Cs:Key:mtb:scale

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Key:mtb:scale:uphill)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg mtb:scale
S4.jpg
Popis
Klasifikace obtížnosti stezek MTB Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Zdůvodnění

Cílem je poskytnou klasifikační schéma pro mapování obtížnosti stezek vhodných pro horská kola. Vzhledem k tomu, jak rozdílná může být na horském kole obtížnost sjezdu z kopce a výjezdu do kopce, umožňuje klasifikační schéma odlišení směrů (není-li stezka vedena po rovině).

Jedná se o část dalších návrhů týkajících se horských kol.

Používá se na značkování

Jak mapovat - použití, značky a hodnoty

Hlavní používaný klíč je mtb:scale=0mtb:scale=6. Bývá používán ke klasifikaci úrovně obtížnosti stezky (nejedná se o sklon). Dodatečně může být přidána značka mtb:scale:uphill=0 až 5 ke specifikaci obtížnosti výšlapu - důležité používat se značkou incline=* pro určení směru.

Je-li třeba jemnější rozlišení než uvedených 7 tříd, je možné za číslo připojit "+" nebo "-". Například mtb:scale=1+ znamená, že cesta je obtížnější jak 1, ale méně obtížná jak 2. Přirozeně 1+ je méně obtížná než 2-. Vzhledem k tomu, že značení obtížnosti mtb:scale=* pokrývá i schopnosti technicky velmi vyspělých jedinců na horských kolech, je rozlišení pomocí "+" nebo "-" zajímavé zejména v obtížnostech 0 až 2, které odpovídají schopnostem běžných cykloturistů na horských kolech v ČR.

mtb:scale=* se používá primárně na cesty (ways). Obtížnost by měla být založena na průměrné obtížnosti v delším úseku cesty, ačkoli se mohou vyskytnout jednotlivá místa, která jsou výrazně obtížnější. Tato místa by měla být klasifikována jako bod na dané cestě.


Klíčová místa a jednotlivá velmi obtížná místa

Místa, která jsou výrazně obtížnější než zbytek cesty (např. jeden stupeň či více), označte umístěním značky mtb:scale=1-6 přímo na daný uzel na cestě (ale neznačkujte tak jednotlivé zatáčky v serpentinách :-) ). Pokud vytvoříte bod vedle cesty, který ponese značku mtb:scale=1-6, říkáte tím, že dané místo je výrazně obtížnější, ale dá se objet.

mtb:scale=0-6

Základní škála pro tagování.

Značka Popis Maximální sklon STS ekvivalent Obrázek příklad
mtb:scale=0 Štěrkový nebo udusaný povrch. Nijak zvlášť náročné. Většinou lesní a polní stezky (highway=path). Sekce se schody, balvany nebo kořeny nejsou očekávány. Široké zatáčky, snadný a průměrný sklon. Žádné speciální dovednosti nejsou potřeba.
 • Povrch: pevný
 • Překážky: žádné
 • Sklon: žádný nebo mírný
 • Zatáčky: široké
 • Jezdecké dovednosti: žádné speciální nejsou potřeba

Pro velmi snadné cesty můžete použít mtb:scale=0-, pro náročnější mtb:scale=0+ (pokud ještě nejsou mtb:scale=1)

