Fa:Forward & backward, left & right

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. عارضه : Fa:Forward & backward, left & right
One example for عارضه : Fa:Forward & backward, left & right
توضیحات
برای توصیف موقعیت یا جهت نسبت به یک راه.
برچسب‌ها

*:forward=*

*:backward=*

*:left=*

*:right=*

هنگام افزودن جزئیات به معابر یا سایر راه‌ها، معمولاً مهم است که جهت حرکت روی راه یا چپ و راست راه را از هم تشخیص دهیم. برای این منظور، چهار اصطلاح forward (جلو)، backward (عقب)، left (چپ) و right (راست) را تعریف می‌کنیم. همهٔ این چهار مورد به جهت رسم راه در اپن‌استریت‌مپ بستگی دارند.

تعریف

ضروری است که تفاوت کدهای forward/backward و left/right را بدانیم. این‌ها گاهی در قالب پسوندِ کلید و گاهی در قالب مقدار تگ ظاهر می‌شوند و کارشان این است که جهت یا کنارهٔ موردنظر نسبت به یک راه را مشخص کنند.

Forward و backward

مقدارهای تگ (یا پسوندهای کلید) forward و backward جهت را در امتداد یک راه مشخص می‌کنند، اما کنارهٔ راه را مشخص نمی‌کنند.

کد forward یعنی جهتی که راه در اپن‌استریت‌مپ رسم شده است و backward یعنی جهت مخالف آن.

تگ oneway=yes مثال خوبی از یک عارضهٔ وابسته به جهت است: اگر این تگ را به یک راه بدهیم، آن راه در جهت forward یکطرفه می‌شود. اما تگ oneway=-1 یعنی آن راه در جهت عکس رسم شده و بنابراین یکطرفگی در جهت backward است.

Left و right

مقدارهای تگ (یا پسوندهای کلید) left و right کنارهٔ یک راه را مشخص می‌کنند، اما جهت را در امتداد راه مشخص نمی‌کنند. هنگامی که رو به forward هستیم (همان‌طور که بالا تعریف شد)، آن‌گاه left یعنی دست چپ راه، اما right یعنی دست راست راه.

Both (هر دو)

بستگی دارد کلیدش چه باشد؛

 • both (گاهی both_ways استفاده می‌شود) یعنی هر دو جهت روی یک راه (forward و backward) — مثلاً در overtaking=*
 • both (گاهی both_sides استفاده می‌شود) یعنی هر دو کنارهٔ یک راه (left و right) — مثلاً در sidewalk=*.

تگ‌گذاری

به‌عنوان جزئی از کلید

Forward،‏ backward،‏ left و right اغلب به‌عنوان یک فضای نام به کلید تگ افزوده می‌شوند. برای این منظور یک دونقطه (:) و سپس جهت یا کنارهٔ موردنظر را اضافه می‌کنیم. چند مثال:

 • maxspeed:forward=* - حداکثر سرعت فقط در جهت forward (=جهتی که راه رسم شده)
 • lanes:backward=* - تعداد خطوط عبور در جهت backward (=خلاف جهتی که راه رسم شده)
 • cycleway:left=* - یک cycleway در سمت چپ جاده
 • parking:lane:both=* - خط پارکینگ در هر دو کنارهٔ جاده
 • name:left=*, name:right=* - به‌عنوان مثال برای زمانی که نام خیابان از هر کناره متفاوت است

به‌عنوان مقدار

Forward،‏ backward،‏ left و right گاهی نیز به‌عنوان مقدار تگ به کار می‌روند. در این حالت، فضای نامی به کلید تگ اضافه نمی‌کنیم. مثال:

 • sidewalk=left - کناره‌ای از راه که پیاده‌رو وجود دارد
 • traffic_signals:direction=forward - چراغ راهنمایی بر کدام جهت حرکت اعمال می‌شود؟ (اینجا forward آمده، یعنی بر حرکت در جهت رسم راه اعمال می‌شود)

تشخیص جهت یک راه

iD

در ویرایشگر iD یک راه را انتخاب کنید. بین هر دو گره متوالی از آن راه، یک نقطهٔ میانی مثلث‌شکل وجود دارد که جهت راه را نشان می‌دهد (توجه کنید که اگر روی این نقطهٔ میانی کلیک کنید و آن را بکشید، یک گره جدید در آن راه ایجاد می‌شود). همچنین اگر راه دارای تگ oneway=* باشد پیکان‌های خاکستری‌رنگی بر روی راه دیده می‌شود. اگر راه دارای تگ oneway=-1 باشد، جهت پیکان‌ها خلاف جهت رسم راه خواهد بود.

Potlatch 2

In Potlatch 2 the direction of a selected way is shown ...

 • Potlatch 2 جهت راه انتخاب‌شده را در جعبه‌ابزار نمایش می‌دهد.
  ... in the toolbox in the bottom right hand corner (the arrow will rotate to indicate the selected way's direction, calculated by using the first and last node, arrowhead at last node equivalent).
 • ... if you choose the "Enhanced" map view in Potlatch 2 the direction is indicated by small, light grey arrows on the way itself. This only works if the way is tagged with key highway, railway or waterway (+ maybe also some other keys) and is currently not tagged as oneway street (reason follows).
 • If ways are tagged as oneway streets then they always show bigger, grey arrows which indicate the allowed oneway direction (which is the opposite of the way direction if it is tagged oneway=-1).

JOSM

در JOSM روی یک راه انتخاب‌شده، پیکان‌ها نمایش داده می‌شوند. اگر می‌خواهید پیکان‌ها برای همهٔ راه‌ها نمایش داده شود، به منوی Edit ←‏ Preferences ‏← صفحهٔ Display Settings ‏← زبانهٔ OSM Data بروید و گزینهٔ Draw Direction Arrows را علامت بزنید.

Merkaartor

در Merkaartor می‌توانید وضعیت نمایش جهت راه را از میان موارد always-on و always-off و only-oneways از طریق منوی View تنظیم کنید.

نمای داده در osm.org

لیست گره‌ها در نمای داده در osm.org به این ترتیب است که بالاترین/اولین گره در لیست، گره آغازین/اول یک راه است. به همین ترتیب پایین‌ترین/آخرین گره در لیست بیانگر گره پایان/آخر یک راه است. way نمای داده برای یک راه نمونه. با کمک ابزار پرس‌وجوی عارضه‌ها یا لایهٔ داده‌های نقشه می‌توانید صفحه‌های مانند این را پیدا کنید.

همچنین ببینید