Hu:Bicycle

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kerékpárosoknak

Ez a lap ajánlásokat tartalmaz arra nézve, hogy a közutakon lévő kerékpáros jelöléseket milyen módon rögzítsd az adatbázisba. Ez a lap csak a Magyarországon is ismert kerékpáros elemeket taglalja, a bonyolultabb külföldi esetekhez nézd meg az eredeti lapot.

Kerékpáros elemek

A kerékpárút és a kerékpáros infrastruktúra egyéb elemei a KRESZ által is ismert fogalmak, minden esetben táblák illetve útburkolati jelek jelölik azokat. Ez a lap a KRESZ szerinti értelemben használja fogalmakat, ezt fontos figyelembe venni az értelmezésnél.

Az úttest mellett futó kerékpárutak rajzolásának 2 alapvető módja van: egyik, hogy az úttesttől független vonallal rajzoljuk, a másik, hogy a meglévő útra tett cycleway=track címkével jelöljük. Mindkét módszernek vannak előnyei és hátrányai, röviden összefoglalva: a független vonal egyszerűbb és részletesebb címkézést tesz lehetővé, a meglévő út címkézése pedig gyorsabb. Az úttesten lévő kerékpáros jelöléseket (pl. kerékpársáv, kerékpárnyom) semmiképp nem rajzolhatod független vonalként.

A lenti kerékpárút címkék a független vonalat feltételezik, de lentebb, a példák között felbukkan a másik verzió is, amikor a meglévő utat címkézed fel. Itthon inkább a független vonalas rajzolás terjedt el, de a másik sem helytelen.

Magyarországon a táblák és az útburkolati jelölések néha ellentmondásosak; ilyenkor a gyakorlati használhatóság alapján címkézz. Ha pl a tábla osztott gyalog- és kerékpárutat jelöl de nincs felfestve az elválasztás, akkor osztatlanként jelöld.

A szócikk vitalapján érdekes részleteket találhatsz a mélyebb vizekről.

Lásd még: Tag:highway=cycleway, Key:cycleway illetve Magyarország országos kerékpárút törzshálózatának feltérképezése.


Kerékpárút

Ha független vonalként rajzolod fel a kerékpárutat, akkor a vele párhuzamos útra ne feledd feltenni a bicycle=use_sidepath címkét. Ugyanis a KRESZ ilyen esetekben megtiltja a kerékpározást az úton, kivéve ha:

  • az ezzel párhuzamos úttesten kerékpáros nyom található (cycleway=shared_lane) vagy
  • ha a gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok forgalma a kerékpárosok továbbhaladását akadályozza


Ha magára az útra teszel cycleway=* címkét, akkor helytelen vagy legalábbis fölösleges a bicycle=use_sidepath címke.

Kerékpárutakra vonatkozó általános leírás és a legfontosabb cimkézések Mf way.svg

Kresz szerinti definíció: a kétkerekű kerékpárok közlekedésére kijelölt út; a segédmotoros rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekes szék és a kétkerekű segédmotoros kerékpár lakott területen kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja. A kerékpárúton más jármű közlekedése tilos. Gyalogosok közlekedése: a gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie. A kerékpárutak jelölése táblával és/vagy sárga piktogramos felfestéssel történik.

Önálló címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
highway=cycleway szükséges Elsődlegesen ezzel a cimkével definiáljuk a kerékpárutat.
highway=path+bicycle=designated Magyarországon nem javasolt A két jelölés egyenértékű, de a Magyar viszonyokat az előző jelölés jobban tükrözi (pl. szilárd burkolat)

Duplikált értékek

Megadásuk legtöbbször szükségtelen, duplikált értékadás!

Önálló címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
bicycle=designated alapértelmezett érték, de az ID használja Az ID-ben való szerkesztéskor ennek hiányát jelzi a program, ettől eltekintve nem hordoz többlet információt, kerékpárúton ez az elvárt érték
bicycle=yes szükségtelen Kerékpárúton a yes vagy a designated az elvárt érték, highway=cycleway együtt duplikátum.
foot=yes/no szükségtelen A KRESZ szabályai és a térképi ábrázolás egyértelműen meghatározzák, hogy a kerékpárutat a gyalogosok is használhatják-e (az útvonaltervezők ennek megfelelően, ha létezik párhuzamos járda azon vezetnek, ha ilyen nincs, akkor a kerékpárúton).

