Cs:Relation:destination_sign

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg destination_sign
LA2-blagulskylt.jpg
Popis
Směrové cedule na křižovatce nebo před křižovatkou Show/edit corresponding data item.
Skupina: vlastnosti
Členy

 • uzel - sign
 • uzel - intersection
 • uzelcesta - from
 • uzelcesta - to
Status: používánoPage for proposal

Tato relace dovoluje ukládat do OSM informace o směrových cedulích. Když se používá navigační software, je velmi užitečné zobrazovat, jaké cedule se mají následovat. Například namísto příkazu "Odbočte vlevo za 200 metrů" může navigační software také říci "Následujte směr na Brno".

Poznámka: Původně zamýšleným účelem bylo vykreslování v navigacích nebo v popisech po jednotlivých odbočeních když se sleduje již vytvořená trasa - v původním záměru to není pro napomáhání vytváření tras.

Mám použít relaci destination_sign nebo klíč destination=* ?

Relace destination_sign se musí použít v situacích, kde destinace zobrazená na ceduli se liší podle toho, z jakého přijíždíte směru. To je nejčastější na kruhových objezdech a křižovatkách dvoucestných silnic. V těchto případech relace destination_sign musí být použita, aby poskytla jasné vedení, ve formě více relací destination_sign. Ale i tak lze použít relaci destination_sign na křižovatkách, kde všechny cedule ve všech směrech jsou stejné.

Relace destination_sign předpokládají, že uzel křižovatky je místem rozhodování řidiče. Pokud chcete sdělit směr před křižovatkou na základě jízdních pruhů, relace destination_sign nejsou schopny nést tuto informaci. Namísto toho se musí na cestách použít klíče destination=* (obzvlášť ty vysvětlené na stránce Jízdní pruhy).

Na rozdíl od toho klíče destination=* fungují, když všechny příjezdní cesty na křižovatku indikují stejné výjezdové destinace. To dělá klíče destination=* a jejich pod-klíče populární volbou mezi mappery pro: dálnice a jiné jednosměrné typy silnic; na relaci waterway (vodní cesty jsou z definice jednosměrné ve směru toku); a pro jednoduché křižovatky, kde uváděné destinace jsou identické ze všech směrů.

Značky

Klíč Hodnota Příklad Komentář
type destination_sign destination_sign Typ relace.
destination název BRNO Destinace, jak je uvedená na ceduli. Vzdálenost neuvádíme.
distance číslo km nebo mi 16 km Vzdálenost uvedená na ceduli (volitelné)
time hh:mm 3:15 Čas uváděný na ceduli/rozcestníku (volitelné a pro turistiku)
colour:back barva blue Barva pozadí cedule (volitelné)
colour:text barva white Barva textu cedule (volitelné)
colour:arrow barva white Barva okraje/šipky na ceduli (volitelné)
destination:ref reference A 16 East Reference, jak je napsaná na ceduli (volitelné). Viz detaily(en).

Pro cedule ukazující na prvek, lze použít značku destination:symbol=*.

Pro cedule s více destinacemi by se měla vytvořit jedna relace pro destination_sign pro každý zobrazený směr. (Když je více destinací v jednom směru, pak se dají uvést v poli relace 'destination' oddělené středníkem. Je-li potřeba uvést doplňkovou informaci, jako třeba vzdálenost nebo čas, pak by se měla vytvořit jedna relace destination_sign na každou destinaci).

Barvy by měly být podle nějaké (pokud možno národního standardu) předvolby, nejsou-li uvedeny. Toto je děláno v software, který naviguje/ukazuje mapu. Jelikož odstíny žluté pravděpodobně nejsou zajímavé, nevidíme důvod, abychom specifikovali barvy RGB. Barvy mohou (měly by?) být voleny z přednastaveného seznamu např. black, white, red, blue, green, brown a yellow. Viz pro možné hodnoty colour=*.

Členy

Schválené

Cesta nebo Uzel Role Opakování? Komentář
uzelcesta to přesně jednou Cesta/uzel (typicky, ale ne nutně ten první) cesty za křižovatkou
uzelcesta from jednou nebo vícekrát - volitelně Cesta/uzel (typicky, ale ne nutně ten poslední) před přijetím na křižovatku.

Není potřeba, když směrové cedule jsou všechny stejné ze všech příjezdních směrů.

uzel intersection jednou - volitelně Uzel křižovatky. Buď toto nebo from musí být uvedeno.
uzel sign jednou nebo vícekrát - volitelně Místo, kde cedule je. Může to být křižovatka nebo uzel před ní.

Neschváleno, ale vyskytuje se

Cesta nebo Uzel Role Komentář
uzelcesta (žádný) Relace destination_sign nepodporuje členy s prázdnou rolí. Role, jak je uvedeno výše, musí být přidána ke každému členu relace.

(Když tohle najdete, tak prázdná role členu destination_sign není nikdy správně.)

cesta via Není součástí schváleného návrhu.

Když je použito, via se používá ne cestách, kde plní stejnou roli jako uzel intersection.

Nemá smysl na uzlu, protože role intersection již plní tuto roli.

Příklady

Viz také

 • Původní návrh(en)
 • destination=* – jiné řešení mapování textu a efektu cedulí (ale nikoliv cedulí samotných jako pozičních objektů nebo designu cedulí).

Tip

 • Pokud používáte JOSM, podívejte se na styl "Lane and road attributes" od Martina Vonwalda. Ukazuje atributy jízndích pruhů, odbočení, směrovek a relace destination_sign.

Poznámky pro tvůrce navigačních softwarů

Ještě jednou: původně zamýšleným účelem bylo vykreslování v navigacích (takto - na další křižovatce následujte ceduli "E4 Malmö") nebo v popisech po jednotlivých odbočeních když se sleduje již vytvořená trasa - v původním záměru to není pro napomáhání vytváření tras.

 1. Hledejte relace destination_sign podél trasy (která je již vypočtena a kterou budeme následovat).
 2. Uchovejte všechny relace, kde trasou prochází člen intersection nebo from a pak člen to té samé relace.
 3. Odstraňte všechny relace, které mají člen(y) from member(s), ale žádný člen from není procházen trasou.
 4. Je-li potřeba (např. na zařízeních s malou obrazovkou) odstraňte relace (nějak chytře), tak aby se na každé křižovatce ukazovalo méně relací.
  • Dobrý navigační software by se díval napřed a kontroloval, které destinace se zobrazují dále po trase, aby minimalizoval počet různých zobrazených destinací. Jeden z lepších způsobů, jak redukovat cedule, je následovat cedule se stejnou destinací tak dlouho, jak je to možné. Např. pokud jedu do Timrå měl bych následovat ceduli "E 4 Sundsvall", ale také mohu následovat ceduli "Umeå" a pak "Örnsköldsvik" a pak "Sundsvall" a pojedu stále po stejné trase. Je jen trochu pohodlnější sledovat ceduli Sundsvall od začátku.
 5. Zobrazte ceduli uživateli (pokud možno v uvedených barvách) s jménem ze značky destination.

Kontrola kvality

Podpora navigačními softwary

Toto schéma je podporováno následujícími softwary:

 • momentálně žádný neznáme