Cs:Key:footway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg footway
Sidewalk and zebra-crossing.jpg
Popis
Doplňkové značení chodníku pro highway=footway Show/edit corresponding data item.
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Status: schválenoPage for proposal

Klíč footway=* zpřesňuje značku highway=footway pro mapování chodníků.

Použijte ho společně se značkou highway=footway pro zmapování chodníků, které vedou podél silnice, nebo ji kříží. Konkrétně tato značka (spolu se značkou name=*) umožňuje rozlišit mezi highway=footway jako chodníkem spojeným s paralelní vozovkou (čímž tvoří ulici) a highway=footway, která shodou okolností vede paralelně s ulicí.

Je doporučeno mapovat chodník jako značku k silnici, pokud je chodník jen připojen obrubníkem a není oddělen trávníkem nebo jinou překážkou. Pro více podrobností a srovnání obou způsobů mapování viz stránku Chodníky. Také se podívejte na podrobné vysvětlení mapování cyklostezek.

Hodnoty

Klíč Hodnota Prvek Komentář Ilustrace
footway sidewalk way Chodník vedle silnice, odděleně mapovaný a označený highway=footway Sidewalk and zebra-crossing.jpg
footway crossing way Přechod pro pěší, obvykle spojující dva chodníky Zebra-crossing sm.jpg
footway both / right / left / none Zastaralé!

Použijte, prosím, radši značku sidewalk=* pro označení chodníku jako doplňkového atributu ulice.

Použití pro chodníky

Chcete-li začít používat tuto značku, zakreslete chodník jako cestu podél vozovky a označte ji jako:

Můžete použít i následující značky:

Spojování cest

Spojování jiných cest vedoucích na ulici by se vždy mělo dělat podle skutečnosti: Pokud cesta končí na chodníku, pak ji nemapujte připojenou k vozovce. Pokud vesta vede přes chodník k vozovce, pak ji zakreslete až k vozovce se sdílených uzlem na cestě chodníku.

To druhé také platí pro připojování highway=footway/highway=path: Přístupová práva na chodník obvykle nedovolují přístup nikomu jinému než chodcům a bez propojení se možná rozbije navigace. Pokud highway=footway/highway=path, kam mohou cyklisté končí na chodníku, pak zvažte přidání značky bicycle=dismount na nejkratší trasu chodníku k vozovce.

Přístupová práva

Pokud je chůze po silnici zakázána, pak použijte foot=no. Předpokládá se, že většina silnic je přístupná pro chodce, pokud se nejedná o silnice pro motorová vozidla. U silnic pro motorová vozidla zvažte přidání foot=yes, je-li chůze chodců povolena, nebo přidejte značku sidewalk=*, která by měla být také interpretována tak, že je chůze povolena. Obecnější informace o problémech přístupových práv najdete na stránce access=*.

Použití pro přechody

Postupujte takto:

  1. Vytvořte kolmou cesta cestu footway=sidewalk spojující chodníky na obou stranách ulice.
  2. Označte kolmou cestu značkami highway=footway a footway=crossing.
  3. Umístěte uzel uzel označený highway=crossing na každém místě, kde tato kolmá cesta kříží vozovku (často je to pouze jeden bod, ale v případě silnice s více jízdními pruhy nebo složité křižovatky je jich více).

Můžete použít i doplňkové značky:

Poznámky: Tam, kde není žádný chodník na druhé straně ulice, ale kde přechod vede k parku/hřišti/vchodu do budovy/obslužné silnici atd., zakreslete kolmou cestu od chodníku k místu křížení se silnicí.

Přidejte cycleway=crossing, pokud mohou přechod použít cyklisté aniž by sesedali z kola, ovšem v případě, že je požadováno aby cyklisté sesedli, pak přidejte bicycle=dismount pro označení, že trasu mohou použít cyklisté vedoucí kolo.

Příklady

Následující příklady zobrazují mapování chodníků/přechodů od velmi podrobného po méně podrobný.

Ilustrace Diskuse
Příklad značení jako oddělené cesty
Crossing four-way intersection moved kerbs 2016.png
Příklad kombinace značení jako vlastnosti a oddělené cesty - plné mapování přechodu a obrubníku
Crossing four-way intersection combination.png
Příklad kombinace značení jako vlastnosti a oddělené cesty - lehké mapování přechodu a obrubníku
Crossing four-way intersection combination light.png
Příklad značení jako vlastnosti
Crossing four-way intersection implicit.png

Použití relace (volitelné)

type=street
type=associatedStreet

Pro spojení chodníku a jemu odpovídající silnice, můžete cesty přidat do relace typu associatedStreet. Navrhovaný typ street je další obecně používanou relací pro spojování ulic. Dále uvedené role fungují v obou.

(Tradičně jsou oba typy relací používány pro velmi odlišný účel, který tvoří většinu jejich použití v mapě - pro spojování domů s ulicí, jejíž jméno je použito v jejich adresách, spíše než k zaznamenání ulice, ze které jsou fyzicky přístupné.)

Prvek Role Opakování? Diskuse
cesta street nebo prázdná jedna nebo více více cest, které tvoří vozovku
cesta sidewalk jeden nebo více více cest, které tvoří chodník a přechod

Použití relace je v tomto případě velmi volitelné a můžete ji nepoužít, abyste si zjednodušili mapování.

Statistika Taginfo:

  • srpen 2016 asi 4 000 prvků s rolí sidewalk

Viz také