Pl:Key:sidewalk

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg sidewalk
(chodnik)
Sidewalk and zebra-crossing.jpg
Opis
Wskazuje na obecność lub brak chodnika (bruk lub ścieżka) obok drogi. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistościPage for proposal

sidewalk=* – stosowany w celu wskazania obecności lub braku utwardzonego pasa terenu służącego do poruszania się pieszych, zazwyczaj fragment pobocza drogi.

Opis obiektu

 Chodnik
Zamiast tego, zaleca się reprezentowanie chodnika jako "oddzielnej drogi", jeśli chodnik nie jest po prostu "przymocowany" krawężnikiem do jezdni, ale "oddzielony" od krawędzi drogi lub innych przeszkód.
Zobacz Sidewalks po więcej szczegółów i porównanie dwóch podejść do tagowania. Zobacz także obszerne wyjaśnienie tagowania ścieżek rowerowych.

Terminologia

Uwaga dotycząca używania terminologii sidewalk:

Ponieważ terminy footway i pavement są zdefiniowane w brytyjskim prawodawstwie, używa się North American English sidewalk, mimo że British English jest preferowanym językiem do tagowania OSM i wiki.

Porównaj z footway=*

Użycie

Aby podać informacje o chodnikach związanych z ulicami, dodajemy tag sidewalk=* do tagu drogi highway=* reprezentującej ulicę.

Wartości left i right zależą od kierunku, w którym jest narysowana linia w OpenStreetMap. Wartość left oznacza lewą stronę drogi patrząc w kierunku do przodu, natomiast right oznacza prawą stronę. Zobacz Forward & backward, left & right, aby dowiedzieć się więcej o kierunkach i stronach.

W przypadku ścieżek przy linii kolejowej (railway=*) stosujemy oddzielną linię z tagiem (np. highway=footway).

sidewalk=separate jest często używany do wskazania, że "sidewalk" istnieje i jest mapowany jako oddzielna linia.

Dodatkowe tagi

Dodatkowe tagi można dodawać stosując przedrostek sidewalk:, w połączeniu z przyrostkiem forward/backward:left/right/both (stając się tutaj infiksem). Na przykład:

Wartości

Klucz Wartość Komentarz
sidewalk both Chodnik po obu stronach drogi.
sidewalk left Chodnik jest tylko po lewej stronie.
sidewalk right Chodnik jest tylko po prawej stronie.
sidewalk none Brak chodnika (Nie wpisuj none.)
sidewalk no Brak chodnika (Nie wpisuj no.)
sidewalk yes Chodnik jest przy ulicy; możliwe, że po obu stronach. – Staraj się tego nie używać!
sidewalk separate Ta droga ma chodnik, ale jest mapowana stosując oddzielną linię.

Zobacz także