Fa:Features

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

در اوپن‌استریت‌مپ هر عارضه یا feature نمایندهٔ یک عنصر فیزیکی روی زمین است که می‌توان آن را در نقشه کشید. این عنصر می‌تواند چیزی طبیعی (natural) باشد یا ساختهٔ بشر (man made)، اما در هر صورت عارضه‌های اوپن‌استریت‌مپ واقعی هستند و هم‌اکنون در دنیای واقعی وجود دارند. ما داده‌های سلیقه‌ای مانند رتبه‌بندی‌ها، عارضه‌های تاریخی یا فرضی را وارد نقشه نمی‌کنیم.

بیشتر عارضه‌ها را می‌توانیم با یک تک‌عنصر (گره/راه/رابطه) و دادن یک تک‌برچسب یا تعداد کمی برچسب مشخص و دسته‌بندی کنیم. برای نمونه، راه پیاده را با برچسب highway=footway طبقه‌بندی می‌کنیم و احتمالاً نامی هم به آن می‌دهیم name=*. اما از آنجایی که اوپن‌استریت‌مپ، جهانی و همگانی است با چیزهای غیرمعمول فراوانی برخورد می‌کنیم که البته تقریباً همیشه راهی برای توصیف آن‌ها با استفاده از برچسب‌ها پیدا می‌شود.

سیاههٔ عارضه‌ها

برای دیدن سیاهه‌ای از عوارض رایج و برچسب آن‌ها عوارض نقشه را ببینید. در این صفحه پیوندهایی به صفحات مستندات ویکی وجود دارد. این صفحات پیشوند Tag: یا Key: دارند. البته اگر در ویکی جست‌وجو بکنید نیز به این صفحات دست می‌یابید.

در بیشتر موارد توانسته‌ایم نام‌های بدیهی و ساده‌ای برای برچسب‌ها ابداع کنیم تا عارضه‌ها را نمایش دهیم اما توضیحات، تعاریف، معادل‌ها و نیز برچسب‌های دیگری را در مستندات آورده‌ایم تا طبقه‌بندی‌ها را جزئی‌تر کنیم.

صفحهٔ عارضه

هر صفحهٔ عارضه در ویکی از یک عارضه در جهان واقعی صحبت می‌کند که بیشتر اوقات در غالب یک مفهوم کلی است و چیزهای زیادی را شامل می‌شود و برچسب‌های مرتبط زیادی برای آن تعریف شده است. همچنین در آنجا برای گسترش مستندات صحبت می‌شود.

برای دسترسی به سیاههٔ الفبایی از صفحه‌های مربوط به عوارض Category:fa:Features را ببینید.

همچنین ببینید