Pl:Forward & backward, left & right

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Pl:Forward & backward, left & right
Left right.png

Opis
Opis położenia lub kierunku względem trasy.
Kategoria: Zależność od kierunku jazdy
Tagi

*:forward=* (do przodu), *:backward=* (w kierunku przeciwnym), *:left=* (w lewo), *:right=* (w prawo) - stosujemy do opisu położenia lub kierunku względem trasy.

Podczas dodawania szczegółów, takich jak przydrożny parking i ograniczenia drogowe lub innych 'dróg', często jest ważne, aby rozróżniać pomiędzy kierunkami lub obu stronami drogi.
Aby to zrobić dodajemy :forward, :backward, :left lub :right na końcu znacznika tagu (należy pamiętać, że tagi są w formacie znacznik = wartość).
Rodzaj dodanej części zależy od kierunku, w którym wektor drogi jest narysowany w OpenStreetMap.

Dodanie :forward do znacznika tagu oznacza, że tag dotyczy tylko podczas przemieszczania się w tym samym kierunku, jak narysowana droga.
Podobnie :backward oznacza przemieszczanie się w przeciwnym kierunku niż rysowano.
Lewa i prawa strona jest pokazana na grafice obok.

Co stosować?

Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy należy użyć w lewo/prawo, a kiedy używać do tyłu/do przodu. Wydaje się być równoważne, ale nie jest, po prostu należy wziąć pod uwagę następującą zasadę: lewa/prawa strona jezdni na ulicy jednokierunkowej.

Stosujemy lewo/prawo, gdy opisujemy funkcje, które mają stałe miejsce w stosunku do ulicy
pasy parkingowe. Linie parkingowe są zawsze (patrząc zgodnie z kierunkiem wektora OSM) na lewo lub na prawo, (lub po obu stronach) drogi, nawet, jeśli jest to droga jednokierunkowa.
Stosujemy do przodu/do tyłu, gdy opisujemy warunki odpowiednie do ruchu ulicznego
maxspeed. Maksymalna dopuszczalna prędkość może być różna dla ruchu poruszającego się w tym samym kierunku, jak wektor drogi, od ruchu w przeciwnym kierunku. Stosujemy forward/backward, zamiast left/right, aby to oznaczyć.

Identyfikacja kierunku 'drogi'

Potlatch 2

W Potlatch 2 kierunek wybranej drogi przedstawiono w skrzynce narzędziowej.

W Potlatch 2 kierunek jest pokazany ...

  • ... w przyborniku w prawym dolnym rogu. Jesli Wybierzemy (Select) drogę, strzałka będzie się obracać wskazując kierunek drogi.
  • ... po wybraniu "Rozszerzonego" widoku mapy w Potlatch 2, (jeśli droga nie jest obecnie oznaczona jako jednokierunkowa ulica: małej, lekko szarej strzałki na wybranejdrodze.

Jeśli drogi są oznaczone jako ulice jednokierunkowe, one zawsze są jako większe, szare strzałki, wskazujące dozwolony drogę jednokierunkową (które mogą być odwrotne do kierunku drogi).

JOSM

W JOSM strzałki są pokazywane na wybranej drodze. Aby pokazać strzałki na wszystkich drogach, należy przejść do Edycja → Ustawienia ..., wybrać stronę "Ustawienia wyświetlania", a następnie "Dane OSM" i zaznaczyć "Rysuj strzałki jednokierunkowe".

Merkaartor

Nieznane. Proszę dodać te informacje, jeśli jesteś użytkownikiem Merkaartora.

Przykłady

Forward & backward

forward i backward są najczęściej używane, gdy tag dotyczy ruchu. Przykłady obejmują, ale nie są ograniczone do:

Left & right

left i right są zwykle używany w odniesieniu do pozycji, a nie do ruchu.
Na przykład:

  • Ex 1. Na krótkim odcinku, droga ma drugą nazwę, stosowaną jedynie dla adresów domów po jej lewej stronie:
    name:left=Bungalow Terrace
  • Ex 2. Równoległy do drogi parking na prawej stronie drogi:
    parking:lane:right=parallel

Należy pamiętać, że w przypadku tagowania sidewalks (en:gb 'pavements'), 'left' and 'right' są używane wartości tagów, a nie w ramach tagu: sidewalk=both/left/right/none.

Zobacz też