Cs:Tag:bicycle=use_sidepath

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bicycle = use_sidepath
Radwegschaeden by Karl-Ludwig Poggemann.jpg
Popis
Povinná cyklostezka vedená podél silnice Show/edit corresponding data item.
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Tato značka bicycle=use_sidepath platí pouze na silnicích, které obecně dovolují jízdu cyklistů. Má-li silnice paralelně vedenou povinnou cyklostezku (např. Zeichen 240.svg, Zeichen 241.svg (DE, PL), Nederlands verkeersbord G12a.svg (NL) nebo Nederlands verkeersbord G11.svg (několik evropských zemí)) pak můžete přidat tuto značku. Ale pouze v případě, že silnice NENÍ označena značkou, která bicykly explicitně zakazuje (např. Nederlands verkeersbord C14.svg nebo Nederlands verkeersbord C9.svg ). V tom případě použijte bicycle=no.

Tato značka by se měla používat pouze v zemích, které mají povinně použitelné stezky pro cyklisty.

Prosím nepoužívejte bicycle=use_sidepath v kombinaci s cycleway=track na hlavní silnici, pokud na mapě není zakreslena žádná oddělená cyklostezka. Mate to navigační softwary, protože bicycle=use_sidepath znamená nenavigovat po hlavní silnici (a použít oddělenou cyklostezku) a to je v konfliktu s cycleway=track, což znamená, že jízdní kola mohou hlavní silnici použít.

Právní otázky a implicitní právo přístupu se liší podle zemí. Implikace plynoucí z těchto dopravních značek na různé typy vozidel a situací se liší tak moc, že by to vyžadovalo mnoho nových značek, aby je bylo možno v OSM popsat. Ovšem je-li zákonná situace jasná, není to potřeba dělat. S novým schématem přístupu dle zemí (=konceptem) na povinné stezky pro jízdní kola a jejich paralelní silnice by mělo být dostatek informací pro navigační software a vykreslovače pro jakékoliv vozidlo/situaci.

Jak mapovat

Tato značka se přidává na cesty, u kterých je zároveň zakreslena oddělená cyklostezka.

bicycle=use_sidepath

K označení jednosměrné povinné stezky pro jízdní kola použijte směrový podklíč, např. bicycle:forward=use_sidepath. Zvolte mezi kupředu :forward a dozadu :backward podle směru stezky relativně ke směru cesty cesta v OSM u hlavní silnice. Směr cesty stezky v OSM není důležitý.

V některých případech obousměrná stezka pro cyklisty může být povinná pouze v jednom směru. V opačném směru si cyklisté můžou volně vybírat zda použijí hlavní silnici, nebo stezku pro cyklisty. Tento případ zakreslete stejně jako jednosměrnou povinnou stezku pro cyklisty.

Více podrobnějších informací najdete v návrhu této značky Proposed_features/use_sidepath(en).

Příklady

Ilustrace Značky
Fietspad PeeWee32.jpg
Tato cyklostezka je povinná.
Cyklostezka:
highway=cycleway
(implicitně:bicycle=designated)

Hlavní silnice:
bicycle=use_sidepath
Nederlands verkeersbord G13.svg (NL)
nebo
Signal C113.svg (FR, AT)
nebo
Zusatzzeichen 1022-10.svg nebo 434c Radw ohne Benupfli St-Jürgen-Str HB.jpg (DE)
Tyto cyklostezky nejsou povinné.
Jízda kol je povolena i na hlavní silnici.
Cyklostezka:
highway=cycleway
Možné další značky:
  • značky, které ukazují, že cyklostezka není povinná
  • značky mofa=*.
Slovenska cesta kolo nezazeleno 2.jpg
V této ulici je jízda jízdních kol na "silnici" explicitně zakázána.
highway=*
bicycle=no (explicitní zákaz jízdních kol)

Odkazy

Na německém ((v angličtině)) a holandském fóru byly povinné stezky pro jízdní kola diskutovány.

Mapy podporující toto značení

Tato značka je podporována na mapě "Bicycle tags on OSM"(en).

Statistika

bicycle=use_sidepath
bicycle:forward=use_sidepath    bicycle:backward=use_sidepath

Viz také

Proposed_features/use_sidepath(en) - původní návrh