi dla twórców oprogramowania do routingu

Raz jeszcze: Pierwotnie zasadniczym celem jest rendering nawigatorów (jak ten – na następnym skrzyżowaniu kieruj się według znaku "E4 Malmö") lub przy opisie zakręt-za-zakrętem "gdy jedziemy według przygotowanej trasy – pierwotnym zamiarem jest nie używanie do wspomagania tworzenia tras.

  1. Sprawdź destination_sign-relations wzdłuż trasy (który już jest i zamierzamy nią podążać).
  2. Zachowaj wszystkie relacje, gdzie trasa przechodzi przez znak członu relacji a następnie członów relacji skrzyżowania (jeśli określona) tej samej relacji.
  3. Usuń wszystkie relacje, które pochodzące od członu relacji, ale nie od członu relacji danej trasy.
  4. W razie potrzeby (np. na urządzeniach z małymi ekranami) usuń relacje (w inteligentny sposób), tak aby nie było więcej niż jednej relacji pokazanej na każdym skrzyżowaniu.
  5. * Dobre oprogramowanie routingu powinno widzieć wcześniej i zobaczyć, jakie kierunki są pokazywane w dalszej części drogi i zminimalizować liczbę różnych miejsc docelowych. Jeden z lepszych sposobów zmniejszenia znaków jest śledzenie znaków w tym samym kierunku, tak daleko, jak tylko to możliwe. Na przykład jeśli jedziemy do Wrocławia, powinniśmy trzymać się znaku "A4 Wrocław", ale możemy również jechać za znakiem "Kraków" a następnie "Katowice" i chcielibyśmy być ciągle na tej samej trasie. Ale jest trochę bardziej wygodne śledzenie znaku Wrocław" od początku.
  6. Pokaż użytkownikowi znak (ewentualnie z określonymi kolorami) z nazwą od tagu przeznaczenia.

Zobacz też