Pl:Tag:footway=sidewalk

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg footway = sidewalk
(droga = chodnik)
Sidewalk and zebra-crossing.jpg
Opis
Chodnik przy jezdni. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

footway=sidewalk - służy do oznaczania chodnika jako niezależnej linii (way) way.

Opis obiektu

Chodnik to linia wzdłuż drogi dla samochodów. Taka linia powinna być otagowana highway=footway, ten tag dodatkowo oznacza że ta droga dla pieszych jest chodnikiem wzdłuż drogi. W Polsce niesie to za sobą np. zakaz jazdy rowerem po chodniku.

Należy pamiętać, że w wielu krajach istnieje założenie, że drogi są do wykorzystywania przez pieszych, chyba że są to autostrady lub są oznaczone foot=no; bazuje to jednak na prawnym dostępie dla pieszych, a nie istnieniu lub nie, chodników.
Zobacz sidewalk=* artykuł dla szerszej dyskusji na temat problemów i podejścia do mapowania chodników, zobacz także access=* dyskusję na temat kwestii dostępu.

Terminologia

Sidewalk w północno-amerykańskim języku angielskim używane jest w tym przypadku, ponieważ jest to droga dla pieszych z nawierzchnią utwardzoną, alternatywnie brytyjski angielski wprowadza dezinformację.
Footway, brytyjski terminem prawny, jest już używany w OSM na ogólne określenie ścieżki dla pieszych z dala od drogi, podczas gdy pavement, w Stanach Zjednoczonych, odnosi się raczej do powierzchni drogi, a nie części drogi dla ruchu pieszego.

Użycie

Przy rysowaniu chodnika można zaznaczyć fakt jego istnienia dodając lub modyfikując przy jezdni dla samochodów wartość klucza sidewalk=*.

Dodatkowe tagi

Tag Opis Rekomendacja
highway=footway Oznaczenie drogi dla pieszych. ! Wymagane
footway=sidewalk Wskazanie że droga dla pieszych to chodnik wzdłuż jezdni. ! Wymagane
bicycle=* yes jeżeli dozwolona jest jazda na rowerze. Często lepiej użyć tagu highway=path.  Zalecane
lit=* Czy chodnik jest oświetlony.  Zalecane
surface=* Nawierzchnia chodnika.  Zalecane
incline=* Nachylenie chodnika. ? Opcjonalne
smoothness=* Gładkość nawierzchni - uwzględniająca jej zużycie i materiał z którego jest wykonana. ? Opcjonalne
width=* / est_width=* Szerokość chodnika. ? Opcjonalne

Przejście przez jezdnię

Odcinki przecinające jezdnie należy zamiast tego tagu oznaczać footway=crossing. Na przecięciu ścieżki pieszej z jezdnią należy dodać punkt crossing=*.

Inne obiekty w okolicy

W pobliżu chodnika mogą występować m.in. następujące miejsca:

  • kerb=* - krawężnik, np. na połączeniu z linią przejścia przez jezdnię;
  • tactile_paving=* - pole uwagi, płyty z wypukłymi elementami lub ścieżkami prowadzącymi dla osób z niepełnosprawnościami wzroku;

Przykłady

Szkic Dyskusja
Footway=crossing four-way intersection.jpg Linie oznaczone "A" są footway=sidewalk, podczas gdy linie oznaczone "B" są footway=crossing. Węzły oznaczone "C" są kerb=flush (lub inny podobny tag).

W tym przykładzie, jeśli stosujemy relacje, należy utworzyć relację z "1" jako ulicą i pionowymi chodnikami jak członami relacji ("role" sidewalk).
W tym przypadku, wszystkie przejścia przez skrzyżowanie należą do obu ulic, więc powinny one być dodane (nadal "role" sidewalk). Małe zakrzywienia między dwoma chodnikami należą do obu ulic, więc powinny być one rozdzielone, i dodane także.

To samo dotyczy drogi "2", gdzie główne chodniki są poziome.

Uwaga: Może być problem z tym przykładem. Jeśli zamiast kerb=flush, krawężnik jest oznaczony tagiem kerb=raised, implikuje to wheelchair=no, co oznacza, że silnik routingu dla wózków inwalidzkich, nie będzie stanie prowadzić użytkownika chodnikiem (np. od lewej do góry, a nie przez jezdnię).
Zamiast kerb=*, węzeł powinien być oddlaony od głównego chodnika, rysując krótką linię od środka chodnika do krawężnika.
Nowy przykładem będą dostarczane w przyszłości, aby to odzwierciedlić. -- Joshdoe 13:24, 21 June 2011 (BST) - Joshdoe 13:24, 21 czerwca 2011 (CEST).

Użycie relacji (opcjonalnie)

type=street
type=associatedStreet

Stosowanie relacji opisanych w tej części dokumentacji jest opcjonalne i rzadko stosowane w Polsce.

W celu połączenia chodnika do odpowiedniej drogi, linia może być dodana do relacji typu associatedStreet. Zaproponowany rodzaj street jest kolejnym powszechnie stosowaną agregacją relacji ulic. Następujące 'role' działają podobnie.

(Tradycyjnie, oba rodzaje relacji są wykorzystywane do bardzo różnych celów - do łączenia domów z ulicą, której nazwa jest używana w ich adresie, a nie do ulicy, z której fizycznie mamy dostęp, co stanowi większość obecnych zastosowań)

Element Role Występuje? Dyskusja
linia street lub puste jeden lub więcej wielokrotne linie które tworzą główną ulicę
linia sidewalk jeden lub więcej wielokrotne linie które tworzą chodniki i przejścia

Korzystając, do tego celu, z 'relacji' jest bardzo opcjonalne, więc możemy pominąć to, aby uprościć mapowanie.


Zobacz też