Gl:Trazos

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Gl:Features)
Jump to navigation Jump to search

En OpenStreetMap, un trazo (feature) é un elemento físico da paisaxe que pode ser cartografiado. Isto pode conter tanto obxectos naturais coma elementos feitos polos seres humáns, pero tendo en conta que OpenStreetMap serve pra cartografiar trazos auténtioas e actuáis do mundo real. Non engadimos no noso mapa datos baseados en opinións, coma calificacións, elementos históricos (que xa non existen) outros trazos hipotéticos.

A maioría de trazos pódense representar en OpenStreetMap coma un elemento sinxelo (nodo, vía ou relación), xa sexa cunha sinxela etiqueta, ou cun pequeno número de etiquetas pra clasificalo. Por exemplo, un carreiro cunha sinxela etiqueta de clasificación (p. ex. highway=footway), e cecáis cun nome empregando name=*. Pero xa que se trata dun mapa do mundo enteiro, hai moitas cousas inusuáis en OpenStreetMap, e temos xeitos de describir cáseque todas elas con etiquetas.

Lista de trazos

Véxase Características de cartografía pra unha lista das trazos comúns e as súas etiquetas. Esta lista fornece vínculos ás páxinas de documentación da wiki cun prefixo "Tag:" (etiqueta) ou un prefixo "Key:" (chave). Tamén pódese atopar este tipo de páxinas con tan só facer unha procura na wiki. Na maioría de casos, fomos capaces de poñermonos dacordo sobre os nomes máis intuitivos e representativos pra os trazos, aínda que a documentación tamén da explicacións, definicións e sinónimos, así como etiquetas adicionáis pra facer subclasificacións.

Páxinas de trazos

Unha "páxina de trazos" na wiki é unha descripción dun trazo do mundo real (ou, a miúdo, un concepto paraugas de significado amplo) pra o que temos moitas etiquetas relacionadas, e onde xa se decidíu que a documentación adicional está xustificada.

Consulta Category:Gl:Características pra un índice ordeado alfabéticamente de páxinas de características.

Ollar tamén