Cs:Key:visibility

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg visibility
Popis
Viditelnost daného prvku Edit or translate this description.
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

visibility=* se používá pro viditelné prvky a popisuje, jak jsou vidět.

Hodnoty

  • visibility=house - viditelné z chodníku, nebo asi až z 10 metrů, nebo znamená, že zařízení je zaměřeno hlavně na chodce.
  • visibility=street - viditelné z ulice, nebo asi z 10 až 50 metrů, nebo znamená, že zařízení je zaměřeno na okolo pomalu jedoucí vozidla.
  • visibility=area - viditelné z několika směrů, nebo z více než 50 metrů, nebo znamená, že zařízení je zaměřeno na okolo rychle jedoucí vozidla.

Časté kombinace

Kombinace na reklamních zařízeních

advertising=* U reklamních zařízení popisuje hodnota značky visibility=*, jaký je dopad reklamního zařízení na kolemjdoucí.

Z jednoho úhlu pohledu, čím větší viditelnost, tím vyšší dopad reklamy.
Na druhou stranu, čím větší viditelnost, tím větší dopad na životní prostředí (protože příliš mnoho reklamních zařízení vytváří vizuální znečištění).