Alapértelmezett értékek

Ha értékük ettől eltérő, megadásuk szükséges! Ha az érték megegyezik, megadásuk nem nyújt feltétlen többlet információt.

Önálló címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
vehicle=no alapértelmezett Járművek általános letiltása, (Lásd Kresz definíció, magában foglalja a moped=no értéket is, mely a belterületen alapértelmezett).
moped=yes alapértelmezett Külterületen, táblával jelzett tiltás nélkül ez az alapértelmezés (lásd Kresz definíció)
oneway=no alapértelmezett Alapesetben a kerékpárút nem egyirányú.
surface=paved alapértelmezett A burkolatlan kerékpárútra a highway=cycleway címke alkalmazása - a Magyar viszonyok között - nem szerencsés. Erre a legtöbbször erdei utakon vagy ösvényeken vitt hegyi kerékpáros utakra a highway=track / path értékek vonatkoznak relation:route=bicycle/mtb /+ icn/ncn/rcn/lcn=yes relációkkal együtt.

Hasznos címkék

Megadásuk minden esetben hasznos, mert segíti a térkép használóját, fontos, ha az értékük a feltételezettől / elvárttól eltérő.

Önálló címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
surface=* opcionális Konkrét értéke megadása hasznos lehet (leggyakrabban: asphalt, paving_stones, concrete), különösen a smoothness értékkel együtt értelmezhető jól.
smoothness=* opcionális A magyarországi viszonyokban smoothness=good az általánosan feltételezett érték. Az ettől jobb (excellent) érték hasznos, a rosszabb utaknál (intermediate), vagy ritkábban, a tönkrement utaknál (bad) megadása szintén fontos lehet.
lit=* opcionális Belterületen a közvilágítás miatt inkább lit=yes feltételezhető, külterületen lit=no, az ettől eltérő érték fontos lehet.
width=* opcionális Magyarországon a kétirányú utaknál 2-3 m körüli érték a feltételezett, az egyirányúaknál 1 m körüli érték, az ettől lényegesen keskenyebb vagy szélesebb utaknál hasznos.
lanes=* opcionális Az oneway értékétől függően lanes=1 v. 2 a feltételezett érték. A széles osztatlan utaknál nehezen értelmezhető !
maxspeed=* opcionális Ha külön sebességkorlátozó tábla jelzi, megadása fontos lehet.

Kerékpárutak típusai

Önálló kerékpárút

Jelölő tábla

Kerékpárút táblával és / vagy kerékpáros piktogramos felfestéssel jelölt (önálló) burkolt kerékpárút. A kétirányú kerékpárút különállóan, vagy a közút egyik oldalán létesül, és közös felületen vezeti mindkét irányú kerékpáros forgalmat. Az egyirányú kerékpárút az út két oldalán, a közúti forgalomnak megfelelő irányban vezeti a kerékpáros forgalmat.

Önálló címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
highway=cycleway szükséges Minden alapértelmezettől eltérő címke használata szükséges a hasznos cimkék javasoltak.

Osztott gyalog- és kerékpárút

Jelölő tábla

Kresz táblával és / vagy sárga gyalogos+kerékpáros piktogramos felestéssel jelölt osztott gyalog- és kerékpárút, melynek az egyik oldalát a gyalogosok, a másikat a kerékpárosok használják, a kettő között egyértelmű elválasztó jel: sárga felfestett csík, és / vagy eltérő útburkolat, kis mértékű szintkülönbség található.

Önálló címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
highway=cycleway szükséges Minden alapértelmezettől eltérő címke használata szükséges a hasznos cimkék javasoltak.
foot=designated szükséges Nem helyettesíthető a foot=yes értékkel.
segregated=yes szükséges Enélkül nem különböztethető meg az Osztatlan gyalog- és kerékpárúttól

Fontos megjegyzés JOSM-ban való szerkesztéshez: Itt alapértelmezetten highway=path, bicycle=designated, foot=designated, segregated=yes értéket állít be a program. Ettől függetlenül, manuálisan könnyen módosíthatod a highway értékét path-ról cycleway-ra, vagy pedig eleve így viszed fel. Mindkét esetben ugyanolyan jelölést (lila-zöld szaggatott) kapsz.

