Pl:Tag:footway=sidewalk

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg footway = sidewalk
(ścieżka = chodnik)
Sidewalk and zebra-crossing.jpg
Opis
Chodnik przy jezdni. Edit or translate this description.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzony

footway=sidewalk - służy do oznaczania chodnika jako niezależnej drogi.

Opis obiektu

Tag footway=sidewalk stosowany jest w celu opisania chodnika jako niezależnej drogi wraz z highway=footway do tagu sidewalks (znany również jako pavement/footway w Wielkiej Brytanii), w odróżnieniu od opisu głównej drogi.

Pozwala wykorzystywać do przechwytywania więcej istotnych szczegółów istotnych dla pieszych, jako alternatywa dla drogi, którą opisujemy znacznikiem sidewalk=* przy użyciu wartości both/left/right (obie strony/lewa/prawa) lub none.

Należy pamiętać, że w wielu krajach istnieje założenie, że drogi są do wykorzystywania przez pieszych, chyba że są to autostrady lub są oznaczone foot=no; bazuje to jednak na prawnym dostępie dla pieszych, a nie istnieniu lub nie, chodników.
Zobacz sidewalk=* artykuł dla szerszej dyskusji na temat problemów i podejścia do mapowania chodników, zobacz także access=* dyskusję na temat kwestii dostępu.

Terminologia: 'sidewalk' w północno-amerykańskim języku angielskim używane jest w tym przypadku, ponieważ jest to droga dla pieszych z nawierzchnią utwardzoną, alternatywnie brytyjski angielski wprowadza dezinformację.
'Footway', brytyjski terminem prawny, jest już używany w OSM na ogólne określenie ścieżki dla pieszych z dala od drogi, podczas gdy 'pavement', w Stanach Zjednoczonych, odnosi się raczej do powierzchni drogi, a nie części drogi dla ruchu pieszego.

Użycie

Aby rozpocząć korzystanie z tego znacznika, odwzorowujemy chodnik jako linię obok głównej drogi, z następującymi tagami:

Można stosować dodatkowe znaczniki:

Przejście przez jezdnię

Proszę zapoznać się z footway=* jak prawidłowo odwzorować przejścia przy użyciu tego systemu znakowania.

Przykłady

Szkic Dyskusja
Footway=crossing four-way intersection.jpg Linie oznaczone "A" są footway=sidewalk, podczas gdy linie oznaczone "B" są footway=crossing. Węzły oznaczone "C" są kerb=flush (lub inny podobny tag).

W tym przykładzie, jeśli stosujemy relacje, należy utworzyć relację z "1" jako ulicą i pionowymi chodnikami jak członkami relacji ("role" sidewalk).
W tym przypadku, wszystkie przejścia przez skrzyżowanie należą do obu ulic, więc powinny one być dodane (nadal "role" sidewalk). Małe zakrzywienia między dwoma chodnikami należą do obu ulic, więc powinny być one rozdzielone, i dodane także.

To samo dotyczy drogi "2", gdzie główne chodniki są poziome.

Uwaga: Może być problem z tym przykładem. Jeśli zamiast kerb=flush, krawężnik jest oznaczony tagiem kerb=raised, implikuje to wheelchair=no, co oznacza, że silnik routingu dla wózków inwalidzkich, nie będzie stanie prowadzić użytkownika chodnikiem (np. od lewej do góry, a nie przez jezdnię).
Zamiast kerb=*, węzeł powinien być oddlaony od głównego chodnika, rysując krótką linię od środka chodnika do krawężnika.
Nowy przykładem będą dostarczane w przyszłości, aby to odzwierciedlić. -- Joshdoe 13:24, 21 June 2011 (BST) - Joshdoe 13:24, 21 czerwca 2011 (CEST).

Użycie relacji (opcjonalnie)

type=street
type=associatedStreet

W celu połączenia chodnika do odpowiedniej drogi, linia może być dodana do relacji typu associatedStreet. Zaproponowany rodzaj street jest kolejnym powszechnie stosowaną agregacją relacji ulic. Następujące 'role' działają podobnie.

(Tradycyjnie, oba rodzaje relacji są wykorzystywane do bardzo różnych celów - do łączenia domów z ulicą, której nazwa jest używana w ich adresie, a nie do ulicy, z której fizycznie mamy dostęp, co stanowi większość obecnych zastosowań)

Element Role Występuje? Dyskusja
linia street lub puste jeden lub więcej wielokrotne linie które tworzą główną ulicę
linia sidewalk jeden lub więcej wielokrotne linie które tworzą chodniki i przejścia

Korzystając, do tego celu, z 'relacji' jest bardzo opcjonalne, więc możemy pominąć to, aby uprościć mapowanie.


Zobacz też