Cs:Bicykly

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Bicykly
One example for Součást : Bicykly
Popis
Mapování prvků souvisejících s jízdními koly
Značky

Tato stránka obsahuje doporučení jak mapovat a značit data související s bicykly do OSM. Existence dat o cyklostezkách vysoké kvality umožňuje navigačním softwarům zvolit trasu, která cyklistům bude nejvíce vyhovovat.

Prvky pro cyklisty

OSM rozlišuje mezi jízdními pruhy pro cyklisty (lanes) a cyklostezkami (tracks). Jízdní pruh pro cyklisty (dále cyklopruhy) je přímo v silnici, kdežto cyklostezky leží mimo silnice a jsou od ní normálně odděleny, např. obrubníkem, parkovištěm, pruhem zeleně, stromy, apod.

Máme dva způsoby, jak mapovat cyklostezky. Jednou z nich je zakreslit zvláštní cestu podél silnice, kterou označíte jako highway=cycleway. Druhý způsob je přidání značky cycleway=track k již existující cestě silnice. Oba způsoby mají své výhody a nevýhody. Zejména platí, že zvlášť mapovaná cyklostezka obecně dovoluje mapování větších detailů, zatímco přidání jediné značky k již existující cestě je mnohem rychlejší a v mnoha případech je stejně přesné. Dnes se používají způsoby oba a vede se diskuse, který způsob kdy zvolit.

Níže uvedené tabulky s příklady a ilustracemi jsou určené pro země, kde se jezdí vpravo.

Cyklopruhy na obousměrných silnicích

Cyklopruh vyznačený na části vozovky, vyhrazený pro cyklisty.

Odkaz Situace Ilustrace OSM Popis
L1a
Cycle lanes left right.svg
Dsc01078 clip.jpg
Way A.png
Cyklopruhy na levé i pravé straně silnice

Cesta A : highway=*[1] + cycleway=lane (doporučeno)

nebo

Cesta A : highway=*[1] + cycleway:left=lane + cycleway:right=lane

nebo

Cesta A : highway=*[1] + cycleway:both=lane

L1b
Cycle lanes both right.svg
Neuss Stephanstr dsc01113.jpg
Way A.png
Obousměrný cyklopruh na pravé straně silnice

Cesta A : highway=*[1] + cycleway:right=lane + oneway:bicycle=no (doporučeno)

(Pozor: značka oneway:bicycle=no by se měla interpretovat tak, jako že se v tomto případě vztahuje k cyklopruhu, jelikož silnice samotná je ve výchozím případě považována za obousměrnou pro všechny druhy dopravy)

nebo

Cesta A : highway=*[1] + cycleway=lane (nedoporučeno, jelikož to nelze rozlišit od L1a)

L2
Cycle lanes right only.svg
Way A.png
Jednosměrný cyklopruh pouze na pravé straně silnice

Cesta A : highway=*[1] + cycleway:right=lane

(Pozor: jízdní kola mohou i normálně jet po silnici na levé straně)

Cyklopruhy na jednosměrných silnicích

Odkaz Situace Ilustrace OSM Popis Příklad
M1
Oneway cycle lane left right.svg
Fietsstrook Herenweg Oudorp.jpg
Way A.png
Cyklopruhy na levé i pravé straně jednosměrné silnice

Cesta A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway=lane + oneway:bicycle=no (doporučeno)

nebo

Cesta A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway:left=opposite_lane + cycleway:right=lane

way 370646853
M2a
Oneway cycle lane right only.svg
Neuss Bergheimerstr PICT8477.JPG
Way A.png
Jednosměrný cyklopruh na pravé straně a ve stejném směru jako je jednosměrka

Cesta A: highway=*[1] + oneway=yes + cycleway:right=lane (doporučeno)

nebo

Cesta A: highway=*[1] + oneway=yes + cycleway=lane

M2b
Oneway cycle lane left only.svg
Way A.png
Jednosměrný cyklopruh na levé straně a ve stejném směru jako je jednosměrka

Cesta A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway:left=lane (doporučeno)

nebo

Cesta A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway=lane

way 72068274
M2c
Cycle lanes oneway middle.png
Way A.png
Jednosměrný cyklopruh ve směru jednosměrky, mezi jízdními pruhy

Cesta A : highway=*[1] + oneway=yes + lanes=2 + cycleway=lane (povšimněte si, že toto značení je zaměnitelné s cyklopruhem, který je na levé nebo pravé straně silnice)

M2d
Cycle lanes both left.svg
Way A.png
Cyklopruhy na levé straně

Cesta A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway:left=lane + oneway:bicycle=no


way 145565058
M3a
Oneway cycle opposite lane left.svg
Cycle contraflow Caen c.jpg
Way A.png
Jednosměrný cyklopruh na levé straně a v protisměru jednosměrky

