Pl:Key:footway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg footway
(ścieżka_dla_pieszych)
Sidewalk and zebra-crossing.jpg
Opis
Oznaczenie mniejszych ścieżek, które są używane głównie lub wyłącznie przez pieszych. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 12
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

footway=* - służy do mapowania mniejszych ścieżek, które są używane głównie lub wyłącznie przez pieszych.

Terminologia

Uwaga dotycząca używania terminologii footway:
W Wielkiej Brytanii określenie pavement lub sidewalk znaczy footway. Jednak termin footway używany jest w OSM dla dowolnej ścieżki, niezależnie od tego, czy jest przy jezdni, czy też nie. Termin pavement, który jest często używany w Wielkiej Brytanii jako alternatywa dla footway, jest stosowany w USA do określenia powierzchni jezdni (która przypadkowo jest znana jako roadway ) jezdnia) w USA!)

Użycie

Można ją używać dla oznaczenia niezależnego chodnika lub przejścia prze jezdnię.
Praktycznie jest rozwinięciem tagu highway=footway, oznaczającego, ogólnie, ścieżki wykorzystywane, wyłącznie, lub głównie, przez pieszych.

Wartości

Klucz Wartość Element Opis Grafika
footway sidewalk way Chodnik wzdłuż drogi, oddzielnie odwzorowany wspólnie z highway=footway Sidewalk and zebra-crossing.jpg
footway crossing way Przejście dla pieszych, zazwyczaj łączące dwa chodniki. Zebra-crossing sm.jpg
footway both / right / left / none way Nieaktualne!

Zamiast tego należy użyć sidewalk=* aby dodać chodnik jako dodatkową informację do drogi.

Przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe

Dodatkowo, jeśli przejście przez jezdnię, jest także drogą rowerową, należy dodać:

Jeśli rowerzyści dzielą wąskie przejście przez jezdnię z pieszymi, zobowiązani są do zejścia roweru w celu przekroczenia jezdni.
Aby to zaznaczyć uzywamy do tego tagu:

Więcej na temat szlaków rowerowych można znaleźć w: Bicycle

Łączenie przejść i chodników

Należy zauważyć, że żadnej z tagów, domyślnie, footway=sidewalk lub footway=crossing nie zostanie renderowany, ani wzięty pod uwagę dla autoroutingu dla jakiegokolwiek innego środka transportu, oprócz pieszych.

W związku z tym, wszystkie linie, które łączą się z chodnikiem, powinny być również połączone z główną ulicą (także highway=footway i highway=path)). Jeżeli nie łączymy ich z główną drogą, należy dodać tag bicycle=dismount, aby wskazać, że autorouter dla rowerzystów musi wziąść to pod uwagę (i powiedzieć rowerzyście, że ma zejść z roweru). Należy pamiętać, że dla dróg bez chodnika {highway=footway i bicycle=no, autorouter zakłada, że ​​pchanie roweru jest możliwe.

Przykłady

Poniższe przykłady pokazują zakres mapowania chodnika/przejścia od bardzo szczegółowego do mniej szczegółowego.

Zdjęcie Dyskusja
Przykład oznaczania jako oddzielnych linii
Crossing four-way intersection moved kerbs 2016.png
Przykład kombinacji tagowania jako właściwości i jako oddzielnej linii - mapowania pełnego przejścia i krawężnika
Crossing four-way intersection combination.png
Przykład kombinacji tagowania jako właściwości i jako oddzielnej linii - mapowania przejścia z sygnalizacją i krawężnika
Crossing four-way intersection combination light.png
Przykład oznaczania jako właściwości
Crossing four-way intersection implicit.png

Użycie relacji (opcjonalne)

type=street
type=associatedStreet

Aby połączyć chodnik z odpowiednią ulicą, można dodać drogę do relacji typu associatedStreet. Proponowany rodzaj relacji street to kolejna powszechnie stosowana relacja ulicy. Następujące role działają w obu.

(Tradycyjnie oba typy relacji są używane w zupełnie innym celu - do łączenia domów z ulicą, której nazwa jest używana w ich adresie, a nie dla ulicy, do której są fizycznie dostępne od -, co stanowi większość istniejących zastosowań.)

Element Rola Powtarzalność? Dyskusja
linia street lub <empty> 1 lub więcej Wiele linii, które tworzą jezdnię
linia sidewalk 1 lub więcej Wiele linii, które tworzą chodnik i skrzyżowania

Stosowanie relacji w tym celu jest bardzo opcjonalne i można je pominąć, aby twoje mapowanie było proste.

Statystyka Taginfo:

  • 2016-08 około 4000 elementów z rolą sidewalk

Zobacz też