Hr:Bicycle

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Označavanje biciklističkih staza

Biciklističke staze odvojene od ostalih cesta (na putevima namijenjenima isključivo biciklistima) označavaju se oznakom highway=cycleway.

Biciklističke staze ucrtane na cesti ili uz cestu se označavaju oznakom cycleway i to na sljedeći način:

Vrijednost Upotreba Primjer
lane Za biciklističke staze iscrtane na kolniku, uz staze za ostala vozila
track Za biciklističke staze iscrtane pokraj kolnika (primjerice na pločniku)
BiciklistickiTrack.jpg
Shema ceste Prikaz Označavanje
Dvosmjerna cesta s dvosmjernim biciklističkim stazama
Cycle lanes left right.svg
Cycle lanes both right.svg
highway=* + cycleway=lane/track
Dvosmjerna cesta s jednosmjernom biciklističkom stazom
Cycle lanes right only.svg
highway=* + cycleway:right=lane/track odn. cycleway:left=lane/track (left ili right ovisno o smjeru puta)
Jednosmjerna cesta s dvosmjernim biciklističkim stazama
Oneway cycle lane left right.svg
highway=* + oneway=yes + cycleway=lane/track + oneway:bicycle=no
Jednosmjerna cesta s jednosmjernom biciklističkom stazom
Oneway cycle lane right only.svg
highway=* + oneway=yes + cycleway:right=lane/track odn. cycleway:left=lane/track (left ili right ovisno o smjeru puta)
Jednosmjerna cesta s jednosmjernom biciklističkom stazom suprotnog smjera
Oneway cycle opposite lane right.svg
highway=* + oneway=yes + cycleway=opposite_lane/opposite_track

Prometovanje bicikla

Oznaka bicycle označava je li na cesti dozvoljeno prometovanje biciklima. Vrijednost yes se podrazumijeva i ne treba se navoditi na svim cestama osim: motorway, pedestrian, bridleway i footway.

Objekti

Oznaka Vrijednost
amenity bicycle_parking
amenity bicycle_rental
shop bicycle