Cesta A : highway=*[1] + oneway=yes + oneway:bicycle=no + cycleway:left=opposite_lane (doporučeno)

nebo

Cesta A : highway=*[1] + oneway=yes + oneway:bicycle=no + cycleway=opposite_lane

M3b
Oneway cycle opposite lane right.svg
Way A.png
Jednosměrný cyklopruh na pravé straně a v protisměru jednosměrky

Cesta A : highway=*[1] + oneway=yes + oneway:bicycle=no + cycleway:right=opposite_lane (doporučeno)

nebo

Cesta A : highway=*[1] + oneway=yes + oneway:bicycle=no + cycleway=opposite_lane

M4
Separate car lanes cycle lanes left right.svg
Way A Bdown2.png
(doporučeno)
Jednosměrný cyklopruh na pravé straně oddělených jednosměrných silnic

Cesta A : stejné jako M2a

Cesta B : stejné jako M2a

Way A.png
Alternativní značení pro méně kvalitní stopy / letecké snímky

Cesta A : stejné jako L1a

M5
Separate car lanes cycle lanes right only.svg
Way A Bdown2.png
(doporučeno)
Jednosměrný cyklopruh na pravé straně oddělených jednosměrných silnic

Cesta A : stejné jako M2a

Cesta B : highway=*[1] + oneway=yes

Way A.png
Alternativní značení pro méně kvalitní stopy / letecké snímky

Cesta A : stejné jako L2

Cyklostezky

Silnice nebo jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh), který je vyhrazený pro cyklisty.

Odkaz Situace Ilustrace OSM Popis
T1
Cycle tracks left right.svg
Copenhagen Style Bike Lane.jpg

Cycleway=track.jpg

Way A B Cdown.png

(doporučeno)

Cyklostezky na levé a pravé straně silnice

Cesta A : highway=*[1] + bicycle=use_sidepath pokud je použití cyklostezky povinné.

Cesta B : highway=cycleway + oneway=yes

Cesta C : highway=cycleway + oneway=yes

Way A.png
(Alternativní řešení jen s jednou cestou, vhodné také, když není známá poloha cyklostezky.)

Cesta A : highway=*[1] + cycleway=track

T2
Cycle tracks both right.svg
Cycle route marking Le Havre.jpg
Way A B.png

(doporučeno)

Obousměrná cyklostezka na pravé straně silnice

Cesta A : highway=*[1] + bicycle=use_sidepath pokud je použití cyklostezky povinné.

Cesta B : highway=cycleway + oneway=no

Way A.png
(Alternativní řešení jen s jednou cestou, vhodné také, když není známá poloha cyklostezky.)

Cesta A : highway=*[1] + cycleway:right=track + oneway:bicycle=no

T3
Cycle tracks cars-one-way cycle-two-way right.svg
Way A B.png

(doporučeno)

Obousměrná cyklostezka na pravé straně jednosměrné silnice

Cesta A : highway=*[1]+ oneway=yes + bicycle=use_sidepath pokud je použití cyklostezky povinné.

Cesta B : highway=cycleway + oneway=no

Way A.png
(Alternativní řešení jen s jednou cestou, vhodné také, když není známá poloha cyklostezky.)

Cesta A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway:right=track + oneway:bicycle=no

T4
Cycle track oneway right.svg
Way A B.png
Jednosměrná cyklostezka na pravé straně silnice

Cesta A : highway=*[1] + bicycle=use_sidepath pokud je použití cyklostezky povinné.

Cesta B : highway=cycleway + oneway=yes

Way A.png
(Alternativní řešení jen s jednou cestou, vhodné také, když není známá poloha cyklostezky.)

Cesta A : highway=*[1] + cycleway:right=track

(Pozor: cyklisté mohou také normálně jet po silnici na levé straně)

Různé

Odkaz Situace Ilustrace OSM Popis
S1
Oneway cycle opposite nolane left.svg
Way A.png
Jízda na kole jednosměrkou proti směru dopravy bez vyhrazeného pruhu/stezky (jen v některých zemích).

Cesta A : highway=*[1] + oneway=yes + oneway:bicycle=no

nebo

Cesta A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway=opposite

S2
Cycle track left lane right.svg
Way A Bdown.png
(doporučeno)
Cyklostezka na levé straně a cyklopruh na pravé straně silnice

Cesta A : highway=*[1] + cycleway:right=lane + bicycle:backward=use_sidepath pokud je použití cyklostezky povinné.

