Cs:Horská kola

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Warning: Default sort key "Horska kola" overrides earlier default sort key "Horská kola".

Logo. Součást : Horská kola
One example for Součást : Horská kola
Popis
Trasy pro horská kola
Značky

O této stránce

Tato stránka si klade za cíl pomoci s tvorbou OSM map s údaji pro bikery. Tato stránka bude překladem anglické verze. Anglická verze je překladem z německé stránky, která odstartovala toto téma. Zatím následuje anglický text.

This is to be made an official proposal (please help!) with voting taking place as soon as possible. This page is created so that there will be consistent tagging of mtb related features to tracks and paths. Please help me in putting up the proposals and voicing your support so that mountainbikers can be sure of how to quickly tag ways and knowing that they can profit from it getting mtb specific maps once the renderers have the certainity of how the ways are mapped.

For any "Newcomers". Please discuss proposals on the Proposed_features parts rather than on the talk page here, and also look for the newest decisions regarding how to tag. I think everyone will try to get an easy but specific enough feature set setup that will cover our needs as mountainbikers. Please take part in the discussions if you can think of ways how to do it better. In a few days when the Drafts have gone to RFC I will try to actualise this page with the Proposals. Currently there are some discrepancies.--Extremecarver 22:42, 20 November 2008 (UTC)

Here are the list of new proposal you can discuss on, related to mountain biking

Všeobecné klíče pro cesty, které jsou použitelné pro mtbiking, ale ne přímo určené pro něj

klíč hodnota
highway=path/track if a way is tagged highway=footway and mtbiking is possible change to highway=path foot=designated
foot=yes/no/designated/private/permissive/destination/unknown -
bicycle=yes/no/designated/private/permissive/destination/dismount/unknown Is cycling allowed? This is only a legal question.
width=<Meter> Width of way
surface=ground/sand/stone/gravel/grass/dirt -
smoothness=excellent to impassable Analogue to depreceated (?) tracktype=* a tag describing the state of highways other than highway=track. Approved but not (widely) accepted.
trail_visibility=excellent/good/intermediate/bad/horrible/no How difficult is it to find the way.

Základní klíče související s MTB

klíč hodnota Proposal/Map Feature Page Stav/vývoj
mtb:scale=0-5 Označení obtížnosti sjízdnosti stezky na horském kole. Použijte pro sjezdy, pěšinky, ale i pro cesty které nejsou singletraily. Stupnice je založena na německém měřítku "Singletrailskala". key:mtb:scale Schváleno
mtb:scale:imba=0-4 Stupnice obtížnosti pro budované trasy. Použití hlavně v Severní Americe. key:mtb:scale Schváleno
mtb:scale:uphill=0-5 Stupnice obtížnosti pro stoupání. Použijte pokud má stezka výrazný sklon. key:mtb:scale Schváleno
incline=<stoupání v %> nebo up/down Jak příkrá je stezka. Použijte prosím tento tag ve spojení s mtb:scale:uphill pro specifikaci směru cesty (stoupání vs sjezd). Key:incline Schváleno
mtb:type=crosscountry/allmountain/downhill/trial/freeride Přidání dalších atributů stezce z pohledu MTB použití. Proposed_features/mtb:type Viz společně používané hodnoty taginfo
mtb:description=jakýkoliv Popis a další informace o stezce z pohledu MTB použití. Proposed_features/mtb:description Schváleno
mtb:access=needs to be discussed provide information about mtb access of trails, hours, days, temporarily closure.... Proposed_features/mtb_access Draft - Needs Ideas - Usage depends on other Proposals
mtb:name=any Sometimes trails have names that are only used by mountainbikers and not official. Use name:mtb to specify them. This is not Key:loc_name
class:bicycle:mtb=-3 to 3 Specify subjectively how well suited / how much fun it is to mtbike on a trail (possibility to choose "a line" of mtb:scale=0 and 1 - or only short sections that are very difficult) Class:bicycle
class:bicycle:mtb:technical=-3 to 3 Specify subjectively how well suited / how much fun a trail is for enduro/freeride/trial mountainbikers (average mtb:scale=2 and up) Class:bicycle
aerialway:bicycle:=yes/summer/no Specify if bicycles are transported on aerialways. For Gondolas, Cable_Cars and Mixed_lifts yes shall be assumed. For chairlifts, t-bars and others no is default. Use value summer, if bicycles/mtbikes are only transported during summer season. In general chairlifts and t-bars don't allow for bicycle transport, but more and more places, especially in bikeparks add hooks for bicycle transport (usually either 1 at the side, or as many as there are places at the back of the chair. Proposed_features/Piste_Maps