- S0 S0.jpg
mtb:scale=1 Menší překážky jako kořeny a malé kameny. Poškození erozí může zvýšit obtížnost. Místy nesoudržný/kluzký povrch. Úzké zatáčky, ale bez vraceček. Jízda vyžaduje opatrnost a pozornost, ale žádné speciální dovednosti nejsou potřeba. Překážky se dají přejet.
 • Povrch: možný výskyt nesoudržného/kluzkého povrchu, malé kořeny a kameny
 • Překážky: malé překážky, vodní škarpy, povrch poškozen erozí
 • Sklon: < 40%
 • Zatáčky: široké
 • Jezdecké dovednosti: základní jezdecké dovednosti, překážky se dají přejet
<40% S1 S1.jpg
mtb:scale=2 Překážky jako velké skály a kameny. Často nesoudržný/kluzký povrch. Schody jsou očekávány. Široké vracečky, sklon do 70%. Potřeba některé pokročilejší jezdecké dovednosti.
 • Povrch: povrch obvykle není kompaktní, velké balvany, kořeny a kameny
 • Překážky: schodky, schody
 • Sklon: < 70%
 • Zatáčky: snadné vracečky
 • Jezdecké dovednosti: potřeba pokročilých jezdeckých dovedností
<70% S2 S2.jpg
mtb:scale=3 Mnoho sekcí s velkými překážkami jako balvany a velké kořeny. Hodně vraceček a zatáček s opačným sklonem (opak od klopenek). Objevuje se kluzký povrch a skalní násypy. Povrch může být velmi kluzký. Je potřeba stálá koncentrace a velmi dobré jezdecké dovednosti.
 • Povrch: hodně velkých kořenů/skal nebo kluzká země
 • Překážky: velké schody
 • Sklon: > 70%
 • Zatáčky: úzké vracečky
 • Jezdecké dovednosti: vyžadována velmi dobrá kontrola kola
>70% S3 S3.jpg
mtb:scale=4 Hodně příkré a obtížné s velkými balvany a kořeny. Častá ztráta podkladu. Velmi příkré sekce s velmi úzkými vracečkami a velké schody, které způsobují kontakt převodníku se zemí. Některé trialové techniky jsou nezbytné.
 • Povrch: hodně velkých kořenů/skal nebo kluzká země
 • Překážky: těžce sjízdné schody
 • Sklon: > 70%
 • Zatáčky: spousta úzkých vraceček
 • Jezdecké dovednosti: potřeba perfektní kontrola kola s trialovými dovednosti jako například jízda po předním kole s přenesením zadního kola vzduchem ve vracečkách
>70% S4 S4.jpg
mtb:scale=5 Velmi příkré a obtížné s obrovskými balvany, sutinami a sesuvy. Rychlost musí být přizpůsobena pro výjezdy do protisvahu. Pouze krátké pasáže vhodné k akceleraci a brzdění. Spadané stromy můžou vytvořit velmi strmé pasáže ještě náročnější. Velmi málo bikerů umí skutečně sjet tuto obtížnost.
 • Povrch: protisvahy/skály nebo kluzká země, spíše turistická Alpská stezka (>T4)
 • Překážky: kombinace těžce sjízdných schodů
 • Sklon: > 70%
 • Zatáčky: spousta úzkých vraceček s překážkami
 • Jezdecké dovednosti: potřeba perfektní kontrola kola s trialovými dovednostmi, jízda po předním a zadním kole
>70% S5 S5.jpg
mtb:scale=6 Tuto obtížnost používejte pro označení cesty, která není v žádném případě pro horská kola sjízdná. Cesta jištěná řetězy a vybavená kovovými kramlemi (via ferrata/klettersteig) nebo obdobné nezajištěné alpské cesty jsou příkladem cest, které nejsou sjízdné ani pro nejlepší cyklotrialisty. Sklon překračuje 45°. Pokud ji použijete k označení jednotlivých míst, znamená to, že se jedná o místa kde pád bude mít smrtelné následky a často je nelze ani prohlédnout.
 • Povrch: Jedná se spíše o stezku s alpskou klasifikací obtížnosti T5/T6, kamenný povrch bez viditelné stezky.
 • Překážky: Stupně větší jak 2m, skalní stěny...
 • Sklon: >100%
 • Zatáčky: nejdou rozlišit.
 • Jezdecké dovednosti: jen ti nejlepší trialoví specialisté se mohou pokusit části takových úseků překonat, ale s nejistým výsledkem a ohrožením života.
>70%

mtb:scale:uphill=0-5

V případě že chcete specifikovat obtížnost pro výjezd do kopce. Nezapomeňte také použít incline=*, aby se dala po cestách dělat navigace a případně do map vykreslovat směrové šipky.

Prakticky, v prostředí ČR mtb:scale:uphill=0-2 znamená vzrůstající obtížnost zvládnutelnou cykloturisty na horských kolech. mtb:scale:uphill=3 již vyžaduje mimořádně dobrou techniku na horském kole. Obtížnosti mtb:scale:uphill=4-5 jsou vyhrazeny pro specialisty typu cyklotrialistů.