Osztatlan gyalog- és kerékpárút

Jelölő tábla

Kresz táblával és / vagy sárga gyalogos+kerékpáros piktogramos felestéssel jelölt elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút olyan út, amelyen se felfestett csíkkal, se máshogyan nincsenek elkülönítve a gyalogosok és kerékpárosok, ezért azt - egymás zavarása nélkül - közösen használják.

Önálló címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
highway=cycleway szükséges Minden alapértelmezettől eltérő címke használata szükséges a hasznos cimkék javasoltak.
foot=designated szükséges Nem helyettesíthető a foot=yes értékkel.
segregated=no szükséges Enélkül nem különböztethető meg az Osztott gyalog- és kerékpárúttól

Fontos megjegyzés JOSM-ban való szerkesztéshez: Itt alapértelmezetten highway=path, bicycle=designated, foot=designated, segregated=no értéket állít be a program. Ettől függetlenül, manuálisan könnyen módosíthatod a highway értékét path-ról cycleway-ra, vagy pedig eleve így viszed fel. Mindkét esetben ugyanolyan jelölést (lila-zöld szaggatott) kapsz.

Fényképes példák a kerékpárutakra

A Kerékpárút példák fényképekkel oldalon az előzőkben részletezett mindhárom típusú kerékpárútra megtalálható több mintakép, az út rövid ismertetése és javasolt címkézése is.

Gyalogos és kerékpáros zóna

Gyalogos és kerékpáros övezet

Minden esetben a jobb oldalon látható tábla jelöli. Itt maximum 20 km/h sebesség megengedett, viszont ha van a kerékpárosoknak kijelölt sáv, akkor az azon kívüli területen csak 10 km/h-val lehet haladni.

Önálló címkéi:
Címke Megadása
highway=pedestrian szükséges
bicycle=yes szükséges

Kerékpársáv Mf way.svg

Kpsav.png

A kerékpársáv az úttest felületén kialakított sáv kerékpárok részére, amit sárga vonallal jelölnek ki, leggyakrabban a járda (esetleg parkolósáv) és az úttest többi része között. A KRESZ megkülönböztet zárt és nyitott kerékpársávot (utóbbit más járművek is igénybe vehetik, pl. kanyarodáshoz), de az OSM-ben való jelölésben (egyelőre) nincs megkülönböztetés a kettő között.

Jelölése: cycleway=lane

Ha szembebiciklizhető az egyirányú utca és sáv van a szembejövő bicikliseknek, akkor a szembekerékpározás pont szerint címkézz.

Egyéb esetben, ha csak utca egyik oldalán fut a sáv, akkor használd a cycleway:left=lane vagy a cycleway:right=lane címkét, értelemszerűen.

Kerékpáros nyom Mf way.svg

Példa kerékpáros nyom felfesétésére

Kerékpáros nyom: az úttesten kerékpárt és nyilat mutató sárga színű burkolati jellel kijelölt útfelület.

A kerékpáros nyom az úttesten van felfestve, az autók sávjában, így azt közösen használják. Ugyanazok a közlekedési szabályok vonatkoznak rá, mint a kerékpáros nyom nélküli utakra. Az úttesten, burkolati jellel kijelölt kerékpáros nyom jelzi a kerékpárosok részére az úttesten történő haladásra ajánlott útfelületet. Az így megjelölt úttesten fokozottan számolni kell kerékpárosok közlekedésével.

Ha a lakott területen a nem főútvonalként megjelölt út mellett annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki és az úton kerékpáros nyomot is kijelöltek - ha a közúti jelzésekből más nem következik - a kétkerekű kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek (KRESZ 54. § (11)). Leginkább emiatt lényeges, hogy jól beazonosítható legyen, ha egy adott útfelületen kerékpáros nyom van. Például ha van egy kerékpáros navigációs szoftver, ami a hatályos KRESZ-t figyelembe véve navigál, akkor a Margit-hídon Buda -> Pest irányban egyszerűen egyenesen átnavigál a felújításkor létesült kerékpáros nyomon. Ha viszont az adatbázisból nem derül ki, hogy a déli oldalon kerékpáros nyom van, akkor fel akar majd navigálni az északi oldalon lévő kétirányú kerékpárútra, ami lényeges kerülő (rengeteg lámpával) egy kerékpáros számára.

