Fa:Query features tool

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
شمارهٔ ۱۱ ابزار پرس‌وجوی عارضه‌ها

با استفاده از ابزار «پرس‌وجوی عارضه‌ها» به‌راحتی در مکان موردنظر کلیک می‌کنیم و سپس لیستی از عارضه‌های نزدیکِ محل کلیک در کنار صفحه ظاهر می‌شود. با کلیک روی هر عارضه می‌توانیم جزئیات آن را مشاهده کنیم. (شماره ۱۱ در تصویر)

این قابلیت در این فرستهٔ وبلاگی معرفی شده است.

برای توضیحات بیشتر و سایر قابلیت‌های سایت Fa:Browsing را ببینید.

نحوهٔ پیاده‌سازی

این قابلیت با یک فراخوانی Overpass API برای دریافت عارضه‌های نزدیک به موقعیت کلیک اجرا شده است.

این ابزار در سال ۲۰۱۴ به وبسایت اپن‌استریت‌مپ اضافه شد.