Relevant proposals that can accompany mtb tagged trails

key comment needs proposal Status/Progress
tourism=information
information=map
Information point with map of trails, typically found at the trailhead. Proposed_features/information
tourism=information
information=guidepost
Information point with direction signs. Proposed_features/Guidepost
marked_trail=blue, etc. Marked trails, typically painted blaze on trees or cairns. Proposed_features/Marked trail Abandoned (inactive)
osmc:symbol=* Notation system for trail symbols

The above keys seem to be in use but keep track of eventual changes, they are indicated here to point out details that are very relevant to note while surveying, and a temporary tagging scheme allow us to store it.

Další klíče (tagy) když je cesta součástí MTB stezky / Relace

Poznámka network=* není definován pro MTB stezky. Pro lepší klasifikaci cest použijte místo toho tagy distance/ascent/descent/roundtrip, jak je uvedeno v následující tabulce:

klíč comment
route=mtb konzistentní značení s turistickými a cykloturistickými trasami.
ref=R811,... referenční identifikátor trasy, pokud existuje.
name=Alpentour Austria,... jméno trasy.
distance=délka v km Délka trasy, je-li známa. Poskytuje informaci uživatelům, ale také automatizovaným kontrolním nástrojům, které pomocí ní mohou určit úplnost zaznačení trasy. Není-li zadána jednotka, předpokládají se km (jinak lze použít např. 25miles)
ascent=nastoupané metry Nastoupané metry trasy (lze explicitně zadat jiné jednotky, např. 300feet). Má-li trasa začátek a konec trasy v jiné nadmořské výšce, použijte také tag descent.
descent=naklesané metry Naklesané metry trasy (lze explicitně zadat jiné jednotky, např. 300feet). Používejte pouze pokud je začátek trasy odlišný od jejího konce a není ve stejné výšce.
roundtrip=yes/no Nastavte roundtrip=no, pokud trasa vede z A do B a netvoří okruh (okruh se značí jako roundtrip=yes).

Můžete si vytvářet vlastní mapy využívající route=mtb pro Garmin/MapSource nebo Qlandkarte GT - stačí následovat proceduru popsanou zde: OSM_Map_On_Garmin/mtb_map(en).

Jak správně nastavovat klíče (tagy) pro mtbiking

JOSM nyní obsahuje klíče mtb:scale v předvolbách pro stezky (paths) a cesty (tracks). Ostatní klíče jako incline, mtb:scale:uphill; mtb:description; mtb:scale:imba a další, můžete přidat ručně v panelu vlastností objektu tlačítkem přidat (add), případně si do JOSM nahrát předvolby specifické pro MTB (http://josm.openstreetmap.de/wiki/Presets(en), dostupné přes menu Nastavení JOSM).

Příklad JOSM:

Josm Properties.png


V Potlatchu vyberte cestu a klikněte na ikonu "+":

Potlatch Plus.png

Poté nahraďte key skutečným klíčem a zadejte hodnotu do šedého pole type value here.

Potlatch fields.png

Archived Proposals related to mtbiking


Renderování MTB map

VTTrack zobrazuje různé MTB vlastnosti na různých mapových podkladech (OpenStreetMap, GoogleMaps, French Geoportail maps). It also includes other sources of MTB tours and trails, especially other sources whose tour/trail rating scale is mappable onto mtb:scale (VTTour.fr, Singletrack.fr, Gulliver.it, cycloalpinismo.com). On openrouteservice.org you can route from A to B with preference for mtb trails and routes.

Rendering of both MTB features together with specific hiking trail markings (red/green/blue/yellow) in the Czech Republic and bordering regions of surrounding countries (Germany, Austria, Poland, Slovakia) are available on Mtbmap.cz. The map also supports drawing of your planned trips with generation of altitude profiles.

Rendering of MTB maps on Garmin units

You can download routable mountainbike maps for European countries, Alps, Australia/NewZealand, South America and Africa on Openmtbmap.org The maps support autorouting with preference for mtb trails and cycleways, and give visual display of mtb:scale; mtb:scale:uphill (taking incline into account for "downhill arrows") and route=mtb.

You can create your own maps using mkgmap and the style-file of openmtbmap.org.

Map Legend in Mapsource
Well mapped area.png

See also

Mapy

Německy

České projekty