Alkalmazzák például olyan egyirányú utcákban is, ahol kiegészítő tábla engedi meg a szembekerékpározást. Ilyen esetekben az utca irányával szembe vannak felfestve a nyomok, lásd pl. ezt.

Az alkalmazandó címke a cycleway=shared_lane.

Busz-kerékpársáv Mf way.svg

Buszkpsav.png

Busz-kerékpársáv: olyan buszsáv, amelyet kerékpárosok is használhatnak. (A nem ilyen táblával jelölt buszsávot tilos kerékpárral használni, ezen esetekben a buszsávtól balra levő forgalmi sávot szükséges használni a KRESZ szerint, bármennyire is életszerűtlen.)


Alkalmazandó címkéje: cycleway=share_busway. Ha csak az út egyik oldalán van busz-kerékpársáv, akkor értelemszerűen a cycleway:right=share_busway vagy a cycleway:left=share_busway címkét kell alkalmazni.Előretolt kerékpáros felállóhely

Efh.png

Az előretolt kerékpáros felállóhely jelzőlámpás kereszteződésekben segíti a kerékpárosok elindulását és balra kanyarodását, mivel ennek segítségével ezt biztonságosan, a többi jármű előtt tehetik meg. Alkalmazandó címkéje: cycleway=asl. (Figyelem! Mivel ez egy pontszerű objektum, ezért a többi elemmel ellentétben pontként (node) kell felvinni.)Közvetett balra kanyarodás

Kozvetettbal.png

A közvetett balra kanyarodást lehetővé tévő tábla olyan kereszteződésekben segíti a kerékpárosok balra kanyarodását a kereszteződésbe jobbról betorkolló út segítségével, ahol vagy tilos a balra kanyarodás, vagy a nagy forgalom miatt túl veszélyes. Egyelőre még sajnos nincs kialakult álláspont abban, hogy hogyan érdemes ezt jelölni, ld. itt.Behajtani tilos, kivéve kerékpár (szembekerékpározás)

Ezt a oneway:bicycle=no és/vagy a cycleway=opposite címkével jelöljük. Az ilyen utcákban szinte minden esetben kerékpáros nyom emlékezteti az autósokat a kerékpáros szembeforgalomra, így azt fölösleges (de nem helytelen) jelölni.

Ha kerékpársáv van, akkor az cycleway=opposite_lane címkével jelölheted.

Mindkét irányból behajtani tilos, kivéve...

Mindkét irányból behajtani tilos, kivéve

Ha a mindkét irányból behajtani tilos táblán a következők egyike szerepel mint kivétel:

  • engedéllyel
  • taxi
  • (tömegközlekedési vállalat)

akkor kerékpárral is engedélyezett behajtás. A címkézésnél erre külön figyelmet kell fordítani, méghozzá a következők szerint:

Kivéve Szükséges címkék
engedéllyel vehicle=private + bicycle=yes + carriage=yes
taxi vehicle=no + taxi=yes + bicycle=yes + carriage=yes
(tömegközlekedési vállalat) vehicle=no + bus=yes + bicycle=yes + carriage=yes

Kerékpározható járdák és gyalogutak

Bizonyos körülmények között a szabályok lehetőséget adnak a kerékpárosoknak a járda/gyalogút használatára, illetve bizonyos esetekben az iratlan szabályok teszik ezt lehetővé.

Ezeket a járdákat a bicycle=yes illetve bicycle=permissive címkékkel jelölheted. Fontos, hogy csak olyan járdákat jelölj így, aminek értelme is van, pl fontos összekötő vagy bekötőút szerepe van. Nyomós ok nélkül a kerékpár nem való a járdára.

Kerékpáros tiltások (bringatilos)

Hungary road sign C-005.svg

Bár nem hiba minden egyes úton jelölni, hogy szabad-e kerékpározni, az út osztálya általában ezt már önmagában meghatározza (implikálja) ami fölöslegessé teszi a jelölést. Az úttípusok alapértelmezett használati jogát itt találod.