Cesta B : highway=cycleway + oneway=yes

Way A.png
Cesta A : highway=*[1] + cycleway:left=track + cycleway:right=lane
S3
Cycle tracks sidewalks left right.svg
Way A.png
(doporučeno)
Pokud jsou chodníky považovány za implicitní a jednoduchost je zachována (doporučeno pro automatickou navigaci):

Cesta A : highway=*[1] + cycleway=track + segregated=yes

Way A B Cdown.png
Cyklostezky na levé i pravé straně silnice a chodníky

Pokud jsou chodníky považované za implicitní pro hlavní silnici:

Cesta A : highway=*[1] + bicycle=use_sidepath pokud je použití cyklostezky povinné.

Cesta B : highway=cycleway + oneway=yes

Cesta C : highway=cycleway + oneway=yes

Pokud chodníky nejsou považované za implicitní:

Cesta A : highway=*[1] + bicycle=use_sidepath pokud je použití cyklostezky povinné.

Cesta B : highway=cycleway + oneway=yes + foot=designated + segregated=yes

Cesta C : highway=cycleway + oneway=yes + foot=designated + segregated=yes

S4
Cycle tracks left right footways.svg
Way A.png
Nejjednodušší

Cesta A : highway=*[1] + cycleway=track + segregated=yes + foot=designated

Way A B Cdown.png
(doporučeno)
Cyklostezky na levé i pravé straně silnice a chodníky

Cesta A : highway=*[1] + bicycle=use_sidepath pokud je použití cyklostezky povinné.

Cesta B : highway=cycleway + oneway=yes + foot=designated + segregated=yes

Cesta C : highway=cycleway + oneway=yes + foot=designated + segregated=yes

Way A B C Ddow Edownn.png
Alternativní řešení s pěti cestami v OSM:

Cesta A : highway=*[1] + bicycle=use_sidepath pokud je použití cyklostezky povinné.

Cesta B : highway=cycleway + oneway=yes

Cesta C : highway=footway

Cesta D : highway=cycleway + oneway=yes

Cesta E : highway=footway

Cyklopruhy a jízdní pruhy pro autobus/taxi

Odkaz Situace Ilustrace OSM Popis
B1
Cycle track left lane right bus right.png
Way A.png
Cyklopruhy na levé i pravé straně silnice s vyhrazeným jízdním pruhem pro autobus/taxi

Návrh (není na něm shoda):

Pomocí přípony pro jízdní pruhy:
Cesta A : highway=* + lanes=3 + lanes:forward=2 + access:lanes=*no|yes|yes|no|no + bicycle:lanes=*designated|yes|yes|designated|yes + bus:lanes=*no|yes|yes|no|designated + taxi:lanes=*no|yes|yes|no|designated

Poznámka: příponu :lanes by šlo použít i pro všechny další příklady, ale používá se obyčejně jen v případech, kdy nelze popsat uspořádání jízdních pruhů jinými značkami.

B2
Cycle lanes left right bus right.png
Way A.png
Cyklopruhy na levé i pravé silnice za vyhrazeným pruhem pro autobus/taxi na pravé straně

Návrh (není na něm shoda):

Cesta A : highway=*[1] + lanes=3 + lanes:forward=2 + lanes:bus:forward=1 + busway:right=lane + cycleway=lane

B3
Cycle lanes left shared bus right.png
Way A.png
Cyklopruh na levé straně silnice a sdílený pruh pro cyklisty a autobus/taxi na pravé straně

Návrh (není na něm shoda):

Cesta A : highway=*[1] + busway:right=lane + cycleway:left=lane + cycleway:right=share_busway

nebo

Proposed_features/shared_lane(en)

B4
Cycle track shared bus right.png
Way A Bdown2.png
Sdílený pruh pro cyklisty a autobus/taxi na pravé straně silnice

Návrh (není na něm shoda):

Cesta A : highway=service + service=bus + oneway=yes + cycleway:right=share_busway

Cesta B :
za předpokladu, že bicykly a autobusy musí použít Cestu A v souhlasném směru:
highway=*[1] + oneway:bus=yes + oneway:bicycle=yes
za předpokladu, že bicykly mohou použít Cestu B oběma směry:
highway=*[1]

B5
Cycle lane shared bus right.png
Way A.png
Sdílený pruh pro cyklisty a autobus/taxi na pravé straně silnice (jen v některých zemích).

