Pl:Key:footway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg footway
(ścieżka_dla_pieszych)
Sidewalk and zebra-crossing.jpg
Opis
Oznaczenie mniejszych ścieżek, które są używane głównie lub wyłącznie przez pieszych. Edit or translate this description.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 2
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzony

footway=* - służy do mapowania mniejszych ścieżek, które są używane głównie lub wyłącznie przez pieszych.

Terminologia

Uwaga dotycząca używania terminologii footway:
W Wielkiej Brytanii określenie pavement lub sidewalk znaczy footway. Jednak termin footway używany jest w OSM dla dowolnej ścieżki, niezależnie od tego, czy jest przy jezdni, czy też nie. Termin pavement, który jest często używany w Wielkiej Brytanii jako alternatywa dla footway, jest stosowany w USA do określenia powierzchni jezdni (która przypadkowo jest znana jako roadway ) jezdnia) w USA!)

Użycie

Można ją używać dla oznaczenia niezależnego chodnika lub przejścia prze jezdnię.
Praktycznie jest rozwinięciem tagu highway=footway, oznaczającego, ogólnie, ścieżki wykorzystywane, wyłącznie, lub głównie, przez pieszych.

Wartości

Klucz Wartość Element Opis Grafika
footway sidewalk way Chodnik wzdłuż drogi, oddzielnie odwzorowany wspólnie z highway=footway Sidewalk and zebra-crossing.jpg
footway crossing way Przejście dla pieszych, zazwyczaj łączące dwa chodniki. Zebra-crossing sm.jpg
footway both / right / left / none way Nieaktualne!

Zamiast tego należy użyć sidewalk=* aby dodać chodnik jako dodatkową informację do drogi.

Przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe

Dodatkowo, jeśli przejście przez jezdnię, jest także drogą rowerową, należy dodać:

Jeśli rowerzyści dzielą wąskie przejście przez jezdnię z pieszymi, zobowiązani są do zejścia roweru w celu przekroczenia jezdni.
Aby to zaznaczyć uzywamy do tego tagu:

Więcej na temat szlaków rowerowych można znaleźć w: Bicycle

Łączenie przejść i chodników

Należy zauważyć, że żadnej z tagów, domyślnie, footway=sidewalk lub footway=crossing nie zostanie renderowany, ani wzięty pod uwagę dla autoroutingu dla jakiegokolwiek innego środka transportu, oprócz pieszych.

W związku z tym, wszystkie linie, które łączą się z chodnikiem, powinny być również połączone z główną ulicą (także highway=footway i highway=path)). Jeżeli nie łączymy ich z główną drogą, należy dodać tag bicycle=dismount, aby wskazać, że autorouter dla rowerzystów musi wziąść to pod uwagę (i powiedzieć rowerzyście, że ma zejść z roweru). Należy pamiętać, że dla dróg bez chodnika {highway=footway i bicycle=no, autorouter zakłada, że ​​pchanie roweru jest możliwe.

Przykłady

Poniższe przykłady pokazują zakres mapowania chodnika/przejścia od bardzo szczegółowego do mniej szczegółowego.

Zdjęcie Dyskusja
Przykład oznaczania jako oddzielnych linii
Crossing four-way intersection moved kerbs 2016.png
Przykład kombinacji tagowania jako właściwości i jako oddzielnej linii - mapowania pełnego przejścia i krawężnika
Crossing four-way intersection combination.png
Przykład kombinacji tagowania jako właściwości i jako oddzielnej linii - mapowania przejścia z sygnalizacją i krawężnika
Crossing four-way intersection combination light.png
Przykład oznaczania jako właściwości
Crossing four-way intersection implicit.png

Użycie relacji (opcjonalne)

type=street
type=associatedStreet

Aby połączyć chodnik z odpowiednią ulicą, można dodać drogę do relacji typu associatedStreet. Proponowany rodzaj relacji street to kolejna powszechnie stosowana relacja ulicy. Następujące role działają w obu.

(Tradycyjnie oba typy relacji są używane w zupełnie innym celu - do łączenia domów z ulicą, której nazwa jest używana w ich adresie, a nie dla ulicy, do której są fizycznie dostępne od -, co stanowi większość istniejących zastosowań.)

Element Rola Powtarzalność? Dyskusja
linia street lub <empty> 1 lub więcej Wiele linii, które tworzą jezdnię
linia sidewalk 1 lub więcej Wiele linii, które tworzą chodnik i skrzyżowania

Stosowanie relacji w tym celu jest bardzo opcjonalne i można je pominąć, aby twoje mapowanie było proste.

Statystyka Taginfo:

  • 2016-08 około 4000 elementów z rolą sidewalk

Zobacz też