Amikor viszont a jobb oldalon látható táblát látod az úton, akkor biztos, hogy érdemes az útra feltenni a bicycle=no címkét.

Létezik még a bicycle=dismount címke, de vitatott. Sokak szerint nem az access=* címke hatáskörébe tartozik a "kerékpárt toló ember". Nálunk a KRESZ ugyan ismeri a "kerékpárt toló ember" fogalmát, de csak azt határozza meg, hogy az úttest menetirány szerinti jobb oldalát kell igénybe venniuk, ezen kívül semmi mást, tehát lényegében csak gyalogos és kerékpáros létezik. Az útvonaltervezők sem tudnak mit kezdeni a dismount értékkel, egyenrangúként kezelik a no -val.

Kerékpáros útirányjelző tábla Mf node.svg

Kerékpáros útirányjelző tábla

A kerékpáros útirányjelző táblák helyét, illetve az azon szereplő feliratokat is érdemes rögzíteni. Ez segít a szerkesztőknek az ajánlott kerékpáros útvonalak nyomvonalának felderítésében, illetve abban, hogy a kapcsolatok ideális hosszát meghatározzák, az elnevezésük pedig összhangban legyen a táblával.

Használd a information=guidepost + bicycle=yes címkét a ponton ahol a tábla van. A rajta szereplő feliratot a note=* kulccsal rögzítheted, több független felirat esetén pontosvesszővel elválasztva.

Ajánlott kerékpáros útvonal Mf way.svgMf Relation.svg

Ezek kerékpáros útirányjelző táblával jelölt útvonalak, illetve a teljes kerékpáros infrastruktúra.

A gyakorlat szerint másképp címkézzük a rövidtávú- (városon belüli) és a hosszútávú útvonalakat: előbbiekhez nem szükséges a reláció, csak az utakra tett lcn=yes címkével jelöljük. Ennek oka, hogy a városi kerékpáros útvonalak kezdete, vége és nyomvonala nem mindig egyértelmű, illetve csekély járulékos információt tudnánk rögzíteni hozzájuk (ellenben egy túraútvonallal), így a kapcsolatok csak a szerkesztők dolgát nehezítenék meg. Ez azonban nem jelenti az, hogy a kapcsolat használata helytelen lenne.

A hazai gyakorlat szerint lehetőség van a nem jelölt, de közismerten kerékpárbarát utcákat, utakat is jelölni az lcn=proposed címkével. Csak a nagy kerékpáros forgalmat bonyolító utcák megjelölése lehet indokolt abban az esetben, ha egyébként az nem lenne egyértelmű. Fölösleges egy kertváros összes utcáját megjelölni!

Az olyan utakon, ahol a gépjárműforgalom korlátozva van, alkalmazhatod a motor_vehicle=* címkét, ettől a kerékpáros útvonaltervezők előnyben fogják részesíteni az utat és nincs szükség más jelölésre.

Hasznos lehet még a következő címkék alkalmazása is, ami még okosabb útvonaltervezést tesz lehetővé:

Kulcs Érték
width=* <az út szélessége méterben>
maxspeed=* <sebességkorlát>
source:maxspeed=* <countycode:rural/countycode:urban/sign,...>
lanes=* Sávok száma összesen.

Példák

Kerékpáros jelölés az úttesten

A jelölés lehet:

  • Kerékpársáv: cycleway=lane (a lenti példákban ez a verzió szerepel)
  • Kerékpárnyom: cycleway=shared_lane, buszsávban: cycleway=share_busway.

Két irányban járható úton

Ha a két irányban járható út két független, egyirányú útként van modellezve, akkor értelemszerűen a következő fejezet alapján címkézz.
Ref Minta Fotó OSM modell Leírás
L1a
Cycle lanes left right.svg
Dsc01078 clip.jpg
Way A.png
Kerékpársáv vagy kerékpárnyom mindkét oldalon.

Way A : highway=*[1] + cycleway=lane (ajánlott)

vagy

Way A : highway=*[1] + cycleway:left=lane + cycleway:right=lane

L2
Cycle lanes right only.svg
Way A.png
Kerékpársáv vagy kerékpárnyom a jobb oldalon.