Návrh (není na něm shoda):

Cesta A : highway=*[1] + lanes=4 + lanes:bus:forward=1 + busway:right=lane + cycleway:right=share_busway

B6
Oneway opposite shared bus left.png
2010-01-02 15.19.16.jpg
Way A.png
Sdílený pruh pro cyklisty a autobus/taxi v protisměru jednosměrky

Návrh (není na něm shoda):

Cesta A : highway=*[1] + cycleway:left=share_busway + busway=opposite_lane + oneway=yes + oneway:bicycle=no

nebo

Cesta A : highway=*[1] + cycleway:left=share_busway + busway=lane + oneway=yes + oneway:bus=no + oneway:bicycle=no

Všechny obrázky jsou dostupné v depozitáři wiki ve formátech .png a .svg (obsahuje-li text, použijte .png).

Ulice pro chodce

highway=footway + bicycle=yes + barrier=bollard

Ježdění mimo silnice a venku

Mimo města a hustě obydlené oblasti je většina tras pro jízdní kola mapována značkami highway=track a highway=path. I když obě značky implikují bicycle=yes, je ve většině světa pro navigační softwary obtížné navrhovat je jako sjízdné trasy, protože široká škála různých podmínek (povrch cesty, sklon, …) může způsobit, že budou nevhodné pro určité druhy jízdních kol.

Pro zmapování vhodnosti těchto cest pro bicykly je vhodné použít tyto značky:

Viz také Horská kola.

Jízda po silnicích (ulice příjemné pro cyklisty)

Zvažte použití následujících značek, abyste popsali ulice příjemné pro cyklisty.

Klíč Hodnota Účel
width šířka silnice v metrech Označení široké silnice o jednom jízdním pruhu nebo naopak úzkého místa
maxspeed maximální rychlost Silnice s nižší povolenou rychlostí bývají méně používané auty.
source:maxspeed kód_země:rural/kód_země:urban/sign/… Vždy značte z čeho vyplývá omezení rychlosti!
lanes=* celkový počet vyznačených jízdních pruhů silnice Silnice, která mají jen jeden jízdní pruh a nízkou maximální rychlost jsou obecně pro cyklisty příjemné (ovšem nemusí být vhodné pro ty, kteří chtějí jezdit rychle).

Omezení pro jízdní kola

Klíč Hodnota Kdy použít
bicycle yes Kde je vjezd bicyklů povolen. Přepsání výchozího přístupu (třeba na dálnicích, kde je jízda bicyklů povolena, což je častý případ v západních částech Severní Ameriky).
bicycle designated Kde je cesta přímo určena (typicky státní správou) pro bicykly.
bicycle use_sidepath Kde je jízda po hlavní silnici ze zákona zakázána, protože existuje paralelní cyklostezka, kterou musí cyklisté použít. Ověřte si místní zákony.
bicycle no Kde je vjezd jízdních kol zakázán. Ujistěte se, že je to stanoveno nějakou dopravní značkou.
bicycle permissive Kde povolení vjezdu cyklistů není garantováno zákonem, ale majitel pozemku vjezd cyklistům povoluje.
bicycle destination Kde je vjezd cyklistlm povolen ze zákona, ale pouze pokud je jejich cílem ona ulice nebo oblast.
bicycle dismount Kde je jízda na kole na krátkém úseku cyklotrasy zakázána (typicky na úzkých mostech a podchodech, které jsou sdílené s chodci). Je tam obvykle umístěna dopravní značka "Cyklisto, sesedni z kola". Bylo značeno následovně (28 838+ použití k 5. červnu 2014) Nižší přijetí než jiné hodnoty(en). Ke dni 9. dubnu 2014 stále nebylo přidáno do JOSM.
oneway:bicycle yes/no Namísto, nebo zároveň se značkou cycleway=opposite můžete použít značku oneway:bicycle=*, abyste označili silnice, kde se pravidla pro jízdu cyklistů jednosměrkou liší od ostatní dopravy. Pokud značíte objekt, kde bicykly jsou jediná povolená vozidla, pak se také běžně používá prostá značka oneway=*.

Viz také stránku Výchozí hodnoty access(en), kde najdete výchozí omezení pro jednotlivé typy silnic (a podle jednotlivých zemí).

Všechny hodnoty: access=*.

Zařízení

Tam, kde jsou zařízení pro zamčení kola nebo pro jeho zapůjčení, použijte značky:

Klíč Hodnota
amenity bicycle_parking
amenity bicycle_rental

Obchody, které prodávají jízdní kola a příslušenství:

Klíč Hodnota
shop bicycle

Pumpy pro nahuštění pneumatik bicyků:

Klíč Hodnota
amenity compressed_air
compressed_air yes
service:bicycle:pump yes

Počítadlo projíždějících jízdních kol s displejem v místě (totem/barometr s hodinami):

Klíč Hodnota
amenity clock
display digital
man_made monitoring_station
monitoring:bicycle yes
name název počítané ulice
start_date rok začátku měření
support pole
visibility street
website URL on-line stavu počítadla

Viz také