Značka Popis Průměrný sklon Maximální sklon Překážky
mtb:scale:uphill=0 Stěrkový nebo zpevněný povrch. Dobrá přilnavost kol. Obvykle pro highway=track. I běžní cykloturisté zde snadno vyjedou nahoru. Také běžná auta s dostatečnou světlou výškou mohou snadno jezdit nahoru a dolů. <10% <15% Žádné
mtb:scale:uphill=1 Stěrkový nebo zpevněný povrch. Dobrá přilnavost kol, takže s trochou opatrnosti nedojde k jejich proklouznutí. Prudké lesní cesty a jednoduché pěšinky spadají do této obtížnosti. <15% <20% Volné předměty mohou ležet na cestě, ale lze se jim snadno vyhnout.
mtb:scale:uphill=2 Povětšinou stabilní, nezpevněné, částečně vymyté vodou. Vyžadují rovnoměrné šlapání a dobrou rovnováhu. S dobrou technikou a rozumnou kondicí zvládnutelné. <20% <25% Volné kameny až do velikosti pěsti, kořeny, kamenné podloží.
mtb:scale:uphill=3 Různorodý povrch, ostré zatáčky, malé schody, povrch z trávy, hlíny nebo skal. Velmi dobrá rovnováha a schopnosti rovnoměrného šlapání jsou nezbytné. Cykloturisté obvykle již tlačí. <25% <30% Volné kameny až do velikosti pěsti, kamenné podloží, kořeny, větve.
mtb:scale:uphill=4 Cesta je velmi prudká nebo je příliš zničená pro výjezd na kole. Schody, spadené kmeny, ostré zatáčky, a i velmi dobří a silní bikeři budou v některých místech muset tlačit. <30% <40% Velké volné kameny, velké větve a kmeny přes cestu, kamenitý či nestabilní povrch.
mtb:scale:uphill=5 Cesta je velmi prudká nebo obtížná pro výjezd do kopce. Toto označení používejte tam, kde chcete ostatním bikerům sdělit, že budou v každém případě tlačit. - - -

Poznámky o použití stupnice obtížnosti

Poznámky

 • "STS ekvivalent" znamená vyjádření ekvivalence k německé stupnici Singletrail-Skala v1.4 ([1]), na níž je klasifikace v OSM založena. Na uvedené stránce můžete také nalézt podrobnější popisy a řadu ilustračních fotografií (proklikejte si S0 až S5 na horní liště stránky).
 • Ukázkové fotografie STS stupnice pocházejí z [2] a mohou být šířeny pod licencemi cc-by-sa-2 nebo cc-by-sa-3.
 • Vezměte v potaz, že mtb:scale=* hodnotí pouze technickou náročnost jízdy na horském kole po dané cestě. Neříká nic o legální situaci. Pokud je po dané cestě jízda na kole legálně zakázána, použijte značku bicycle=no.

Příklady použití

Použijte danou klasifikaci i tehdy, pokud je splněna pouze jedna z podmínek. Příklady:

 • Cesta s gradientem 50% se musí vždy označit jako mtb:scale=2 nebo vyšší. Navíc je třeba uvést mtb:scale:uphill=5 a incline=*.
 • Cesta s možným nestabilním povrchem, malými kořeny a kameny, která vede po rovině, je mtb:scale=1 a nikoli mtb:scale=0. mtb:scale:uphill není třeba uvádět.
 • Cesta s možným nestabilním povrchem, malými kořeny a kameny, která vede do kopce se stoupáním 25%, je mtb:scale=1, mtb:scale:uphill=3, incline=25%. Toto je příklad cesty, kterou i cykloturista sjede dolu, ale bude velmi obtížná při výjezdu do kopce.

mtb:scale:imba=0-4

Hodnocení obtížnosti IMBA Trail Difficulty Rating System by mělo být používáno v bikeparcích, obzvláště typu North Shore ([3]). Lze jí využít také pro stezky s uměle vytvořenými překážkami pro horská kola. Pro označení "přírodních" stezek ale využívejte klasifikaci mtb:scale=* a mtb:scale:uphill=*.

mtb:scale:imba= ... 0 ......... 1 ............ 2 ............. 3 ............. 4 ....

Imba trail difficulty.jpg

Grafika převzata s dovolením od IMBA.

Příklad vykreslování klíče mtb:scale v Garmin Mapsource

Map Legend Example Mapsource Rendering.png

Viz také