Way A : highway=*[1] + cycleway:right=lane

(a másik irányban a rendes sávot használhatják a kerékpárosok)

Egy irányban járható úton

Ref Minta Fotó OSM modell Leírás
M2a
Oneway cycle lane right only.svg
Neuss Bergheimerstr PICT8477.JPG
Way A.png
Egyirányú kerékpársáv vagy kerékpárnyom a jobb oldalon.

Way A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway:right=lane (ajánlott)

vagy

Way A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway=lane

M1
Oneway cycle lane left right.svg
Fietsstrook Herenweg Oudorp.jpg
Way A.png
Kerékpársáv az egyirányú út mindkét oldalán. (A kerékpárnyomot ilyenkor nem kell jelölni.)

Way A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway:left=opposite_lane + cycleway:right=lane +oneway:bicycle=no[2] (ajánlott)

vagy

Way A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway=lane + oneway:bicycle=no

M3a
Oneway cycle opposite lane left.svg
Cycle contraflow Caen c.jpg
Way A.png
A gépjárműforgalommal szemben haladó sáv. (A kerékpárnyomot ilyenkor nem kell jelölni.)

Way A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway:left=opposite_lane + oneway:bicycle=no[2] (ajánlott)

vagy

Way A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway=opposite_lane + oneway:bicycle=no[2]

Kerékpárút

Ref Minta Fotó OSM modell Leírás
S4
Cycle tracks left right footways.svg
Way A.png
Egyirányú kerékpárút az út mindkét oldalán. Az eddigi tapasztalatok alapján ezek Magyarországon mindig osztott gyalog- és kerékpárutak. Győrben és Szombathelyen igen jellemző.

A legegyszerűbb módszer (amit kedvelnek az útvonaltervezők)

Way A : highway=*[1] + cycleway=track + segregated=yes + foot=designated

Way A B Cdown.png
(ajánlott)
Másik lehetőség az, hogy több vonallal rajzolod meg őket

Way A : highway=*[1] + bicycle=use_sidepath

Way B : highway=cycleway + oneway=yes + foot=designated + segregated=yes

Way C : highway=cycleway + oneway=yes + foot=designated + segregated=yes

T2
Cycle tracks both right.svg
Cycle route marking Le Havre.jpg
Way A B.png

(ajánlott)

Kétirányú önálló kerékpárút az úthoz képest jobbra.

Way A : highway=*[1] + bicycle=use_sidepath

Way B : highway=cycleway

Way A.png
(Alternatív megoldás egy vonallal. Hasznos ha a pontos helyzete nem ismert, hiszen könnyű utólag megváltoztatni.)

Way A : highway=*[1] + cycleway:right=track + oneway:bicycle=no

T3
Cycle tracks cars-one-way cycle-two-way right.svg
Way A B.png

(ajánlott)

Kétirányú önálló kerékpárút az egyirányú út jobb oldalán.

Way A : highway=*[1]+ oneway=yes + bicycle=use_sidepath

Way B : highway=cycleway

Way A.png
(Alternatív megoldás egy vonallal. Hasznos ha a pontos helyzete nem ismert, hiszen könnyű utólag megváltoztatni.)

Way A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway:right=track + oneway:bicycle=no

Behajtani tilos, kivéve kerékpár (szembekerékpározás)

Ref Context Photo OSM Description
S1
Oneway cycle opposite nolane left.svg
Way A.png
Szembekerékpározás. Ez minden esetben kerékpáros nyommal párosul Magyarországon, emiatt azt nem jelöljük.

Way A : highway=*[1] + oneway=yes + oneway:bicycle=no

vagy

Way A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway=opposite

Jegyzetek

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 bármilyen gépjárművek közlekedésére szolgáló közút (pl. primary/secondary/tertiary/unclassified/residential/etc.)
  2. 2.0 2.1 2.2 A cycleway:left=opposite_lane ezt implikálja, de ezzel a minimális redundanciával segíthetünk azoknak az alkalmazásoknak amelyek nem tudják értelmezni az összetett bringás elemeket és máskülönben csak egy irányban terveznének az útra.