Uk:Key:destination

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg destination
Ua 5.52.1 informational indicatory-previous direction indicator.svg
Опис
Використовується для зазначення назви міста, до якого веде автомагістраль. Show/edit corresponding data item.
Група: Властивості
Застосовується до цих елементів
точки можна позначати цим теґомлінії можна позначати цим теґомполігони не можна позначати цим теґомзв’язки можна позначати цим теґом
Використовується разом з
Статус: де-факто

Ключ destination=* використовується для зазначення дороговказів вказаних на знаках, або зазначення назви місцевості до якої веде позначена ним дорога. Отже навігаційні системи можуть посилатись на дорожні знаки, які водії можуть побачити на місцевості.

Ключі

Види ключів Застосовується для Опис
destination=* Лінія Місце призначення всього шляху OSM. Доцільні тільки тоді, коли використовується в комбінації з oneway=yes.
destination:forward=* Напрямок Місце призначення для всіх смуг шляху OSM, що спрямовують рух в тому ж напрямку, що й лінія сама по собі.
destination:backward=* Напрямок Місце призначення для всіх смуг шляху OSM, що спрямовують рух в протилежному напрямку, ніж лінія сама по собі.
destination:lanes=* Смуга Місце призначення для кожної смуги шляху OSM. Зазвичай, є доцільним тільки у комбінації з oneway=yes.
destination:lanes:forward=* Смуга Місце призначення для кожної смуги шляху OSM, що спрямовують рух в тому ж напрямку, що й лінія сама по собі.
destination:lanes:backward=* Смуга Місце призначення для кожної смуги шляху OSM, що спрямовують рух в протилежному напрямку, ніж лінія сама по собі.

Значення визначені користувачами

Можливими значеннями можуть бути назви міст до яких веде дорога та які зазначені явним чином. В загальному випадку вони зазначаються на інформаційних знаках, дороговказах (див. Приклади).

Місця призначення по смугах руху

Основна стаття: Lanes. Доволі часто місця призначення для кожної зі смуг будуть різними. Для того, щоб для кожної смуги вказати місце призначення, до ключа додають розширення :lanes. Про те, як використовувати розширення :lanes, дивіться Lanes.

Якщо скорочено:

  • Ключ змінюється на destination:lanes=*
  • Подивіться в якому напрямку йде лінія OSM.
  • Додайте значення для кожної смуги, починаючи з крайньої лівої і до крайньої правої. Значення для смуг розділяються | (вертикальною рискою)

Якщо вам потрібно зазначити місце призначення для смуг тільки в одному напрямку дороги, використовуйте destination:lanes:forward=* або destination:lanes:backward=*. Ключ destination:lanes:forward=* використовується лише для місць призначення, що знаходяться за напрямком лінії OSM. destination:lanes:backward=* використовується лише для місць призначення, що знаходяться в протилежному лінії OSM напрямку; також подивіться на протилежний напрямок лінії OSM для цього.

Приклади

Дороговказ No. з’їзду Кр-на Теґ(и) Що позначається? Поява Примітки *
Schild Nr. 430 430 DE destination=Berlin Безпосередньо на лінію highway=motorway_link Дороговказ на виїзді на автомагістраль Додатково можливо зазначити ref=A 2 на highway=motorway.
Schild Nr. 448 448 DE destination=Düsseldorf-Benrath На наступну лінію highway=motorway_link Дороговказ на розв’язці Додатково можливо зазначити ref=26 на highway=motorway_junction.
Schild Nr. 332 332 DE destination=Mainz;Wiesbaden На наступну лінію highway=motorway_link Дороговказ на з’їзді з розв’язки Кілька місць призначення розділяються крапкою з комою.
Schild Nr. 415 415 DE destination=Dorsten;Bottrop На highway=motorway_link Дороговказ після з’їзду з автомагістралі чи висококласної дороги
Schild Nr. 434 434 DE destination=*Hannover;Düsseldorf;Messegelände;

Recklinghausen;Dormagen

На highway=motorway_link Дороговказ після з’їзду з автомагістралі чи висококласної дороги
Schild Nr. 432 432 DE destination=Bahnhof На highway=trunk_link, highway=primary_link або на відповідну highway=secondary_link Дороговказ на з’їзді з автомагістралі чи висококласної дороги Німеччина

Тільки, якщо присутній окремий з’їзд. В містах використовуйте Relation:destination_sign.

S1 Knoten Eibesbrunn Wegweiser.jpg AT destination:lanes=*Brno;Poysdorf;Mistelbach|Brno;

Poysdorf;Mistelbach;Graz;Wien|Graz;Wien

На highway=motorway безпосередньо після дороговказу Дороговказ на автомагістралі

Джерело: sicherestrassen.de

* Деякі з приміток застосовуються тільки для певних країн.

Коли застосовувати

Ключ destination зазвичай застосовується для наступних типів highway=*:

Варіації destination:forward та destination:backward використовуються тільки для наступних типів highway=*:

Увага: Не використовуйте для highway=primary та highway=secondary (чи нижче). В таких випадках рекомендованим способом для вказання напрямку є destination sign relation.

Важливі примітки

Automatische Merkmalskorrektur in JOSM
  • Якщо для в’їзду та виїзду використовується одна й та ж лінія OSM, тому що вони конструктивно не відокремлені, зазнайте місце призначення (так як в прикладах) за допомогою destination:forward=* та destination:backward=*. Якщо ви зміните напрямок лінії OSM, зверніть увагу також на відповідну зміну таких теґів! JOSM показує (принаймні з версії 3208) попередження та пропонує відповідні зміни з destination:forward=* на destination:backward=*.

Використання

destination=* використовується в наступних навігаційних застосунках:

Загроза плутанини

Не плутайте з highway=motorway_junction:

  • Використовується лише на точках-з’їздах з автомагістралей.
  • В name=* зазначається офіційна назва з’їзду, але в деяких країнах всі з’їзди можуть мати однакову назву. Отже це може не дати вірної інформації про місце призначення.

Не плутайте з Relation:destination_sign:

  • Цей зв’язок призначений для показу будь-яких знаків дороговказу в будь-якому напрямку (дуже гнучко). В принципі, він може застосовуватись для всіх знаків дороговказу, але він має всі недоліки зв’язків (на противагу простоті теґу “destination”).

Не плутайте з designation=*:

  • Що є офіційною законною класифікацією дороги або стежок та не має жодного стосунку до дороговказів, або того, куди веде дорога. Будь ласка, не плутайте ці доволі схожі за написанням теґи.

Не плутайте з direction=*.

Ключ destination також використовується разом з Relation:waterway — будь ласка ознайомтесь з докладною інформацією.

Дивіться також