Uk:Елементи

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Елементи (або примітиви даних) є основними компонентами концептуальної моделі даних уявлення реального світу в OpenStreetMap. Вони складаються з:

  • точок (визначає точку в просторі),
  • ліній (визначають лінійні об’єкти та межі полігонів), та
  • зв’язків (які використовуються, щоб показати як елементи поєднуються один з одним).

Всі перелічені елементи можуть мати один або кілька теґів (які описують зміст конкретного елемента).

Точка (Node) node

Основна стаття: Uk:Node

Точка представляє конкретну точку на земній поверхні, яка зазначається своїми координатами (широтою і довготою). Кожна точка, щонайменше, містить власний ідентифікатор та координати.

Точки можуть використовуватись для визначення самостійних точкових об’єктів. Наприклад: лавка в парку чи колодязь.

Точки також використовуються для визначення форми ліній. Точки, що складають лінію часто не мають власних теґів. Проте є специфічні моменти, коли теґи до таких точок потрібно додавати. Наприклад, highway=motorway_junction використовується для позначення з’їзду з автомагістралі, а power=tower позначає опору лінії електропередач.

Точка може входити до складу зв’язку в якості його члена. Члени зв’язку також можуть мати ролі: тобто, функцію точки в даному конкретному наборі пов’язаних елементів даних.

Лінія (Way) way closed way area

Основна стаття: Uk:Way

Лінія — це впорядковане послідовне поєднання від 2 до 2,000 точок, що утворюють ламану лінію. Лінії використовуються для позначення лінійних об’єктів, таких як річки та дороги. way

Лініями також позначають межі полігонів), таких як будівлі та ліси. В такому випадку перша та остання точки матимуть однакові координати. Це називається — "замкнена лінія area замкнена лінія

Зверніть увагу, що замкнені лінії іноді представляють кільця, наприклад, кільцевий рух на автомобільних дорогах, а не полігони. Для того, щоб визначити, з чим маємо справу, потрібно проаналізувати теґи.

Полігони з дірками, або з межами що складаються більше ніж 2,000 точок, не можуть бути представлені у вигляді однієї лінії. Замість цього потрібно використовувати більш складний елемент даних — мультиполігон.

Зв'язок (Relation) relation

Основна стаття: Uk:Relation

Зв’язок — багатоцільова структура даних, яка включає взаємовідносини між двома чи більше елементами даних (точками, лініями та або з іншими зв’язками). Наприклад:

  • Зв’язок з маршрутом, до якого входять лінії, що утворюють певний маршрут (пронумеровану автомагістраль), велосипедний маршрут, або маршрут громадського транспорту.
  • Заборони поворотів, які вказують на неможливість повернути в певному напрямку на з’єднання шляхів.
  • Мультиполігони — описують полігони, що містять дірки ('зовнішні' та 'внутрішні' межі).

Таким чином, зв’язки можуть мати різні значення. Чим є зв’язок, визначається його теґами. Як правило, зв’язок матиме теґ 'type'. Інші теґи зв’язка потрібно інтерпретувати у світлі значення теґу type.

Зв’язок є переважно впорядкованим переліком точок, ліній та інших зв’язків. Ці об’єкти є членами зв’язку.

Кожен елемент зв’язку може мати власну роль. Наприклад зв’язок із заборони повороту має членів з ролями "from" та "to", описуючи можливість повороту в той чи інший бік.

Одиночний елемент, такий як якась певна лінія, може з’являтись у зв’язку кілька разів.

Теґ tag

Основна стаття: Uk:Tags

Всі елементи даних (точки, лінії та зв’язки) можуть мати теґи. Теґи описують зміст конкретного елемента, якому вони призначені.

Теґ складається з пари двох текстових полів вільного формату: 'ключа' та 'значення'. Кожне з цих полів може складатись з 255 символів юнікоду. Наприклад, highway=residential використовується для позначення дороги, основним призначенням якої є надання можливості людям дістатись їх домівки.

Не існує сталого словника теґів, але існує багато домовленостей, задокументований в цій вікі (почніть з вивчення сторінки Uk:Map Features). Про статистику застосування певного теґу можна дізнатись за допомоги Taginfo. Якщо існує більше ніж один спосіб позначити певний об’єкт, краще використовувати той, що є найбільш поширеним.

Загальні атрибути

У базі даних OSM, ми зберігаємо ці атрибути для точок, ліній та зв’язків. Можливо для ваших застосунків і не потрібні вони всі й деякі стороні вибірки з даних OSM можуть також не містити їх всі.

назва значення опис
id integer Використовується для ідентифікації елементів. Типи елементів мають власні простори ID, тож може існувати точка з id=100 разом з лінією з id=100, які навряд чи можуть бути пов’язані або бути географічно поруч.
user string Містить ім’я учасника, який останнім змінював об’єкт. Учасники в змозі змінювати власні ім’я
uid integer Числовий ідентифікатор учасника, який останнім змінював об’єкт. Цей ідентифікатор є незмінним.
timestamp W3C Date and Time Formats час внесення останніх змін
visible "true"
"false"
показує чи є об’єкт вилученим з бази даних, якщо visible="false" інформація про об’єкт виводиться тільки по історичним запитам.
version integer Версія об’єкта. Новостворені об’єкти мають версію 1, яка збільшується з кожним завантаженням змін на сервер. Сервер може відкинути нову версію об’єкта якщо, версія що надсилається не збігається з версією в базі даних на сервері.
changeset integer Набір змін в якому об’єкти були створені або змінені.

Звичайно, на додачу ми зберігаємо теґи, а також повну історію редагування кожного елемента.